תחומי עיסוק

המשרד עוסק במגוון תחומים, ביניהם: משפט מסחרי/עסקי ותאגידי על ענפיו השונים, דיני אגודות שיתופיות, דיני בנקאות, דיני עבודה, דיני תכנון ובניה, דיני מכרזים, משפט חוקתי /מנהלי וליטיגציה בכל הערכאות המשפטיות.

תחומי עיסוק והתמחות:

משפט
מסחרי/עסקי

המשרד מלווה ונותן יעוץ שוטף לתאגידים מסחריים במהלך העסקים הרגיל לרבות ייעוץ לנושאי משרה, עריכת הסכמים וליווי צמוד בהליכי משא ומתן, כתיבת חוות דעת בנושאים שונים, הקמה ופירוק של תאגידים ומתן שירותי ליטיגציה מסחרית בכל הערכאות, לרבות בית המשפט העליון.

דיני
עבודה

למשרד ניסיון רב במתן ייעוץ שוטף למעסיקים, מנהלים ומחלקות משאבי אנוש מכל ענפי המשק ובכלל זה קיבוצים, חברות מסחריות, מושבים, תאגידים עירוניים, מפעלים ועוד. המשרד מנהל תיקי ליטיגציה בערכאות המשפטיות השונות וכן בבוררויות וגישורים בתחומים אלו.

דיני אגודות

שיתופיות

משרדנו מייצג קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים, אגודות שיתופיות מתחום התעשיה, המלאכה והמסחר, וועדים מקומיים. למשרד ניסיון רב בניסוח ועריכת תקנונים וייעוץ שוטף ליישובים, אגודות שיתופיות וועדים מקומיים. 

תאגידים

עירוניים

ומונציפאלי

משרדנו מייצג חברות כלכליות העוסקות בהקמת תשתיות, מוסדות ציבור וניהול נכסים, חברות עירוניות בתחום הביוב והתשתיות וניהול אזורי תעשיה וכן עמותות עירוניות. כמו כן, למשרד ניסיון רב בתחום הייעוץ המוניציפאלי על כלל שלוחותיו – דיני מכרזים, דיני עבודה, ארנונה, היטלים ואגרות, דיני חינוך וכיוצ"ב.   

דיני בנקאות

למשרד ניסיון רב בניהול תביעות ועבודה מול בנקים, לרבות ניהול מו"מ להסדרי חוב.

משפט

חוקתי

ומנהלי

המשרד מייצג לקוחות בבג"צ ובבתי המשפט המנהליים ועוסק בקידום הליכי חקיקה ובטיפול במשברים מול משרדי ממשלה, ועדות הכנסת והרגולטור.

חקלאות 

המשרד מלווה ומייצג לקוחות רבים מהמגזר החקלאי מול הממשלה, הכנסת ובבג"צ. מבין לקוחותינו, חקלאים פרטיים, אגודות, קיבוצים, מושבים וארגונים חקלאיים מכל ענפי החקלאות.  כמו כן, המשרד נותן ייעוץ ומלווה אגודות וחקלאים המבקשים להתנהל במסגרת חוק ההתיