סימון ארץ המקור של מוצרי מזון שאינם ארוזים מראש

סימון מוצרי מזון היא הדרך להנגיש לצרכן מידע חיוני אודות מוצר המזון הנרכש על ידו – רכיביו, ערכיו התזונתיים, סממני בטיחות ובריאות, וכן מידע בסיסי נוסף כגון פרטי היבואן ו/או היצרן וארץ הייצור. בישראל קיימת חקיקה שעניינה סימון מוצרי הצריכה…

גמול שעות נוספות גלובאלי אינו מהווה חלק מהשכר הקובע לפיצויי פיטורים

לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה במסגרת הליך ע"ע (ארצי) 56265-09-22 היפופוטם בע"מ – רפאל שם טוב, במסגרתו דן בית הדין בערעור מעסיקה על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה. בפסק הדין בערעור נקבע כי משעה שגמול…

נדחתה תביעה של בעל צרכים מיוחדים כנגד קיבוצו לתשלום מיליון שקל ולקבלו לחברות

הישג משפטי נוסף למשרדנו בתחום ייצוג הקיבוצים! עוזר הרשמת דחה בהחלטה מפורטת ומנומקת את בקשתו של בעל צרכים מיוחדים הנסמך על הוריו, להכיר בו כחבר הקיבוץ ודחה את תביעתו הכספית לקבל סכום של מיליון ₪. בהחלטה מיום 27.4.2023, דחה סגן…

"חוק המצלמות" במעונות יום לפעוטות

(נכון ליום 13.04.2023) ביום 1.9.2020 נכנסו לתוקפן הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018 (להלן: "חוק המצלמות"), המחייבות התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות מגילאי לידה ועד גיל שלוש.   להלן עיקרי החוק: החוק מחיל חובה על…

השפעת עדכון שכר המינימום על שכר הנוער

עדכון שכר המינימום משפיע באופן ישיר גם על שכר המינימום לנוער, אשר על פי תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987 נגזר משכר המינימום הכללי. לאור זאת יעמוד שכר המינימום לנוער על השיעורים הבאים:   גיל אחוז משכר מינימום למבוגר…

העלאת שכר המינימום

הרינו לעדכנכם כי שר העבודה, יואב בן צור, חתם על צו להעלאת שכר המינימום, והחל מיום 1.4.2023 גובה שכר המינימום לחודש יעמוד על סך 5,571.75 ₪ לעומת 5,300 ₪, עד כה. לגבי עובדים שעתיים, שכר המינימום לשעה לא יפחת מ-30.61…

חובת עריכת שימוע טרם פיטורים

זכות השימוע הינה זכות בסיסית ומשמעותית של כל עובד באשר הוא, אשר טרם פיטוריו, תהא עילת הפיטורים אשר תהא, זכאי להתמודד עם הנטען כנגדו. מטרת השימוע הינה מתן הזדמנות לעובד לטעון כנגד הכוונה לפטרו. בין אם מדובר במעסיק ציבורי ובין…

פסילת חבר קיבוץ מכהונה כחבר מליאה במועצה אזורית בשל חשש לניגוד עניינים

בימים אלו משרדנו מייצג חבר קיבוץ בצפון הארץ אשר מינויו לכהן כחבר מליאה במועצה האזורית שבתחומו נפסלה על ידי הלשכה המשפטית במשרד הפנים. הנימוק, חשש לניגוד עניינים בין עבודתו בתאגיד שנמצא בבעלות חלקית של קיבוץ לבין תפקידו כחבר המליאה במועצה…

חובת מינוי ממונה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה

בקרב רבים מהמעסיקים במדינה קיימת האשליה כי על פי חוק, קמה חובה למנות אחראי למניעת הטרדה מינית (להלן: "הממונה") רק במקום עבודה בו מועסקים מעל 25 עובדים, אולם אין זה המצב! בהתאם לתקנה 4 לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק),…

חיסול ענף השום הוא תמרור אזהרה לממשלה

"הרפורמה בחקלאות" הייתה רשלנית ויש לפעול ולהיאבק כדי לתקן את הנזקים שהיא יצרה כאן משום שההשלכות שלה הן קריטיות למדינה. הביטוי החמור ביותר לחוסר ההבנה של שרי האוצר והחקלאות הקודמים בכל הקשור לרפורמה הוא העיתוי בו נחתם צו ביטול המכס…

תקציר פסק דין – אורלי ביג נגד שדה משה

 תקציר פסק דין – סע"ש (אזורי ת"א) 67902-01-18 אורלי ביג נ' שדה משה ואח' התובעת הועסקה אצל הנתבעים (אנשים פרטיים) בעבודות משק בית בתקופות שונות ובהיקפים שונים, שלא במסגרת עסק או משלח יד, עד לחודש אוגוסט 2012. במהלך שנת 2012,…

הצעת חוק פרטית חושפת – בכל מה שקשור לרפורמה בחקלאות, ניתן היה לפעול אחרת!

במהלך השנתיים האחרונות אמרנו מעל כל במה אפשרית כי "הרפורמה בחקלאות", תביא רק הרס ונזק. היא לא תוריד את מחירי המזון הטרי והיא מסכנת את ביטחון המזון של אזרחי ישראל. חזרנו ואמרנו כי לפני ששרי האוצר והחקלאות פוגעים בצורה כ"כ…

הממשלה צריכה לתקן את הנזקים של שר החקלאות היוצא ומהר

את הנזקים ששר החקלאות פורר הספיק לעשות כאן בתקופה הקצרה של כהונתו קשה לספור. הם רבים ומגוונים ונוגעים כמעט לכל ענף חקלאי שאמור לקדם שר חקלאות על מנת לספק לאזרחי ישראל מזון טרי ובריא באופן רציף. אם יש משהו מדהים…

כשמחשבה יצירתית מפנה מקום לכוח של שר האוצר

טרם קבלת החלטות הפוגעות באזרחי מדינת ישראל, מצופה מכל שר בממשלה לוודא כי אין בנמצא אמצעי שפגיעתו באזרח פחותה מהפעולה או ההחלטה אותה הוא הולך לבצע. במקרה של ההחלטה הפופוליסטית של שר האוצר היוצא לגבי ביטול המכסים על ייבוא תוצרת…

משרדי האוצר והחקלאות התכחשו לסוגיית בטחון המזון הלאומי ולהיותה של מדינת ישראל "מדינת אי" – עכשיו זמן לתיקון

הצו לביטול המכסים על ייבוא דגים טריים לישראל מתעלם לחלוטין מסוגיית בטחון המזון, סוגיה אשר חשיבותה התגברה דווקא בעידן הנוכחי של מלחמת אוקראינה – רוסיה, משבר האקלים והתפשטות נגיף הקורונה, בו מדינות רבות נדרשות לסוגיה זו ולבחינת היכולת שלהן לייצר…

יש לבטל את צווי הפחתת המכסים על ייבוא דגים בשל היעדר התייעצות ותיאום עם משרדי הממשלה

כללי המנהל התקין מחייבים כי במקרה של החלטה מנהלית אשר יש לה משמעויות והשפעות רוחב על משרדי ממשלה שונים תבוצע התייעצות ותיאום טרם קבלת החלטה כדוגמת צו ביטול מכס. עקרון יסוד במבנה החוקתי בישראל הוא כי הממשלה אחראית בפני הכנסת…

לעצור את הרס "הכלכלה הכחולה"

ביטול המכסים על ייבוא הדגים לישראל, נוגד לחלוטין את מסמך המדיניות האסטרטגית לפיתוחה של כלכלה כחולה בישראל כלכלה כחולה הינה מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח למיצוי מושכל, מקיים ומוסדר של הפוטנציאל הכלכלי הטמון בים. מונח זה נטבע לראשונה על ידי הנציבות…

משרדי האוצר והחקלאות התעלמו מתוצאת העבר של הפחתת המכסים על יבוא דגים

ביום 21.08.2016 פורסם ברשומות צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 14) תשע"ו-2016, במסגרתו הופחת שיעור המכס לדגים אמנון, קרפיון ובורי (קפואים וטריים) ב-50% מהמכס הכללי הקבוע בטרם ההפחתה. כמו כן, במסגרת הצו נקבעו פעימות נוספות לפיהן…

העדר תשתית מקצועית לחתימת צווי ביטול המכסים (ייבוא דגים)

הממשלה החדשה צריכה לבטל את ההחלטה הפופוליסטית והמסוכנת של שר האוצר היוצא ליברמן, בכל הקשור להפחתה וביטול מכסים על ייבוא תוצרת חקלאית לישראל. לא להאמין אבל ההחלטה על ביטול המכסים נעדרה תשתית מקצועית הן ביחס לענף החקלאות הימית הן ביחס…

ביטול צו הפחתת מכס (ייבוא דגים) בשל חתימתו בתקופת מעבר

מאז פרסום התכנית (09.02.2022) הכלכלית ופרסום טיוטת צו הפחתת המכסים על ייבוא דגים (10.03.2022), חל שינוי נסיבות מהותי במצב המשפטי והוא פיזורה של כנסת ישראל ותחילת כהונתה של ממשלה יוצאת בתקופת מעבר. ביום 30.06.2022 נחקק חוק התפזרות הכנסת העשרים וארבע…

ענף המדגה והחקלאות הימית בצל "הרפורמה" לביטול המכסים

ענף המדגה מספק כיום כ-21% מדגי המאכל הטריים הנצרכים בישראל ובשנת 2021 עמד היקף יצור הדגים בבריכות על 12,000 טון, מתוכם כ-2,000 טון הינם דגים מהסוגים המפורטים בצו ביטול המכסים עליו חתם שר האוצר היוצא ליברמן והיתר דגים אחרים. במהלך…

צעד ראשון בתיקון הנזקים של הממשלה הקודמת הוא ביטול הרפורמה בחקלאות

לאחר שעברו מספר חודשים מביטול המכסים על ייבוא תוצרת חקלאית לישראל, ניתן לומר בפה מלא, ההתנהלות הכושלת של ליברמן ופורר לא הביאה שום תוצאה. להיפך, היא מסכנת את אזרחי מדינת ישראל. כצפוי, לא נראית כל הוזלה משמעותית במחירי התוצרת החקלאית…

הישג משפטי משמעותי למשרדנו

בית משפט השלום בנצרת דחה תביעה שהוגשה כנגד מנהל קהילה בקיבוץ בטענה להפליה בשל אי קבלת ילד למערכת החינוך אותה מפעילה האגודה הקהילתית בקיבוץ. התביעה הוגשה על ידי משפחת הילד, אשר אינם מתגוררים בקיבוץ, לאחר שמנהל הקהילה הודיע להם כי…

משרד חקלאות מושך את השטיח תחת דיוני וועדת החוץ והביטחון

בזמן ששר החקלאות פועל כנגד יכולתם של החקלאים לייצר לאזרחי המדינה מזון טרי, מקיימות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת וועדת הכלכלה דיונים אסטרטגיים בדבר היכולת של מדינת ישראל לספק מזון לאזרחיה בתקופות של משבר ביטחון תזונתי עולמי הולך ומחריף. בדיונים…

משרדי החקלאות והאוצר מסכנים אתכם אזרחי מדינת ישראל

קבלת ההחלטות של ממשלת ישראל בנושא הרפורמה בחקלאות צריכה הייתה להתבצע לאחר עבודת מטה מסודרת ועל בסיס התייעצות עם גורמי המקצוע ומשרדי הממשלה הרלוונטיים, משום שהרפורמה ההרסנית הזו חוצה ומשליכה על עיסוקו ואחריותו של כמעט כל משרד ממשלתי. מאחר והרפורמה…

"טעות, טועים, טעינו", הרדידות של שרי האוצר והחקלאות בראשות ישראל ביתנו כמעט עלתה לכם מיליארדי שקלים

אז כמה תעלה לאזרחי מדינת ישראל הפגיעה במגדלי הדבורים ושירותי האבקה שהם מספקים לחקלאות הישראלית? על פי משרדי החקלאות והאוצר בדברי ההסבר לצו ביטול המכס על ייבוא הדבש נאמר כך: "צפוי הפסד הכנסות של 1.3 מיליון שקלים חדשים כתוצאה מקידומו…

משרדי החקלאות והאוצר מסכנים אתכם אזרחי מדינת ישראל

בשנה האחרונה לאור המשברים הגלובליים (קורונה, מלחמת רוסיה באוקרינה, משבר אקלים, משבר לוגיסטי עולמי ומשברים גיאופוליטיים וביטחוניים) מדינות רבות עושות כל שניתן על מנת להבטיח ביטחון תזונתי לאזרחיהן. ממש באותו הזמן, שרי האוצר והחקלאות ממפלגת ישראל ביתנו, מקבלים החלטות שהורסות…

החקלאים פנו ליועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה על מנת שיורו על בדיקה של עבירות מרמה והפרת אמונים בצמרת משרד החקלאות ואגף התקציבים באוצר

עמותת החקלאים "קמה" (קיבוצים מושבים המרחב הכפרי), הפועלת למען החקלאות בישראל, פנתה בתאריך 17.8.2022 באמצעות עוה"ד גילי עוז ממשרדנו ליועצת המשפטית לממשלה, על מנת שתורה על בדיקה מקדימה של ביצוע עבירות "מרמה והפרת אמונים" ע"י שר החקלאות ומנכ"לית המשרד, בהובלת…

היועצת המשפטית לממשלה צריכה לעצור את מהלך ביטול המכסים על התוצרת החקלאית המיובאת לישראל

היועמשי"ת צריכה לשים סוף להתנהלות של ליברמן ופורר בתקופת המעבר בה אנו נמצאים. המשך השתיקה הרועמת בנושא הזה, תהווה עוד כרסום באמון הציבור במוסד הזה ובזרועות אכיפת החוק, בעיקר נוכח אי ההתאמה בין החלטות היועמשי"ת בעניין העדר סמכויות השרים לבצע…

הוגשה עתירה לעצור את ייבוא הדבש לישראל

תאגידי החקלאות של הקיבוצים עין חרוד מאוחד וגינוסר עתרו לבג"צ כנגד החלטת משרדי האוצר והחקלאות לייבא דבש לישראל באריזות קטנות. את הקיבוצים מייצגים בעתירה עורכי הדין גילי עוז ורעות מזרחי ממשרדנו. בעתירה נטען כי אין לייבוא לישראל מעל 160 טון…

יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך לעומת מינוי אפוטרופוס

היתרון המובהק של עריכת ייפוי כח מתמשך לעומת מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט הנו שהממנה הוא זה שקובע מבעוד מועד מי ינהל את כל ענייניו ובאיזה אופן תוך כדי מתן הנחיות ספציפיות ותנאים אותם קבע בעודו צלול וכשיר לקבל…

ההבדלים בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך המאפשר לכל אדם בגיר, לקבוע מי יטפל בענייניו בעתיד, אם וכאשר לא יוכל לטפל בהם בעצמו ובאיזה אופן (להלן: "הממנה"). הממנה יכול לכלול הנחיות מקדימות למועד כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף וכן לעניין פקיעתו. ייפוי…

כללים להשמעת מוזיקה בבתי עסק

השמעת מוסיקה בעסקים וחנויות הינה דבר שבשגרה, אולם רבים מבעלי העסקים אינם יודעים על החובה החוקית להחזיק ברישיון תקף להשמעת מוסיקה בבית העסק בהתאם לחוק זכויות יוצרים תשס”ח-2007 הקובע בסעיף 4(א)(1) זכות יוצרים ביצירות מסוג זה. השמעת מוסיקה בפומבי, ללא…

עדכון פסיקה – קיום יחסי מעסיק עובד דין חברת שליחויות לשליחיה

ביום 03.08.22 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ניהול תביעה ייצוגית שבבסיסה הטענה לקיום יחסי מעסיק-עובד בין חברת השליחות "וולט" לבין שליחיה. התביעה הוגשה על ידי שליח אשר עבד בחברה כ"קבלן עצמאי" בחשבונית ותבע לאחר סיום עבודתו הכרה כעובד…

אחריות אישית על נושאי משרה לתאונות של עובדי קבלן

כשמתרחשת תאונת עבודה במקום עבודה, נושאי המשרה נותרים חשופים לאישום פלילי הנובע מאחריותם על העובדים ואחריותם להתנהלות תקינה ובטיחותית במקום העבודה ("אחריות שילוחית"). יובהר כי אין הכרח כי נושא המשרה יעבור באופן אישי על החוק, אלא מעצם היותו אחראי על…

החקלאות תנצח!

ציון דרך והישג משמעותי לחקלאים ולצרכנים במדינת ישראל. ועדת הכלכלה אישרה היום פה אחד את הצעתנו לתיקון חוק הגנת הצרכן, והחוק הועבר לקריאה ראשונה בכנסת. בהתאם לתיקון, רשתות השיווק יחויבו לסמן את ארץ המקור של התוצרת החקלאית הנמכרת בתפזורת. חוק…

תניית פיצויים מוסכמים בהסכם

תניית הפיצוי המוסכם היא תנייה שנוהגים להכניס בהרבה בהסכמים כיוון שהיא נחשבת לסעד קל ופשוט באופן יחסי המעלה את רמת הוודאות והביטחון של קיום ההסכם. משמעות התנייה היא כי במקרה של הפרת הסכם, הצד הנפגע, יהיה זכאי לפיצויים מהצד המפר,…

הישג נוסף לחקלאים בבג"צ

בהמלצת בג"צ נמשכה עתירה נגד המדינה וארגון מגדלי הדגים שיוצג על ידי עוה"ד רעות מזרחי וגילי עוז ממשרדנו. האיגוד הארצי לדייג בים עתר כנגד המדינה לקבלת פיצוי מהמדינה בגין האיסור שקבע משרד החקלאות על הדיג הימי בתקופות מסוימות לאורך השנה….

מפרקים את "הפצצה המתקתקת" של ימי החופש הצבורים

בארגונים רבים הפכו ימי החופש הצבורים ל"פצצה מתקתקת" ומהווים למעשה חוב נסתר של הארגון אשר אינו מופיע בספרים ועלול לעלות לו מאות אלפי ₪. נזכיר – על אף שימי החופשה נועדו כדי לתת לעובדים מנוחה ואינם מהווים "בונוס" או תשלום…

בדיקת חשיפה לתביעות עובדים

עסקים רבים אינם מודעים לכך שהם מעסיקים את עובדיהם בניגוד לדיני העבודה, באופן החושף אותם הן לתביעות עובדים והן לכתבי אישום מצד גורמי האכיפה של משרד הכלכלה. עסק בינוני, המעסיק עד 10 עובדים חשוף לתביעות ועיצומים במאות אלפי ₪, המוגשים…

יישוב סכסוכים אלטרנטיבי בין מעסיקים לעובדים

בבית הדין לעבודה מתנהלות לא פעם תביעות בסכומים נמוכים יחסית (עשרות אלפי שקלים). הליכים אלו אמורים היו להתברר באופן מהיר ולספק פתרון זול לעובדים לעמוד על זכויותיהם. אולם, בפועל, הניסיון מלמד שהצדדים עדיין נאלצים לשכור שירותי ייצוג של עו"ד בעלות…

קידום הרפורמה בחקלאות בתקופת "ממשלת מעבר"

בימים בהם ממשלת ישראל מתנדנדת, עולה השאלה האם יוכלו שרי האוצר והחקלאות להמשיך ולקדם את הרפורמה בחקלאות, שמשמעותה פגיעה קשה בחקלאות, בזמן "ממשלת מעבר" ותקופת בחירות ? רציפות הממשלה סעיף 30 רבתי לחוק יסוד הממשלה, קובע את עיקרון "רציפות הממשלה",…

גביית ארנונה מבעל שליטה בתאגיד

בעלי חברות עליכם לדעת – החוק מאפשר לחייב בעל שליטה בתאגיד בחוב ארנונה הנצבר לחובתו של התאגיד. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים מאפשר לבצע "הרמת מסך" לבעל השליטה ולגבות ממנו את חוב הארנונה במקום בו חברה הותירה אחריה חוב. להלן התנאים…

ראשי ערים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות

הבחירות לראשות הערים, הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות ממש "מעבר לפינה". אנו מזכירים לראשי הרשויות המכהנים כי בתקופה זו ובמהלך תקופת הבחירות, בנוסף להוראות החוק החלות על המתמודדים החדשים, חלים על ראשי רשויות כללים נוספים מתוקף תפקידם וכהונתם. על ראשי הרשויות…

מתמודדים לראשות מועצות מקומיות, מועצות אזוריות ועיריות

עבור כל מי שמתכוון להציג מועמדות לראשות עירייה, רשות מקומית/אזורית, הבחירות כבר ממש "מעבר לפינה". מניסיוני, בשל סבך ההוראות והדינים החלים על הבחירות לרשויות המקומיות, לרבות הנחיות משרד הפנים ומבקר המדינה, מועמדים רבים מוצאים עצמם עוברים על החוק וזאת מבלי…

פיילוט מימן בתעשייה

יחידת המדען הראשי ורשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה מבקשות לבצע בחינה של שימוש במימן כמקור אנרגיה בסקטור התעשייה. מפעלים המעוניינים לבחון השתתפות בפיילוט מוזמנים לפנות למשרד האנרגיה באמצעות המסמכים המצורפים. להורדת הקבצים לחצו כאן

נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 28/02/22 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש"פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע"י המעסיק. תשלום דמי בידוד לעובד מחויבי בידוד: מחוסנים שבאו במגע…

תזכיר החוק שיוביל לשינויים בהעסקת העובדים יצא לדרך.

בהמשך להסכמי "עסקת החבילה" בין ארגוני המעסיקים להסתדרות העובדים, פורסם אתמול (26.1.22) תזכיר חוק העלאת שכר המינימום (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב-2022 להערות הציבור. התזכיר כולל כולל תיקון לחוק שכר מינימום, הוספת יום חופשה לעובדים ואפשרות להסדר שונה לתשלום גמול…

משרד האוצר האריך את מועד הגשת הערות הציבור לטיוטת צו (הפחתה וביטול מכסים על מוצרי החקלאות)

בעקבות פניית משרדנו למשרד האוצר, האריך המשרד את מועד הגשת הערות הציבור לצו הפחתת המכסים על מוצרי החקלאות עד ליום 19.1.2022. במכתב שנשלח על ידי עו"ד גילי עוז למשרד האוצר, הודגש בפני המשרד כי מייד לאחר פרסום הרפורמה נקט המשרד…

מי אנחנו שנשבור להם את המילה?

הכלכלן הראשי אומר על הרפורמה בחקלאות: "לשאלה אם הפחתות מכסים מתגלגלות לצרכן אין תשובה חד משמעית", ומוסיף "מבדיקת השלכות הפחתות המכסים בשנים 2012 – 2013 לא ניכרת השפעה משמעותית על יוקר המחייה". השירותים להגנת הצומח אומרים על הרפורמה בחקלאות שהיא…

במשרדי האוצר והחקלאות לא טרחו לבדוק את השפעות הרפורמה על מדינת ישראל

במשרד החקלאות יודעים כי בדומה לחקלאות העולם גם החקלאות הישראלית מייצרת תועלות רבות למדינה: מזון בריא, ביטחון מזון, שטחים פתוחים ונוף, ביטחון ותעסוקה באזורי ספר, ערכים חברתיים הקשורים לחינוך, תרבות ופנאי ועוד. מכלול התרומות נובע בין היתר מפריסת החקלאות בכל…

מושבניקי'ם משרד האוצר סימן אתכם!!!

ממסמכים שהוגשו למשרד האוצר טרם הנחת הרפורמה בחקלאות על שולחן הממשלה, עולה כי הסכנה למשק המושבי מהרפורמה ברורה ומיידית. מדהים לגלות כי באותה עת שהאוצר אומר שהרפורמה תסייע לחקלאים ותפתח את המשקים, המסמכים שנמצאים בפניו מלמדים כי הרפורמה תוביל כנראה…

משרדי האוצר והחקלאות מטעים את הממשלה והכנסת

במסגרת המאבק המשפטי אותו מנהל משרדנו נגד הרפורמה בחקלאות, משרד האוצר נאלץ לחשוף את המסמכים עליהם ביסס את הרפורמה. ניתן היה לצפות שהמסמכים יתמכו ברפורמה שלדברי האוצר אמורה לפתח את החקלאות הישראלית, אלא שהמסמכים הללו אומרים את ההיפך הגמור. הרפורמה…

המאבק ברפורמה בחקלאות הוא של כולנו. לא רק של החקלאים!

במסגרת מאבקנו ברפורמה בחקלאות התברר שמשרד החקלאות קידם את הרפורמה מבלי לבדוק ולשקול את השפעתה על הנושאים הבאים: השלכות על שמירת קרקעות הלאום. ירידה בהיקף השטחים המעובדים. פגיעה בשימור השטחים הפתוחים וקרקע. פגיעה בענף התיירות בישראל. פגיעה באיכות הסביבה. פגיעה…

הרפורמה הזו היא כמו להיכנס למארב מתוכנן של תורכיה!

במסגרת המאבק של משרדנו ברפורמה בחקלאות עולים הנתונים הבאים. הרפורמה בחקלאות הונחה על שולחן הממשלה ואף אושרה על ידה, ללא שהיה  בפני משרד החקלאות מידע המתייחס לכך שמדינת ישראל הנה "מדינת אי". משרד החקלאות גם לא בחן את ההשלכות בנושא…

עתירה כנגד משרדי האוצר והחקלאות: העבירו את החומרים עליהם מבוססת הרפורמה!

משרדנו הגיש מטעם ארגון מגדלי הפירות בישראל עתירה כנגד משרדי החקלאות והאוצר, עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים. במסגרת העתירה התבקש ביהמ"ש לחייב את המשרדים המשיבים להעביר אלינו את החומרים המקצועיים עליהם ביססו המשיבים את "הרפורמה בחקלאות". העתירה הוגשה לאחר שמשרדי…

הכנסת הודיעה לבג"צ: תקנות דמי הטיפול הארגוני יטופלו בכנס החורף הנכחי

לקוחות יקרים (תעשיינים בעלי מפעלים ובעלי בתי מלאכה) במסגרת עתירה שהוגשה על ידי משרדנו לבג"צ[1] מטעם לשכת המסחר חיפה והצפון כנגד שר הכלכלה ואח', ביקשנו לפסול בספר החוקים של מדינת ישראל את תקנות 3(11)(א) ו- (ב) לתקנות הסכמים קיבוציים (תשלום…

המדינה הודיעה לבג"צ: תקנות דמי הטיפול הארגוני יתוקנו!

בעלי מפעלים, בתי מלאכה ותעשיינים השבוע היתה דרמה גדולה בבג"צ וזה עשוי לחסוך לכם ולמשק הישראלי מאות מיליוני שקלים בשנה. נכון להיום תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977, מורות כי מעסיקים בתחום התעשייה והמלאכה חייבים לשלם…

נוהל ביצוע רכש

רצ"ב המלצת רשם האגודות לנוהל רכש. יודגש כי מדובר בהמלצה בלבד ולא בהנחיה. לצפייה במסמך לחץ כאן

פיטורים לפי חוק עבודת נשים

אין כמעט מעסיק שלא נתקל בסיטואציה בה עובד או עובדת מפסיקים לתפקד בעבודה, מחסירים ימי עבודה ללא נימוק או פשוט אינם מתאימים לתפקיד באופן הפוגע ביתר העובדים. במקרה כזה, כנראה יוזמנו אותם עובדים לשימוע לפני פיטורים ויסיימו את עבודתם. אבל…

תביעת נזקי מחלת השחפת

סעיף 16 לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], התשמ"ה-1985 (להלן: "פקודת בעלי חיים") שעניינו "פיצויים בעד המתה" קובע כי אוצר המדינה ישלם לבעלו של בעל חיים שהומת לפי הפקודה פיצויים בהתאם לשוויו של בעל החיים. סכום הפיצוי המירבי בגין כל…

נמחקה תביעת הענק של רמי לוי נ' יו"ר קיבוץ מירב

בצעד חריג הורה בית המשפט המחוזי בחיפה על מחיקת תביעת הענק שהגישו רמי לוי וחברת שיווק השקמה, בסך 6.5 מיליון ₪, כנגד אלי שריר חבר ויו"ר קיבוץ מירב. את ההגנה בתיק ניהלו מטעם משרדנו עוה"ד רעות מזרחי, גל עינב, יעל…

חוזר ימי חופשה ותשלום בחגים

א. חופשה מרוכזת ככלל, למעסיק הזכות והחובה להסדיר את מועדי החופשות של עובדיו, בכפוף להוראות החוק. על כן, מעסיק יכול להחליט כי במהלך ערבי החג ו/או ימי חול המועד ייסגר מקום העבודה, והעובדים ישהו בחופשה מרוכזת, זאת בכפוף לכללים שלהלן: אם…

ביטול מכסים על יבוא תוצרת חקלאית גם בלי הרפורמה

שר האוצר בתגובה לכנס החקלאים: "אבטל את המכסים על יבוא חקלאי גם בלי הרפורמה". https://www.davar1.co.il/330201/ על פי חוק המכס שר האוצר אכן יכול להפחית משיעור גובה המכסים. סעיף 1 לחוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף), תש"ט-1949 שכותרתו "שינוי מס מכס…

תחולת צו ההרחבה בענף החקלאות על "עובדי עזר ומנהלה"

האם "עובדי עזר ומנהלה" בתאגיד העוסק בחקלאות, למשל: עובדי הנהלת חשבונות, מנהלי לשכות או עובדים אחרים שאינם עוסקים ו/או מקבלים החלטות בתחום החקלאות, זכאים לזכויות מכוח צווי ההרחבה בענף החקלאות (צו ההרחבה 2001 וצו ההרחבה לעובדים בדירוג חודשי מנהלי)? צו…

חוק ההסדרים והרפורמה בחקלאות

רקע חוק ההסדרים נחקק לראשונה בישראל בשנת 1985, כחלק מתוכנית חירום כלכלית לייצוב המשק. על מנת להתמודד עם המשבר הכלכלי הותקנו בשנת 1985 תקנות שעת חירום (הסדרים לשעת חירום במשק המדינה). השימוש בתקנות שעת חירום אושר על ידי היועץ המשפטי…

אל תשתיקו את החקלאים!

מאז פרוץ המאבק המוצדק של החקלאים ברפורמה ובחוק ההסדרים, אנו עדים בתקשורת להתקפות ואיומים המופנים כנגדם מצד טייקונים ושאר בעלי אינטרס וממון. הביקורת המוצדקת של החקלאים כנגד רשתות השיווק וחשיפת התנהלות חלק מהטייקונים כנגדם בשיטות מאפיונריות צריכה להימשך עד שמישהו…

נגיף הקורונה – התו הירוק

הגבלות התו הירוק ייכנסו לתוקף ביום רביעי הקרוב (18 באוגוסט). הנחיות "התו הירוק" כפי שפורסמו נוגעות להתנהגות במקומות ציבוריים ומקומות בילוי ואינם מתייחסים ספציפית למפעלים וחברות. יחד עם זאת, לאור הפסיקה אנו ממליצים לפעול בהתאם להנחיות אלה גם במקומות העבודה….

סימון ארץ מקור של תוצרת חקלאית בשווקים

בימים אלו משרדנו מלווה הצעת חוק שעשויה לשפר את מצבם של החקלאים בישראל בתחרות מול יבואני התוצרת החקלאית מחו"ל. לא פחות חשוב מכך אנו מבקשים לשפר ולהשוות את מצבו של הצרכן הישראלי לצרכן במדינות המערב, בכל הקשור לזכותו לדעת מהיכן…

חמש שנים ל"תקנות הבקעה"

תיקון תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב–1991 השבוע לפני חמש שנים בדיוק, הצלחנו להשלים את פרוייקט "תקנות הבקעה" ולהפחית בעזרת תיקון התקנות את שטף תביעות הסרק של העובדים הפלסטינים כנגד מעסיקיהם החקלאים. "תקנות הבקעה" הן ההוכחה המובהקת…

נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 31/10/21 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש"פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע"י המעסיק וקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי. להלן עיקרי ההוראות: הנחיות…

הרפורמה בחקלאות מייצרת מבוכה גדולה לרשויות המדינה

שנים רבות אנחנו מלווים ומייצגים גופים מהמגזר הפרטי והעסקי מול המדינה ומוסדותיה. לא זכורה לנו החלטה כדוגמת הרפורמה בחקלאות, המעמידה את רשויות המדינה במבוכה כה רבה. נאמר על ידי משרדי האוצר והחקלאות כי הרפורמה שרוב עיסוקה בביטול מכסים ומכסות מבוססת…

נתוני ה OECD שמשרדי האוצר והחקלאות לא רוצים שהשרים וחברי הכנסת יראו

מסמך רשמי של החטיבה למחקר במשרד החקלאות שהופק במאי 2020 (להלן: "מסמך ההשוואה") מראה כי מחירי הירקות והפירות הנמכרים בישראל נמוכים מהממוצע של הירקות והפירות הנמכרים במדינות ה OECD. משרדי האוצר והחקלאות ניסו להסתיר משרי הממשלה טרם הישיבה הקבועה ליום…

תכנית משרדי האוצר והחקלאות לחיסול החקלאות הישראלית

ביום 23.7.2021, פורסמה טיוטת הצעות החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת הדיונים על התכנית הכלכלית לשנים 2021 ו- 2022 (להלן: "התכנית"). התכנית כוללת את פרק "הגברת התחרות בחקלאות" (להלן: "פרק החקלאות"). בכל הנוגע לפרק החקלאות, נראה כי ראשי…

בית המשפט מחק תביעה על סך חצי מיליון ₪, שהוגשה כנגד אגודה קהילתית

לאחרונה ייצג משרדנו אגודה קהילתית בקיבוץ, בתביעה שהוגשה כנגדה על סך כחצי מיליון ₪, על ידי אדם הטוען כי הופלה בקבלתו לבניה בהרחבת הקיבוץ. בכתב ההגנה שהגישה האגודה באמצעות עו"ד גל עינב, נטען כי ועדת הקבלה האזורית היא זו שבידה…

האם יש הגנה על פרסום לשון הרע באסיפת הקיבוץ?

האם עומדות למפרסם לשון הרע באסיפת הקיבוץ, ההגנות הקבועות בסעיפים 13(5) ו 15(5) לחוק איסור לשון הרע? בהתאם לסעיפים אלו, פרסום הנעשה במסגרת דיון שיפוטי, ייהנה מהגנת החוק. ישנם הטוענים שיש לראות במוסד האסיפה כמסגרת דיונית "מעין שיפוטית" וכפועל יוצא…

תביעות השתקה בלשון הרע

SLAPP – Strategic Lawsuit Against Public Participation תביעות אסטרטגיות למניעת השתתפות ציבורית או "תביעות השתקה", כפי שנהוג לכנותן במדינת ישראל הנן תביעות שמגיש גוף גדול ובעל משאבים רבים נגד אדם או קבוצה שמותחים ביקורת או אומרים את דעתם בגדר זכותם…

בג"צ דחה עתירה שעניינה ביטול פסק דין בעניין לשון הרע בקיבוץ (פסק הדין ניתן על ידי הבורר עו"ד גילי עוז)

ביהמ"ש העליון בשבתו כבג"ץ דחה עתירה של חבר קיבוץ שביקש לבטל פסק דין של רשם האגודות, אשר אישר את פסק דינו של עו"ד גילי עוז כבורר בתביעת לשון הרע שהגישו זוג חברים נגד חבר נוסף. בפסק הדין המקורי קבע עו"ד…

עדכוני פסיקה חשובים בתחום העבודה

תשלום שעות נוספות גלובליות[1] תשלום גמול שעות נוספות גלובליות לעובד (שנ"ג) הפך בשנים האחרונות לנוהג נפוץ אצל מעסיקים, במסגרתו מקבל העובד גמול קבוע עבור עבודה בשעות נוספות, המגלם מספר קבוע של שעות, בין אם עבד את מספר השעות ובין אם…

פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון – הבסיס להגנת "שיקול הדעת העסקי"

אי אפשר להפריז בחשיבותו של פרוטוקול דיון סדור המשקף את הנאמר בישיבות הדירקטוריון. פרוטוקול שנערך ואושר כראוי, יכול לשמש, לעיתים, גלגל הצלה של ממש לדירקטורים כאשר התאגיד בו הם מכהנים נקלע למשבר וסערה.  בעיקר במקרים אשר בגינם מוגשות אף תביעות…

העסקת נוער בחופשות ובמהלך הלימודים (קיבוצים ואגודות)

  ראשית נזכיר כי הוראות חוק עבודת הנוער חלות על כלל הנערים העובדים בקיבוצים, לרבות בני קיבוץ, אשר אינם חברים. נהלי העבודה של בני נוער גיל ההעסקה המותר במהלך שנת הלימודים נערים בגילאי 14 ו- 15 יוכלו לעבוד במהלך חופשות…

נגיף הקורונה – תשלום דמי בידוד/מחלה לעובדים

החל מיום 29/10/20 ועד 31/03/21 בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) תש"פ- 2020 נקבעו, בין היתר, הוראות הנוגעות לתשלום דמי בידוד לעובד שחלה עליו חובת בידוד ע"י המעסיק וקבלת שיפוי מהמוסד לביטוח לאומי. להלן עיקרי ההוראות: תשלום…

הנדון: עדכון הנחיות רשם האגודות השיתופיות

מאז פרוץ מגיפת הקורונה, הוציא רשם האגודות השיתופיות מספר הנחיות, באשר לכינוס אסיפות כלליות וקיום קלפי בתקופה זו. בין יתר ההנחיות, ניתנה ביום 12.7.2020 הנחיה לפיה מוארכת אוטומטית כהונתם של ועדים שתקופת כהונתם הסתיימה, בשלושה חודשים נוספים (אם המדובר בועד…

המונופול לקירור וייקור המזון בישראל

בחודשים האחרונים נכנס לתוקפו חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 (להלן: "חוק המזון"). על חוק המזון סביר שלא שמעתם, הוא עבר במסגרת חוק ההסדרים לאחר מרתון אינטנסיבי של כ- 30 ישיבות בועדת העבודה. החוק שזכה לכינוי "מהפכת הקורנפלקס" או…

"חוק המצלמות" במעונות יום לפעוטות

(נכון ליום 23.8.2020) ביום 1.9.2020 יכנסו לתוקפן הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, תשע"ט-2018 (להלן: "חוק המצלמות"), המחייבות התקנת מצלמות במעונות יום לפעוטות.   להלן עיקרי החוק: החוק מחיל חובה על מפעיל מעון יום להתקין…

דיווחים לרשם האגודות השיתופיות

אגודות שיתופיות חבות בחובות שונות כלפי רשם האגודות השיתופיות מכוח הפקודה והתקנות, ובכלל זה חובות העברת דיווחים לרשם. להלן סקירה של חובות הדיווחים המוטלות על אגודות שיתופיות:   דוחות כספיים: על כל אגודה להגיש לרשם האגודה השיתופיות מדי שנה את…

שר העבודה והרווחה מר איציק שמולי, בטל את "המס הנסתר" וחסוך מאות מיליוני שקלים למגזר העסקי בישראל

מגזר המעסיקים במדינת ישראל, כורע תחת עומס משבר הקורונה והמדינה מחפשת כל דרך על מנת להנשים ולהשאיר אותו "מעל המים". במישור הכלכלי והחקיקתי, המדינה פועלת במרץ ומגבשת תכניות, פעימות ותיקוני חקיקה בקצב של עיסוי לב. עתה מה שנדרש בנוסף מהממשלה…

נגיף הקורונה – איסור הפעלת בריכות שחייה

משרדנו שלח היום למשרד ראש הממשלה מכתב התראה בטרם פניה לבג"צ. המכתב כולל דרישה לשינוי החוק האוסר על פתיחת בריכות השחייה בישובים, לאור העובדה כי בריכות השחייה בישובים הכפריים פועלות עבור חבריהם ותושביהם בלבד. ההחלטה על סגירת בריכות אלה אינה…

סימון ארץ מקור – בשורה אדירה לצרכן הישראלי

ארגון מגדלי הדגים בישראל מוביל בימים אלה הצעת חוק לסימון ארץ המקור של התוצרת החקלאית הנמכרת ברשתות השיווק בתפזורת. כמשרד המלווה משפטית את הפרוייקט החשוב הזה אנו סבורים שיותר משהצעת החוק הזו חשובה לחקלאים (והיא מאוד חשובה), היא בשורה אדירה…

סימון ארץ המקור של התוצרת החקלאית הנמכרת ברשתות השיווק

בימים אלו משרדנו מלווה הצעת חוק שעשויה לשפר את מצבם של החקלאים בישראל בתחרות מול יבואני התוצרת החקלאית מחו"ל. לא פחות חשוב מכך אנו מבקשים לשפר ולהשוות את מצבו של הצרכן הישראלי לצרכן במדינות המערב, בכל הקשור לזכותו לדעת מהיכן…

נגיף הקורונה – הפחתת עלויות העסקה עם היציאה מהמשבר

המעסיקים חייבים עתה להתאים את הסכמי ההעסקה של עובדיהם ואת מקום העבודה עצמו למציאות החדשה בה מצוי המשק, תוך שמירה על מצב בו הן המעסיק והן העובד נשארים מרוצים. להערכתנו יש לבצע בחינה משפטית מחודשת של חלק גדול מהסכמי ההעסקה…

נגיף הקורונה – תם זמנו של הסכם העסקה הגנרי

הקדמה: משבר הקורונה ועימו הריחוק החברתי אשר נכפה על האזרחים, אילצו את המעסיקים אשר ביקשו להמשיך להפעיל את מקומות העבודה למצוא פתרונות יצירתיים שיאפשרו לעובדים להמשיך לבצע את תפקידם בצורה המיטבית ותחת המגבלות אשר הוטלו עליהם. הפתרון המתבקש והבולט מכולם…

המדריך לדירקטור

כבר נקבע לא אחת כי הדירקטור הוא נושא משרה מרכזי בתאגיד. "הדירקטוריון נתפס כמעין "שומר הסף של החברה", העומד בראש הפירמידה התאגידית". (ע"א 619/05 עופר נמרודי נ' מדינת ישראל).   "אכן, היות אדם דירקטור אינו רק עניין של כבוד או…

דירקטור, נגיף הקורונה לא מחכה לך!

השפעות נגיף הקורונה ניכרות בכל מקום. דירקטורים ונושאי משרה, המשבר הזה לא תיאם איתכם את בואו וחמור מכך הוא גם לא מחכה לכם. זה הזמן להביא לידי ביטוי את היכולות והכישורים של הדירקטורים באופן אישי ושל הדירקטוריון כצוות אסטרטגי האחראי…

נגיף הקורונה – הוראות הגבלת פעילות

נכון ליום 19/4/20 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 5), התש"ף – 2020. להלן עיקרי התיקון: ספורט: ניתן לצאת לפעילות ספורטיבית עד 500 מטר ממקום המגורים, ביחד עם אדם נוסף אחד בלבד באופן קבוע…

נגיף הקורונה – הוראות הגבלת פעילות וחבישת מסיכות

נכון ליום 19/4/20 פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 14) התש"ף 2020. להלן עיקרי התיקון: תפילות: ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של…

נגיף הקורונה – הוצאת נשים בהריון לחל"ת

נכון ליום 19/4/20 כפי שפרסמנו בעבר – לאור מצב החירום ניתן היתר גורף להוציא לחל"ת נשים בהריון בתקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים, עבור מעסיקים העומדים בתנאים מסוימים. ביום 17.4.20 בוטלו תקנות שעת החירום בנושא זה. פירוש הדבר הוא שההגבלות…

נגיף הקורונה – הגבלת מספר העובדים בזמן החג

נכון ליום 8/4/20 פורסם תיקון מס' 2 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020. להלן עיקרי ההחמרות וההגבלות: מיום רביעי 8.4.2020, בשעה 15:00 עד ליום שישי, 10.4.2020 בשעה 06:00, (להלן: "תקופת החמרת…

נגיף הקורונה – "תקנות הסגר"

נכון ליום 8/4/20 היום 7.4.2020, פורסם ברשומות תיקון מס' 3 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020 (להלן: "תקנות הסגר"). להלן עיקרי התיקון (רצ"ב הנוסח המלא והמחייב): אחריות מעסיק: טרם כניסה למקום העבודה, המעסיק ישאל את הנכנסים…

נגיף הקורונה – הוצאת עובדת בתקופה המוגנת לחל"ת

לאור מצב החירום, אשר הוביל מעסיקים רבים להוציא את עובדיהם לחופשה ללא תשלום (חל"ת), נוצרה אי בהירות סביב הוצאת נשים בתקופה המוגנת (הריון ולאחר לידה) לחל"ת. תקנות חדשות אשר פורסמו ביום 6.4.20 מסייעות למעסיקים בנושא זה: בהתאם לתיקון לתקנות, יול…

חוקיות סגירת שערים בקיבוצים, מושבים וישובים קהילתיים

לאחרונה נדרש היועץ המשפטי לממשלה לשאלה האם מותר לישובים קהילתיים, לרבות קיבוצים, לסגור את שעריהם ולהעמיד שומר אשר יסנן את כניסת האנשים. עמדת היועמ"ש היתה כי אין לישוב סמכות לעשות זאת היות ואין מקור חוקי לפעולה כאמור המהווה חסימה של…

נגיף הקורונה – אחריות מעסיק (עדכון תקנות הגבלת פעילות)

ביום 31.3.2020, פורסם תיקון מס' 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020. להלן עיקרי התיקון הנוגעים לאחריות המעסיק בהתאם לתק' 3א: מעסיק במקום העבודה יהיה אחראי לכל אלה: טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום…

נגיף הקורונה – מענק לבני 67 ומעלה

נכון ליום 31/3/20 המוסד לביטוח לאומי פרסם הנחיות לבני 67 ומעלה לקבלת מענק עקב פיטורים או חלת: אם אתם עונים כן! על 3 השאלות האלה, תגישו בקשה למענק: הפסקתם לעבוד לאחר ה-1.3.20 בעקבות הקורונה? עבדתם לפני כן לפחות 3 חודשים?…

נגיף הקורונה – כינוס אסיפות כלליות – אגודות שיתופיות

נכון ליום 29/3/20 ביום 25.3.2020, חתם סגן רשם האגודות השיתופיות על הנחיות חדשות בדבר כינוס אסיפות כלליות באגודות שיתופיות לאור משבר הקורונה. בהתאם להנחיות, ככלל יש להימנע בימים אלה מכינוס אסיפות כלליות. ואולם, ככל שישנם מקרים יוצאי דופן (צורך בהכרעה…

נגיף הקורונה – השהיית הגבלת חשבונות בנק

נכון ליום 23/3/20 בהתאם לתקנות שעת חירום (שיקים ללא כיסוי), התש"ף-2020 (להלן: "התקנות"), והחלטת המפקחת על הבנקים, נעשו מספר שינויים בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ"א-1981, (להלן: "החוק"), הבנקים המסחריים ובנק הדואר ישהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל…

נגיף הקורונה – הבהרות לענף החקלאות

נכון ליום 23/3/20 ביום 22.3.2020, פורסמו בחתימת ראש הממשלה תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, (להלן: "התקנות"). אנו חוזרים ומדגישים, בהתאם לתוספת שבתקנות, הגבלת מספר העובדים אינה חלה על ענפי החקלאות…

עורכי דין לדיני עבודה: עושים סדר בכל הקשור למשבר הקורונה

נכון ליום 22/3/20 זה לא סוד שעובדים ועסקים רבים נקלעו למשבר חריף בעקבות מגפת הקורונה ונותרו עם שאלות רבות לגבי ההווה והעתיד. עו"ד גל עינב ועו"ד לירן קולצ'ינסקי, עושים לנו סדר ומסבירים מה הזכויות שמגיעות לנו בתוך עובדים, ואיך כדאי…

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה)

נכון ליום 22/3/20 היום 22.3.20 פורסמו תקנות המגבילות את מספר העובדים הרשאים להימצא במקום עבודה באותו הזמן. הכלל הגורף הוא כי במקום עבודה לא ישהו בו–זמנית יותר מ– 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, אולם מכלל…

נגיף הקורונה – תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)

נכון ליום 22/3/20 היום 22.3.2020, פורסמו בחתימת ראש הממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, (להלן: "תקנות הגבלת פעילות"). להלן תמצית התקנות (נוסח התקנות המלא והמחייב רצ"ב): צמצום יציאה למרחב הציבורי: אין לצאת ממקום מגורים או…

נגיף הקורונה – שומרים על הוותיקים

נכון ליום 19/3/20 עלינו לשמור מכל משמר על האזרחים הוותיקים הנמצאים בסיכון גבוה בשל נגיף הקורונה. להלן תמצית הוראות חוזר מנכ"ל משרד העבודה והרווחה באשר להתנהלות בבתי אבות: אין לאפשר כניסת אורחים כלשהם למסגרות. לעניין זה, אורח יחשב מי שאינו…

נגיף הקורונה – רשות התאגידים

נכון ליום 18/3/20 דחיית נקיטת הליכים כנגד חברות מפרות בעקבות שורת הצעדים וההגבלות שהוטלו על אזרחי המדינה, החליטה רשות התאגידים להקפיא עד לתאריך 26.04.2020 הליכי הכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות. למען הסר…

נגיף הקורונה – כללי התנהגות חדשים במקומות העבודה

נכון ליום 17/3/20 משרד הבריאות פרסם עתה הנחיות חדשות. בית היתר קובעות ההנחיות התנהלות במקומות העבודה. להלן הכללים: יש להקפיד על קיום מרחק של שני מטרים לפחות בין העובדים בכל המקומות והמתארים בהם העובדים נמצאים. יש למדוד חום טרם היציאה…

נגיף הקורונה – השב"כ מצטרף למאבק בנגיף

נכון ליום 17/3/20 היום פרסמה הממשלה בחתימת רוה"מ את תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020. המטרה: שימוש בכלים הדיגיטליים הנמצאים ברשות מערכת הביטחון כדי להילחם במגפת הקורונה. בהתאם לדברי הממשלה,…

נגיף הקורונה – הנחיות למשלוחי מזון מבתי אוכל

נכון ליום 17/3/20 בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020, נסגרו בתי האוכל (מסעדות ועסקי מזון שונים) למעט האפשרות להספקת מזון שלא לצריכה במקום.   בעלי עסקי מזון המעוניינים להמשיך לספק מזון במסגרת הצו,…

נגיף הקורונה – עידכונים ממשרדי הממשלה

נכון ליום 16/3/20 רשות המיסים הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019: כחלק משיפור השירות של רשות המסים בנושא תאומי המס ובהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס…

נוהל בקשת חל"ת לעובדת בהריון או לאחר לידה

נכון ליום 16/3/20 בהמשך לפניותינו, הוציאה הממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה נוהל הוצאה לחל"ת לעובדות בהריון ולעובדות לאחר לידה בתקופה המוגנת. אנו שבים וממליצים – לא להוציא עובדות בהריון ובתקופה המוגנת לחל"ת ללא אישור הממונה! ניתן להיעזר במשרדנו…

נגיף הקורונה – הנחיות סגן רשם האגודות השיתופיות

נכון ליום 16/3/20 במסגרת המאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, פרסם היום (15.3.2020) סגן רשם האגודות השיתופיות את ההנחיות הבאות באשר לקיום אסיפות וישיבות ועדים באגודה: קיום אסיפות כלליות ככל שתמה תקופת כהונה של ועד באגודה, אין לכנס אסיפה כללית לצורך בחירת…

נגיף הקורונה – בנק ישראל נערך לסייע למגזר העסקי

נכון ליום 16/3/20 המערכת הבנקאית נערכת לסייע למגזר העסקי בהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה. בימים הקרובים בעקבות הקלות רגולטוריות של הפיקוח על הבנקים, הנחה בנק ישראל את ההנחיות הבאות: הקלה במגבלות על הלוואות למשקי בית לכל מטרה, במשכון דירה: במטרה…

קורונה עדכונים 15.3.2020 (הנחיות למעסיקים)

נכון ליום 15/3/20 בהמשך לעדכוני משרד הבריאות, להלן המלצתינו לתקופה הקרובה: ההנחיה המשמעותית ביותר היא איסור התכנסות של 10 אנשים ומעלה. פירוש ההנחיה הזו היא סגירת גני ילדים ומרכזי חינוך בלתי פורמאלי בקיבוצים והגבלת פעילות של חברות ומפעלים. ההגבלות החדשות לא יאפשרו…

נגיף הקורונה והוראות למעסיק של עובד בבידוד

נכון ליום 6/2/20 מנכ"ל משרד הבריאות חתם על צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש 2019) (הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית) (הוראות שעה), התש"ף -2020 (להלן: "הצו"). בהתאם לצו מעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה…

מהי שליטה בתאגיד?

מהי שליטה בתאגיד? סעיף 1 לחוק החברות מגדיר את המונח "שליטה" – "כמשמעותה בחוק ניירות ערך" התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"). סעיף ההגדרות בחוק ניירות ערך קובע כך: "שליטה" – היכולת לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק…

המלצות למעסיקים בעניין צבירת ימי חופשה

בפסק דין שניתן לאחרונה נדון מקרה של עובד אשר לטענתו לא לקח ימי חופשה והגיע לצבירה של 190 ימי חופש. במהלך תקופת ההעסקה "מחק" לו המעסיק 100 ימים ללא כל נימוק ואיפס את הצבירה. בית הדין לעבודה שוכנע בטענת העובד…

זכות העיון של בעלי המניות במסמכי החברה

זכותו של בעל המניה לעיין במסמכים המצויים ברשות החברה או להעתיקם, מהווה פעמים רבות פתיח למשבר בין בעלי המניות ולחילופין בין בעלי המניות לבין נושאי המשרה בחברה.  נעשה קצת סדר: עיון במסמכי החברה סעיף 185 לחוק החברות קובע כי בעל…

צעדי מנע מפני אכיפה מנהלית כנגד נושאי משרה

בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה לאכיפת יחסי העבודה לא רק באמצעות תביעות של עובדים כנגד מעסיקיהם, אלא יותר ויותר באמצעות מנגנוני פיקוח ואכיפה אקטיביים של רשויות המדינה בכל הנוגע לזכויות עובדים. מסלולי האכיפה שונים זה מזה במהותם ובחומרתם ונאכפים על…

הרפורמה בענף הקירור והמיזוג בדרך

ביום 30.10.2019, פרסמה הממשלה את תזכיר חוק אסדרת העיסוק במקצועות הקירור ומיזוג אוויר, התש"ף- 2019, (להלן: "חוק הקירור"). הרקע לתזכיר החוק בעבר חתמה מדינת ישראל על פרוטוקול מונטריאול בנוגע לחומרים הפוגעים בשכבת האוזון. בחודש אוקטובר 2016 תוקן הפרוטוקול במטרה לקבוע…

אישור תקציב באגודות שיתופיות

לאחרונה החלו להתקבל מכתבי התראה של אגף הפיקוח ברשם האגודות השיתופיות, לאגודות שטרם אישרו את התקציב לשנת 2020. אז בואו נעשה לכם קצת סדר: הכנת התקציב תקנה 2א לתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975, מורה כדלקמן: "הועד יכין לכל…

סימון ארץ המקור של התוצרת החקלאית על המדפים ברשתות השיווק

מדיניות הממשלה להפחתת המכסים על ייבוא תוצרת חקלאית לישראל, פוגעת במגזר החקלאי ומאידך, לא מביאה כל בשורה דרמטית לצרכנים, בעיקר בשל המבנה הריכוזי במשק. ההגנה על החקלאות ננטשה לטובת טיפוח בעלי ההון והיבואנים עד שהגענו למצב בו "הגולם קם על…

שינוי קטן בדיני העבודה, שינוי גדול לחקלאים!

חקלאים יקרים, אתם זוכרים שפעלנו לתיקון תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"ו-2016, על מנת לצמצם את תביעות הסרק כנגד החקלאים. (תמצית התיקון – על תובע שאינו תושב ישראל, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע (לבקשת הנתבע),…

משרד הבריאות בצעד נוסף להקלה בבידוק המזון הרגיש המיובא לארץ.

האחריות לבריאות הצרכנים עוברת לציבור בימים אלו פרסם משרד הבריאות לתגובת הציבור את טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (בדיקת משלוח של מזון רגיש), התש"ף – 2019, (להלן: "טיוטת התקנות"). מטרת התקנות החדשות הנה להקל על משרד הבריאות ופקחיו…

המדינה אומרת לא ל"נאמנות עיוורת" בתחום הקנביס הרפואי

החשש מפני "זליגת" קנביס לשימושים שאינם רפואיים וממעורבותם של גורמי פשיעה בניהולן של חברות לייצור קנביס רפואי מחייב התנהלות זהירה מצד המדינה המציבה רף גבוה למתן רישיונות לעיסוק בתחום. בפרשת "תיקון עולם" שנידונה לאחרונה (עת"מ (י-ם) 44730-03-19 תיקון עולם בע"מ…

שיקולים במתן היתרים ורישיונות לעיסוק בקנאביס רפואי

חוזר המשנה למנכ"ל משרד הבריאות מס' 151, שכותרתו "גידול בתנאים נאותים של קנביס רפואי – הנחיות, דרישות איכות ואמות מידה נדרשות", קובע בסעיף 4.4 כי העוסקים בקנביס, נדרשים לקבל רישיון ממשרד הבריאות וכי הרישיונות יינתנו ע"י היק"ר לאחר בחינת המלצות…

התנהלות תאגידית בתחום הקנאביס הרפואי

בשנים האחרונות הולך ומתפתח תחום הקנאביס הרפואי, החל משלב הפיתוח והגידול וכלה בשלב המיצוי והשיווק. קיבוצים, מושבים וחקלאים רבים בוחנים התקשרויות שונות בתחום, וזאת בשל פוטנציאל הרווח הטמון בו. יחד עם זאת, יש להתנהל בתחום זה במשנה זהירות ולהיעזר בייעוץ…

בית הדין לעבודה לתובעים: נמקו מהן העילות האישיות כנגד בעל המניות שאם לא כן תימחק התביעה

כנגד חברה למחזור ובעל מניותיה המיוצגים על ידי משרדנו, הוגשה בבית הדין לעבודה תביעה בסך של 1.5 ש"ח. בעל המניות אשר צורף באופן אישי לתביעה, הגיש באמצעות עוה"ד גל עינב ממשרדנו, בקשה למחיקת התביעה כנגדו. בבקשה נטען בין היתר כי…

רכישת נכס במגזר הקיבוצי

בניגוד לעסקה הנחתמת במגזר העירוני, רכישת בית בקיבוץ קשורה במידה רבה לא רק לנכס עצמו אלא גם לכל ה"חבילה" שמגיעה איתו, אותה חשוב מאוד ללמוד ולהכיר כמו בכל עסקת רכישה של נכס, גם כשרוכשים בית בקיבוץ ראוי לערוך בדיקות מקדימות…

צייד הצבאים

הישג חשוב ונוסף לרשות הטבע והגנים במלחמתה הבלתי מתפשרת בתופעת הצייד הבלתי חוקי בצפון הארץ, המתנהלת באמצעות עו"ד צביקה כוחן ממשרדנו. בתום ניהול הליך משפטי של הרשות בבית משפט השלום בטבריה, נגזרו ע"י כב' סגן הנשיא, השופט ניר מישורי לב…

כך חזרו הקיבוצים המתחדשים לקלוט חברים שווי זכויות

בשנים האחרונות עוברים הקיבוצים טלטלות משמעותיות. המודל הקיבוצי המסורתי פושט ולובש צורות חדשות, והניסוי הסוציאליסטי הגדול של המאה העשרים מעדכן גרסה. בשורות הקרובות נבקש להציג את עיקרי השינויים שהתחוללו בקיבוצים בשנים האחרונות בתחום הקליטה, כדי לנסות להסיק מהם משהו על…

השבת רישיון נשק למנהל מדגה בעמק המעיינות

  לאחר הגשת עתירה מנהלית על ידי משרדנו לביהמ"ש המחוזי, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים והפרקליטות, נסוגו והודיעו לבית המשפט כי הם מסירים התנגדותם להשבת רישיון נשק למנהל מדגה מהצפון. אנו מברכים את מנהל המדגה על ההישג ומאחלים לו המשך…

החקלאות בהסכם הקואליציוני לכינון הממשלה הבאה

1. תקופת ייצוב א. תקבע 'תקופת ייצוב' של 18 חודשים במהלכה תימנע המדינה ממהלכים חד צדדיים, ותגבש הסכמות רחבות והגדרת היעדים של חקלאות ישראל והדרכים למימושם. המהלך יתבצע בשיתוף הנציגות המוסמכת של חקלאי ישראל וביחד עם הגורמים האזוריים והארציים. ב….

הצעה לתיקון הפקודה ותקנות הסמים המסוכנים בהתייחס לקנאביס הרפואי

תחום הקנאביס הרפואי הולך ותופס תאוצה בישראל. מדיניות הרגולטור באה לידי ביטוי הן במסגרת הרפורמה והן במסגרת הליכי חקיקה משלימים אותם המדינה מקדמת. להליכים אלו השפעה ישירה על כל העוסקים בתחום הקנאביס הרפואי ועל אלו המעוניינים להיכנס לתחום בעתיד. אנו…

עידכון מחירים לחיסוני בעלי חיים

משרד החקלאות מתכוון לתקן את תקנות מחלות בעלי-חיים (חיסון בפני מחלות שונות) ולעדכן את סכומי האגרה לחיסונים הניתנים לבעלי החיים השונים. לגישת משרד החקלאות, בתקופה שחלפה ממועד העדכון האחרון של התקנות חלה התייקרות בעלויות התרכיבים המשמשים לביצוע החיסונים מה שמצריך…

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות

חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018, אשר נחקק בחודש אוקטובר 2018, מחיל חובה על מסגרות בהן שוהים לפחות 7 פעוטות, להחזיק אישור ראשוני להפעלת המסגרת. חובה זו תחול החל משנת הלימודים הקרובה (1.9.2019). בנוסף מעגן החוק חובה לקבל רישיון…

חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום

ביום 1.9.2019 יכנסו לתוקפן מרבית הוראות חוק התקנת מצלמות לשם הגנה על פעוטות במעונות יום לפעוטות, התשע"ט-2018. לגבי מעונות בהם לא מותקנות כיום מצלמות, קיימת תקופת ביניים בת שנה – מיום  1.9.2019 ועד ליום 1.9.2020, בסיומה יחול החוק על מעונות…

הנחיות משרד הבריאות בדבר ניהול רפואי של מרפאות שיניים

בתחילת חודש יוני 2019 פרסם משרד הבריאות הנחיות מעודכנות לניהול רפואי של מרפאות שיניים. מטרת ההנחיות היא לקבוע את צורת הניהול של המרפאות על מנת להבטיח מתן טיפול רפואי נאות וביקורת רפואית הולמת. אנו ממליצים לקיבוצים שמנהלים מרפאת שיניים לעבור…

תקדים – בית המשפט המחוזי ביטל חיוב ועדה מקומית בפיצויי ירידת ערך במקרקעין

בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים קיבל באופן מלא את ערעורה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו על החלטת ועדת הערר המחוזית לתכנון ובניה – מחוז הצפון וביטל את חיובה של הועדה לשלם לחברה להדברת עשבי בר…

תשלום דמי נסיעה לעובדים פלסטינאים

רבים מן העובדים הפלסטינאים המועסקים בישראל מגישים תביעות כנגד מעסיקיהם לשעבר לאחר סיום העסקתם. על אף ששכר העובדים משולם באמצעות שירות התעסוקה ובתלושים היוצאים מטעמו, רק עם הגשת התביעה מסתבר למעסיק כי ישנם רכיבים אשר לא שולמו על ידו וכי…

חובות דיווח לרשם האגודות השיתופיות

אגודות שיתופיות חבות בחובות שונות כלפי רשם האגודות השיתופיות מכוח הפקודה והתקנות, ובכלל זה חובות העברת דיווחים לרשם. להלן סקירה של חובות הדיווחים המוטלות על אגודות שיתופיות לרשם האגודות: דוחות כספיים: על כל אגודה להגיש לרשם האגודה השיתופיות מדי שנה…

צו ההרחבה בענף המתכת ו"ההקשר התעשייתי"

פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה הרחיב את הגדרת המונח "עובד כפיים", המופיעה בצו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה, על מפעיל מכונת CNC במפעל לעיבוד שבבי. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי צו ההרחבה אכן חל גם על העובד, בנמקו זאת…

החקלאות בהסכם הקואליציוני לכינון הממשלה ה – 35 למדינת ישראל

בימים אלו, לאחר עבודה משותפת של התאחדות חקלאי ישראל, התנועות המיישבות, מרכז המועצות האזוריות ומשרד עוה"ד עוז, כוחן, בטשא, לוטן, עינב ושות', חתמה התאחדות חקלאי ישראל על מסמך "פרק החקלאות להסכמים הקואליציוניים של ממשלת ישראל ה – 35.   להלן…

"תנו לגדול בשקט"

ממשלת ישראל, באמצעות רגולציה ורפורמות כמעט בכל תחומי החקלאות, דורשת מהחקלאים להתאחד ולגדול כדי לשרוד ולהתייעל. החקלאות בעולם המערבי עוברת שינויים דרמטיים בשל שיפורים טכנולוגיים, הגדלת המוביליות, הסכמי סחר, הפחתות מכסים ועוד. בצד כל אלו ישנה הפחתה בתמיכות הממשלתיות, גידול…

ענף הצאן וההסכמים הקואליציוניים הבאים

בחודשים האחרונים אנחנו מראים לכם כיצד ניתן לטפל במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בענפי החקלאות השונים על מנת לעצור את המדרון החלקלק אליו נקלע המגזר החקלאי. בטיפול פרטני, ניתן יהיה לשקם ענף אחר ענף כדי שהחקלאות שמהווה נכס לאומי עבור מדינת ישראל…

הפשיעה החקלאית חדרה לאולמות בתי המשפט

עברייני הפשיעה החקלאית אינם בוחלים בשום אמצעי. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה של שימוש לרעה  במערכת המשפט על מנת לפגוע בחקלאים בכל מחיר. "תפירת תיקים", בידוי ראיות וביום "זירות פשע" על ידי עבריינים כנגד החקלאים עצמם הפכה לשיטה. נראה כי…

סימון תוצרת חקלאית כחול – לבן

הצרכן האמריקאי מעדיף לקנות תוצרת אמריקה, הצרכן האיטלקי מעדיף תוצרת איטליה והצרכן הישראלי מעדיף לקנות כחול – לבן. זאת עובדה! ההסכמים הקואליציוניים הבאים חייבים לתת ביטוי לרצון הצרכנים הישראלים לרכוש כחול לבן. תיקון חקיקה המטפל בסימון ארץ המקור של התוצרת…

ענף החלב בהסכמים הקואליציוניים

המשבר בענף החלב הולך ומעמיק אבל הוא עדיין אינו בלתי הפיך. הטיפול בענף החלב צריך להתבצע במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הבאים באמצעות הסעיפים הבאים: התחייבות לשמירת ענף החלב כענף מתוכנן. הגבלת כמויות הייבוא של מוצרי החלב. הקצאת מענקים להשקעות ברפתות. העברת…

חוק הותמ"ל חייב להשתנות

החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה), התשע"ד–2014 פוגע בחקלאות באופן קיצוני ולכן הוא צריך להשתנות! הסמכויות הקיצוניות שהוא מעניק לוועדה הארצית כלפי המגזר החקלאי צריכות להשתנות! האפשרות להפקיע מיישוב חקלאי את רוב אדמותיו עד כדי חיסולו כישות חקלאית…

טיפול בעלויות העסקת העובדים הזרים בחקלאות במסגרת ההסכמים הקואליציוניים

ניתן להוזיל את עלויות העסקת העובדים הזרים במגזר החקלאי בכ 200 מיליון ₪ בשנה.  אלו הסעיפים שכל מפלגה חייבת להכניס להסכם הקואליציוני שלה: תשלום אגרות – בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולנהלי רשות האוכלוסין וההגירה, על כל חקלאי המעוניין להעסיק…

אז איך מפרקים שותפות?

נראה שאין זמן טוב יותר כדי להזכיר לכם מה אומרת פקודת השותפויות על פירוק שותפות. להלן עיקרי הדברים: כאשר שותפות הוקמה לתקופה קצובה, היא תפורק בגמר התקופה. כך גם אם נתכוננה לשם עסק אקראי יחידי או קבלת דבר מה יחיד,…

הוזלה בהפעלת בריכות השחייה

עד היום, בהתאם לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות שחייה), תשנ"ד-1994, בעלים ומפעילים של בריכות שחייה, צריכים היו לפי חוק לדאוג לכך שיימצא בחצר הבריכה מפעיל בריכה בעל האישורים הנדרשים, וזאת כל עוד הבריכה פתוחה. הוראות התקנות גרמו להוצאות…

מסחר בצאן ובקר במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן

ב- 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018 ("החוק"). להלן המלצותינו ליישום החוק בכל הנוגע למסחר צאן בקר: תשלום במזומן 1. בהתאם להגבלות החדשות בחוק, המלצתנו באשר למסחר בתחום הצאן והבקר, הנה לא לבצע עסקה (מכירה…

היטל השבחה במגזר הכפרי

כידוע, ב- 21.12.2012 נחתם בין מ"י לבין הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות הסכם מעודכן בדבר התשלומים המגיעים מאת רמ"י לרשויות המקומיות, המעוגן בסעיף 21 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. חלף היטל ההשבחה שנקבע בהסכם הנ"ל הינו בשיעור של 12% מתקבולי…

הגבלה על שימוש בשקים

ב 1 בינואר 2019, יכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018. במסגרת החוק החדש, יחולו הגבלות חדשות על שימוש בשקים. להלן עיקרי האיסורים החדשים לפי החוק: א. לא ייתן עוסק (מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, לרבות מלכ"ר)…

חוק לצמצום השימוש במזומן

ב 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018. מדברי ההסבר להצעת החוק ניתן ללמוד כי החוק נועד בעיקר על מנת לצמצם את תופעת הכלכלה השחורה בישראל ולהיאבק בפשיעה ובהלבנת ההון. השימוש במזומן מוכר כדלק המניע את…

Tag Along Right

“Tag Along Right” היא זכות ההצטרפות של בעל מניות בחברה למכירה. ההבדל הבסיסי ביותר בין הסכם המייסדים לתקנון החברה נעוץ בכך שאת התקנון ניתן לשנות בהחלטה של רוב בעלי המניות ואילו לצורך שינוי תנאי הסכם המייסדים נדרשת הסכמה של כל…

חובת הזהירות של נושאי המשרה באשכול תאגידים

חוק החברות לא עוסק באחריות נושאי משרה המכהנים בתאגיד באשר לתאגידי המשנה.  חובות הזהירות והאמונים בתחום זה נזנחו ואנו עדיין ממתינים לדבר המחוקק בעניין. ראוי להדגיש, הצורך במידע כאשר אנו עוסקים באשכול תאגידי הנו משמעותי ביותר מהטעם הפשוט שנושאי המשרה,…

הרמת מסך ב"אשכול תאגידים"

"אשכול תאגידים" – הכוונה להתארגנות של כמה תאגידים המנוהלים בנפרד ובאופן עצמאי כאשר מתקיים ביניהם בהתאם למסמכי ההתאגדות לפחות אחד מהתנאים הללו: החזקה של רוב זכויות ההצבעה באספה, זכות למנות את רוב הדירקטורים, זכות למנות את המנכ"ל ומספר חברי דירקטוריון,…

האם השרימפס והקלמארי יעלמו מתפריטי המסעדות בישראל?

ביום 16.10.218, חתם השר להגנת הסביבה מר זאב אלקין על הכרזה המכניסה, בין היתר, את השרימפס, הקלמארי ודגים נוספים לרשימת המינים המוגנים בישראל. המשמעות: לא ניתן לפגוע (שליה, השמדה, הריסה, שבירה, חבלה, קטיפה, עקירה, נטילה וכד') או לסחור (קניה, מכר,…

כוחות ניהול מצומצמים דורשים התאמות במבנה התאגידי

הפרדת המשק מהקהילה (הליך התיאגוד בקיבוצים), יצרה מצב בו קיבוצים רבים להם פעילות עסקית מגוונת, מצאו עצמם עם אגודת אחזקות אשר תחתיה לא מעט אגודות בנות. למציאות "רב תאגידית" חדשה זו, צריך היה לצקת תוכן ואנשים שיכהנו בועדים/דירקטוריונים רבים יחסית…

שר הכלכלה תומך בתשלום וולונטרי של דמי טיפול ארגוני

בעקבות עתירה שהוגשה ע”י משרדנו לבג”צ בשם לשכת המסחר חיפה והצפון, תקנות דמי הטיפול הארגוני אינן יורדות מסדר היום של הכנסת. אנו שמחים לדעת ששר הכלכלה מצטרף לדעתנו וטוען אף הוא כי תשלום דמי הטיפול חייב להיות וולונטרי. נמשיך לעדכן https://www.israelhayom.co.il/article/608739

"תיק שקנאי"

מאבקם של מגדלי הדגים לשמירה על פרנסתם, מפני נזקי השקנאים, רשם ציון דרך משמעותי בעקבות צו שהוציא בית משפט השלום בבית שאן  האוסר על פעיל למען זכויות בעלי חיים להיכנס לשטח בריכות הדגים של הקיבוצים ניר דוד ובית אלפא ולהטריד…

תקציב שנתי

אין פעילות בלתי תקציב! התקציב מורכב משני חלקים: המקורות הכספיים שעומדים לרשות התאגיד בשנה הבאה עלינו לטובה, והשימושים שייעשו במקורות בהתאם לתוכנית העבודה. לכן, פעמים רבות זוכה התקציב לכינוי "דוח מקורות ושימושים". חשיבות התקציב הנה בכך שבעזרתו ניתן לבקר באופן…

תכנית עבודה

פעילות התאגיד מכוונת על ידי האסטרטגיה שבחר בה. ואולם, על מנת להתקדם ולהשיג את המטרה שהציב לעצמו יש לקבוע תוכנית עבודה הנגזרת ממספר שאלות בסיסיות. לדוגמא: כיצד אנחנו רואים את התפתחות התאגיד בשנים הקרובות ומהם הכיוונים הרלוונטיים עבורנו? האם התאגיד…

דירקטוריון ואסטרטגיה

איך שלא הופכים את זה על מנת שהתאגיד יגיע להישגים ויעמוד ביעדים שהציב לעצמו עליו לפעול בצורה סדורה ומנומקת או בקיצור להתוות אסטרטגיה. הדירקטוריון הוא האחראי על האסטרטגיה בתאגיד והוא חייב להתמקד ולקדם תכנית שתגדיל את סיכויי ההצלחה של התאגיד…

הסכם החלב על פי יועמ"ש משרד החקלאות

לאור פניות רבות של רפתנים וחקלאים השואלים שאלות לגבי עמדתה של יועמ"ש משרד החקלאות בנוגע להסכם החלב, אנו מביאים בפניכם את עיקרי התייחסותה בנייר עמדתה: משרד האוצר ניהל את המו"מ בחוסר תום לב תוך הפעלת לחצים לא ענייניים. נאמר כי…

צעדים ראשונים להשקעות בחקלאות

רוצים להשקיע בחקלאות או להיות שותפים במיזמים חקלאיים ביחד עם קיבוצים/מושבים/אגודות חקלאיות? אלו הדברים הבסיסיים ביותר שאתם צריכים לברר כאשר אתם בוחנים השקעה או כניסה לשותפות חקלאית. כמובן שמדובר ברשימה בסיסית בלבד: מצב העסקת העובדים – מיהם העובדים (עובדים מקומיים,…

הישג חשוב עבור מגדלי העופות בישראל

במסגרת עתירה שהגיש משרדנו נגד משרד החקלאות ואח', אישרה הכנסת ביום 11.6.2018 את התיקון לחוק המועצה לענף הלול ובכך אפשרה העברת מכסות ביצים בין חקלאים בישראל לחקלאים באיו"ש ובקעת הירדן. עתה, במסגרת אותה עתירה, תוקן אף תקנון המועצות המקומיות (יהודה…

חברי הכנסת מסכימים: בתקנות הסכמים קיבוציים יש פגם היורד לשורש התקנות

https://www.israelhayom.co.il/article/594369 בעקבות עתירה שהוגשה ע"י משרדנו לבג"צ בשם לשכת המסחר חיפה והצפון, שוב דיון סוער בועדת העבודה של הכנסת. חברי הכנסת מתחו ביקורת קשה על טיוטת התקנות של שר העבודה והרווחה ולמעשה מסכימים עם טענתנו בבג"צ כי התקנות פסולות ומפלות

הישג חשוב לתנועה הקיבוצית

https://m.knesset.gov.il/News/PressReleases/pages/press03.10.18.aspx במסגרת דיוני ועדת העבודה ב"תקנות דמי הטיפול הארגוני", נקבע הישג חשוב לתנועה הקיבוצית, התנועה המושבית והחקלאים בישראל. נציגי משרד העבודה והרווחה הודיעו כי הם נסוגים מהצעתם שלא לפטור את המגזר ההתיישבותי על מפעליו מתשלום דמי טיפול ארגוני לארגוני מעסיקים.

תקנות "דמי הטיפול הארגוני" שוב עולות לכותרות.

בעקבות עתירה לבג"צ שהוגשה על ידי משרדנו בשם לשכת המסחר חיפה והצפון, ועדת העבודה של הכנסת נדרשת לדון שוב ושוב בתיקון התקנות מ 1977. תקנות דמי הטיפול הארגוני יוצרות הפליה פסולה בין ארגוני מעסיקים ובין תאגידים. הן יוצרות ומנציחות מונופול…

לקראת הדיון בועדת העבודה ב"תקנות דמי הטיפול הארגוני"

בהמשך לעתירה שהוגשה לבג"צ ע"י משרדנו כנגד תקנות דמי הטיפול הארגוני, חברי הכנסת כבר לא מסתירים את דעתם באשר לטיוטת התקנות שהוגשה לדיון בועדת העבודה. חה"כ מירב בנארי: "אין סיבה שעסקים רבים בארץ יחויבו לשלם 'דמי טיפול ארגוני' מבלי שהם…

"תקנות הבקעה" – הפרוייקט תם ונשלם!

משרדנו מבקש להודות בשם כל חקלאי ישראל לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד ולראש המועצה האיזורית בקעת הירדן מר דוד אלחייני, על דבקותם ונחישותם בהובלת תיקון תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 הידועה כ"תקנת הבקעה". במהלך שנת…

חברי ועד ודירקטורים שומרים על כשירות ומתעדכנים!

חברי ועדים, דירקטורים יושבי ראש ומנהלים, כולכם מוגדרים כשומרי הסף של התאגיד והנכם נושאים באחריות להתנהלותו. בעידן של "ממשל תאגידי" המדינה מכתיבה לכם דרישות ומציבה בפניכם סטנדרטים גבוהים של תיפקוד והתנהלות באופן דינמי ומתקדם. על פי ניסיוננו בתחום, ישנה חשיבות…

קווים לדמותו של דירקטור

בשנים האחרונות, הממשל התאגידי עומד במרכז השיח הציבורי בתחום התאגידים, והוא מורכב מנושאים של חובות זהירות, ניהול, פיקוח, אחריות, שקיפות, הגנה על בעלי התאגיד, תפקודם וכשירותם של הדירקטורים בסביבה עסקית מורכבת ודינמית, וכד'. "היות אדם דירקטור אינו רק עניין של…

דירקטורים יש לכם זכות לקבל ייעוץ

כמה פעמים ישבתם בישיבת ועד/דירקטוריון והרגשתם שחסר לכם מידע, זווית אחרת, דעה נוספת, חוו"ד מקצועית מתחום נוסף שיש לו נגיעה להחלטה שעומדים לקבל. כמה פעמים הרגשתם שהמידע לא שלם, שהתשתית המקצועית חסרה. בואו נודה על האמת, זה כנראה קרה לכם…

הזכות לקבל מידע ולמה זה צריך לעניין אתכם כדירקטורים

דירקטור אינו יכול לבצע את עבודתו ואינו יכול למלא אחר אחריותו אם אין לו את מלוא המידע הדרוש על מנת לקבל את ההחלטות הנכונות בכל סיטואציה. דירקטור טוב נמדד ביכולת לקבל החלטות נכונות. ולקבל החלטות נכונות, ניתן רק כאשר התשתית…

אז מה אנחנו דורשים מדירקטור?

  חברי ועד/דירקטוריון – עוברים למצויינות! טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים…

מה לדירקטורים ולחברה מפרת חוק

מהי חברה מפרת חוק ולמה זה צריך לעניין אתכם כדירקטורים? בהתאם לחוק החברות, חברה פרטית, חברה ציבורית או חברת חוץ הרשומה ברשם החברות ולא מילאה אחת או יותר מהחובות הבאים על פי חוק החברות התש"ס-1999, צפויה להירשם כחברה מפרה: לא…

ביטוח אבדן כושר – הבחירה בידי העובד

האם רשאי מעסיק להיעתר לבקשתו של עובד ולא לבטחו בביטוח אבדן כושר עבודה? זו השאלה שהונחה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה[1] ביטוח אבדן כושר עבודה ("א.כ.ע") הוא מהביטוחים המרכזיים והחשובים ביותר עבור עובד, שכן הוא נועד להבטיח את המשך…

הגבלות על מינוי דירקטורים וחברי ועד אגודה

חברי ועד/דירקטוריון – עוברים למצויינות! טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם…

"סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים" – יו"ר הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת…

"סטנדרטים גבוהים זה לא בשמיים" – הרכב הדירקטוריון

טיוטת חוזר רשות שוק ההון 2018, מבססת סטנדרטים גבוהים של ממשל תאגידי בדירקטוריון. אנו ממליצים ליישם חלק מהוראות החוזר גם אצלכם בוועד ההנהלה או בדירקטוריון החברה. כמשרד המלווה ועדי אגודה ודירקטוריונים, החלטנו להנגיש ולהתאים עבורכם את עקרונות החוזר, על מנת…

חובת אמונים

סעיף 254 לחוק החברות, תשנ"ט-1999, "חובת אמונים" מורה כך : 254.(א) נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה – (1) יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי תפקיד…

הרמת מסך "הפוכה". מה זה?

הרמת מסך הפוכה היא הליך בו ביהמ"ש מאשר להסיר את מסך ההתאגדות שבין האדם, בעל המניות, לבין התאגיד שבבעלותו. בשונה מהרמת מסך רגילה בה מבקש נושה להגיע לבעל המניות בשל חובות החברה, בהרמת מסך "הפוכה", מתבקשת ירידה מבעל מניות לתאגיד…

הצעת חוק קרן פיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית, התשע"ח–2018

לאחרונה הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק קרן פיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית, התשע"ח–2018 (להלן: "חוק הפיצויים לנזקי הפשיעה החקלאית"). יש לקוות כי נוסח ההצעה מסמן שינוי בכיוון החשיבה של הכנסת, אשר רק לא מזמן הונח על שולחנה את הצעת חוק…

בית הדין הארצי לעבודה מרחיב את מסגרת "משרת האמון"

מתי יחשב עובד כמועסק ב"משרת אמון"? בית הדין מרחיב את פירוש המונח גם על תפקידים בדרג ההנהלה השני. בהתאם לפסיקה, על מנת שעובד יחשב כמי שמשמש בתפקיד של משרת אמון, דהיינו, כזה שחוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל עליו, על…

ניתן להעביר מכסות ביצים גם באיו"ש

הכנסת אישרה: ניתן להעביר מכסות ביצים – גם באיו"ש הכנסת אמרה את דברה: חקלאים מאיו"ש ומבקעת הירדן, יוכלו לסחור במכסות ביצים עם חקלאים הנמצאים בתוך הקו הירוק. ביום 11.6.2018, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק המועצה לענף הלול…

הצעת חוק המועצה לענף הלול

בהמשך לבג"צ שהוגש על ידי משרדנו כנגד משרד החקלאות ורשויות נוספות, אישרה ועדת הכלכלה את התיקון לחוק המועצה לענף הלול. בהתאם לתיקון שאושר, יוכלו כעת חקלאים בישראל ובשטחי יהודה ושומרון לסחור במכסות ביצים, דבר אשר לא התאפשר עד כה. עתה…

הנחיות רשם האגודות לוועדת הביקורת באגודות השיתופיות

ביום 15.4.2018 פורסמו הנחיות רשם האגודות השיתופיות לוועדת הביקורת באגודה. באופן מפתיע, ההנחיות לא זכו לתשומת הלב הראויה ואגודות רבות כלל לא מודעות לקיומן. ההנחיות הללו הן לא פחות מרעידת אדמה בתחום האגודות השיתופיות: הן משנות ומגדירות מחדש את הסמכות…

הצעות חוק ותקנות משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון מס' 8), התשע"ח–2018. הסבר: במדינות המפותחות ננקטים באופן מסורתי ועקבי צעדי מדיניות שנועדו לתמוך במגזר החקלאי ולחזקו. צעדים אלה נובעים מההכרה בחשיבותה הלאומית של החקלאות ומהרצון למנוע הדרדרות של המגזר הכפרי, זניחת קרקעות,…

יד שמאל סוגרת לחקלאי את המים, יד ימין רושמת קנס על עקירת פרדס.

חלם זה כאן! במהלך שנת 2016 לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר האוצר, החליט שר החקלאות לצאת למלחמה במפחמות של עמק דותן. המפחמות מזהמות והמשרד התקין תקנות שתכליתן "לייבש" אותן מחומרי הגלם (עץ ישראלי ממטעי אבוקדו ופרדסים). ב"נוהל קרב"…

בניגוד לעמדת הפרקליטות, בית המשפט החזיר את הנשקים לחקלאי בצפון!

לאחר מאבק משפטי חסר פשרות, ביהמ"ש קבע כי המדינה תחזיר לאלתר נשקים שהוחרמו מחקלאי בעל שטח מרעה בצפון! על אף התנגדותה הנחרצת של הפרקליטות, בעתירה שהוגשה ע"י משרדנו לבית המשפט המחוזי בחיפה, פסק בית המשפט כי שלושה נשקים אשר הוחרמו…

קיצור שבוע העבודה – עדכונים

1. פרסום צו ההרחבה בנוגע לקיצור שבוע העבודה יצר אי בהירויות ושאלות רבות של מעסיקים נותרו ללא מענה. 2. בניסיון להבהיר את הדברים, התקיימה ביום 29.4.18 פגישה במסגרת "פורום דיני עבודה" של לשכת עורכי הדין בו חבר הח"מ (בהשתתפות נציגי…

שוקלים מועמדות לרשות המקומית או למועצה האזורית?

כדאי לקרוא היטב את הדברים הבאים: ביום שלישי, ה- 30/10/2018, כא בחשוון התשע"ט, ייערכו לראשונה במקביל בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות. חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) , תשנ"ג – 1993, קובע כללים להתנהלות הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות. בנוסף קיימות…

צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה

שר העבודה והרווחה חתם היום (18.3.18) על נוסח צו הרחבה ולפיו החל מיום 1.4.18 יקוצר שבוע העבודה העומד כיום על 43 שעות, ל-42 שעות בלבד. מה פירוש הדבר עבור המעסיקים? נכון להיום, עובד זכאי לתשלום שעות נוספות על כל שעה…

בית הדין הארצי קבע כי צו ההרחבה בענף החקלאות אינו חל על כלל עובדי האגודה אף שעיקר עיסוקה בחקלאות

בפסק דין מיום 5.3.2018 קבע בית הדין הארצי לעבודה,  כי צו ההרחבה בענף החקלאות לא חל על כלל עובדי האגודה השיתופית שעיקר עיסוקה בחקלאות, אלא רק על אלו העובדים בפועל בחקלאות. מושב  נתבע ע"י עובדת לשעבר אשר הועסקה כמנהלת חשבונות…

הצעות חוק ותקנות משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

1. הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (מס' 9), התשע"ח-2018. מטרת החוק המוצע היא העברת הערעורים על החלטות רשם האגודות בתחומים פירוקים ובוררויות (החלטות בעלות אופי אזרחי) מבג"ץ ומשר הכלכלה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים. ככלל, הערעורים…

הצעות חוק ותקנות משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

1. הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע (פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות) (תיקון – פיצוי בשל אסונות מעשה ידי אדם), התשע"ח–2017. חוסר היכולת של המדינה לספק הגנה לחקלאים והתעצמות היקף הפשיעה החקלאית, הביאו לכך שחברות הביטוח מסרבות לבטח ציוד ותוצרת…

סעיפי אי תחרות בהסכמי העסקה "עשה ואל תעשה"

בשנים האחרונות אין כמעט הסכם העסקה, שאינו כולל "תניית אי תחרות" האוסרת על העובד עם סיום העסקתו, להתחרות "בעסקי המעסיק". תניות אלה מגיעות לפתח בית הדין לעבודה חדשות לבקרים כאשר המעסיקים מבקשים לאסור על עובדים שסיימו עבודתם לעבור לעסקים מתחרים….

עידכוני חקיקה משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

1. הצעת חוק החקלאות, התשע"ז–2017. מטרות החוק הנה להסדיר את מעמדו הלאומי של ענף החקלאות בישראל ולהבטיח את המשך ביסוסו והתפתחותו, לשם השגת יעדים אלה: (1) קידום ההתיישבות והמרחב הכפרי ככלי לשמירה על השטחים הפתוחים, חיזוק גבולותיה של מדינת ישראל,…

עדכונים בדיני עבודה

תזכיר (תיקון) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשע"ז-2017 בימים אלו הופץ תזכיר (תיקון) חוק שעות עבודה ומנוחה, התשע"ז-2017. בתיקון מוצע להוסיף עילות למתן היתר להעסקת עובדים בשעות נוספות. כך, במקום העילה למתן היתר שעניינה ההכרזה על מצב חירום, יהוו עילה למתן…

עדכונים בדיני עבודה

תקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), תשע"ז-2017 תקנות אלו פורסמו ביום 26.7.2017 (יכנסו לתוקף ביום 25.8.2017) ואלו עיקרן בתמצית: התקנות מונות דרכי מסירה מיוחדות למסירת תלושי השכר לעובד באמצעות הרשת והדוא"ל במקום העברת תלושי שכר מודפסים כמקובל עד…

עידכוני חקיקה משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות

עידכוני חקיקה משולחן הכנסת בנושאי חקלאות והתיישבות: 1 .הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (הפחתת הסיכון מחומרי הדברה), התשע"ז–2017. מטרת החוק הנה להפחית את הסיכון הנובע משימוש בחומרי הדברה בישראל בשטחים פתוחים ובמגזר החקלאי והציבורי. לחוק עשויה להיות השפעה על…

האם החקלאים יכולים לעשות דין לעצמם ?

החוק מקנה לחקלאים בעלי האדמות ושטחי המרעה, כלים (מוגבלים) על מנת להתגונן מפני עברייני הפשיעה החקלאית הפולשים לאדמותיהם מדי יום, אף ללא עזרת הרשויות. ראשית יש לדעת כי החוק מאפשר לכם החקלאים בעלי האדמות להשתמש בכוח סביר כדי למנוע הסגת…

בג”צ קבע שלא יאפשר למשטרה לברוח מחובתה לסלק מידית פולשים. השאלה מה אתם החקלאים תעשו עם זה?

החקלאים מבקשים מהמשטרה מעט מאוד. שתעשה את תפקידה ותקיים את הסדר הציבורי במדינה. המשטרה אינה רשאית למשוך את ידה מטיפול בעבירות הפוגעות בסדר הציבורי וברכושו של האזרח באמתלה שמדובר בסכסוך אזרחי או עסקי. לפשעים רבים יש רקע של סכסוך עסקי…

יש לעצור את מכונת המזומנים של הפשיעה החקלאית

במדינת ישראל 2017 הפשיעה החקלאית משתלמת לעבריינים. אוזלת היד של המדינה על כל זרועותיה, משמשת קרקע פורייה להשתלטות על קרקעות והפיכת הפשע למכונת מזומנים על חשבון החקלאים. "המערב הפרוע" זה כאן. אזורים שלמים בארץ הפכו לשטחי הפקר בהם "כל דאלים…

"המערב הפרוע" בשדות השלף

לפשיעה החקלאית פנים רבות – חיתוך גדרות בקר; שריפת ציוד חקלאי; גניבות; סחיטה (פרוטקשן); אלימות; גרימת נזקים במזיד לציוד ומה לא. לכל אלו מצטרפת כעת "עונת השלפים". בעונה זו עדרי הבקר נכנסים לחלקות החקלאים שלאחר הקציר, על מנת לקבל מזונם…

"עומדים עלינו"

לאחרונה הוגשה ע"י מספר ח"כ מהקואליציה הצעה לתיקון חוק יסוד: השפיטה. התיקון מבקש לצמצם את התנאים למתן "זכות העמידה" ועל ידי כך להצר את הגישה לבג"צ. "זכות העמידה" היא למעשה דרישת הסף בה עותר צריך לעמוד כדי לבוא בשערי בג"צ….

"על מתח גבוה"

בשבוע החולף המתח בין שרת המשפטים – הגברת שקד לבין נשיאת ביהמ"ש העליון הגברת נאור עלה עוד מדרגה. על פי הפרסומים, הודיעה הנשיאה כי תגיש עתירה לבג"ץ נגד שרת המשפטים באם זו תעכב את כינוס הוועדה שאמורה להכריז על בחירת…

משילות ומינוי יועץ משפטי

היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה כפופים מנהלית להנהלת המשרד ומקצועית ליועץ המשפטי לממשלה. הבעיה מתחילה בכך שחוות דעתם מחייבת את גם את הנהלת המשרד וגם את השר האחראי על המשרד. בנוסף, לשם הפסקת עבודתם של היועצים המשפטיים נדרשת הסכמת היועץ…

תנו לגדל דגים בשקט

מאה שנה חקלאים במדינת ישראל מגדלים דגים ומספקים תוצרת חקלאית ופתאום מישהו בשירותים הווטרינריים החליט שהם לא יודעים איך לעשות את זה. בימים אלה מקדם השירות הווטרינרי את תקנות מחלות בעלי חיים (גידול דגים למאכל). תקנות אלו מהוות פגיעה משמעותית…

"הזווית המשפטית" – סלמונלה ברשתות המזון

משרד הבריאות מפרסם היום 22.9.2016 כי ישנו חשד לסלמונלה במוצרים של אחת מיצרניות המזון הגדולות במשק. הודעות בדבר סגירת מפעלי מזון והזהרות לציבור על מזון פגום בשווקים הפכו לשגרה. משרד הבריאות הוריד את הכפפות. צריך לדעת בסמכות המשרד לאסור על…

"הזווית המשפטית" – עבודות הרכבת בשבת

סמוך לפני כניסת השבת ניתנה הוראה על ידי ראש הממשלה לרכבת ישראל להפסיק את עבודות התשתית המתוכננות לסוף השבוע. אלא מה, ראש הממשלה ידע את מה שידע גם היועץ המשפטי לממשלה: ההוראה ניתנת בחוסר סמכות והיא לא תעמוד במבחן בג"צ….

ייצוג בתביעה ע"י משרדנו…

הוטלו עיקולים זמניים על נכסי המשיבות בגובה סכום התביעה ע"ס 4.5 מיליון ₪ http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4563941,00.html#.VAWnLWh26WI.facebook

המדינה נלחמת בחקלאים.

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?fbdid=1000899168&fb_action_ids=10151829476797862&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

החזרנו לבית השיטה את "הפאב לול"

החזרנו לבית השיטה את "הפאב לול" … עכשיו ניתן יהיה לקיים שם פעילות ותרבות לצעירי העמק. http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4452360,00.html#.UoKb9R1QWRc.facebook

ניהול סכסוכים באגודות וקיבוצים

עו"ד גיל עוז בתוכנית "שאלה משפטית" בערוץ 2 בנושא : ניהול סכסוכים באגודות וקיבוצים . לצפייה בראיון ראו מדקה 29:00 http://reshet.tv/Sho…/sheela_mishpatit/videomarklist,227937/

הסכם פשרה: 4,500 ש"ח במקום חצי מיליון

בכתבה הבאה… עורכי הדין גל עינב ונדב אבידור ממשרדנו ייצגו חקלאי הנתבע ע"י עובד תאילנדי אשר בסופו של יום נדרש לשלם פחות מאחוז סך התביעה … עיתון קו למושב 10.10.2013 עמ' מס' 3 . 

מה עושים ברווחי התאגיד

עו"ד גיל עוז בתוכנית "שאלה משפטית" בערוץ 2 בנושא: מה עושים ברווחי התאגיד. לצפייה בראיון ראו מדקה 35:10 http://reshet.tv/Shows/s12heela_mishpatit/video/.aspx…

חג הקציר….

בין חג הקציר לחלוקת רווחים במקורותינו מושרשת מצוות "המעשר" לכהן ללוי ולעני. הפרשת תרומה ויבול השדה כחלק ממצווה,   דאגה ושמירה של בעל הקניין על זולתו. ומה באשר ל"קציר הרווחים" בתאגיד ? האם כל רווחי התאגיד כולם יועברו לכיסו הפרטי של…

בשם החיות

בשם החיות פוגעים בחקלאים ובחקלאות כך טוען עו"ד גיל עוז, היועץ המשפטי של ארגון מגדלי עופות בישראל, נגד הארגונים הפועלים למען זכויות בעלי החיים … להמשך הכתבה באתר קבוצת משוב

עשר שנים אחרי: העליון זיכה נהגת שהורשעה בגרימת מוות

ביום שני השבוע (19.3), שמעו עו"ד יעל לוטן ועו"ד אמיר לוקשינסקי-גל את השופטים מזכים את אמא שלהם, מרים לוקשינסקי, תושבת זכרון יעקב בת 67 שהורשעה בבית במשפט לתעבורה בחדרה בגרימת מוות ברשלנות. האמא- הנהגת לא היתה שם לשמוע את ההחלטה….

ארגון מגדלי העופות עתר לבג"ץ

"הרפורמה בענף הביצים תביא לקריסתו" הארגון ביקש לעצור את קידום הרפורמה בטענה שהחקלאים לא יוכלו לעמוד בהוצאות הנדרשות, וזקוקים לפיצויים גדולים יותר מכפי שנקבע… להמשך הכתבה באתר כלכליסט.

מגדלי העופות נגד הרפורמה בלולים 

מתחדש הקרב בין ארגון מגדלי העופות לארגוני בעלי החיים: ארגון מגדלי העופות קרא היום (ה') לשרת החקלאות ולראש הממשלה, לעצור את קידום הרפורמה בענף הביצים, ומאיים לפנות לבג"ץ … להמשך הכתבה באתר מעריב.

ארגון מגדלי העופות: להקפיא את הרפורמה בענף הביצים

יישום הרפורמה עם הדרישות המחמירות כרוך בהשקעות עתק של מעל מיליארד שקל מצד המגדלים והם אינם מסוגלים לעמוד בהן. ארגון מגדלי העופות קורא לשרת החקלאות, אורית נוקד וראש הממשלה, לעצור את קידום הרפורמה בענף הביצים. … להמשך הכתבה באתר תנועת המושבים. 

הבורר, הגרסה הקיבוצית

לעו"ד גילי עוז, מקיבוץ עין חרוד מאוחד, מנכ"ל המרכז לבוררות וגישור "אסיא", יש כמה תובנות מקצועיות. למשל: בוררים חייבים לפני הכול להיות משפטנים. וגם: יש לשקול את סגירת המוסד לבוררות וגישור של התנועה הקיבוצית… להמשך הכתבה באתר ynet.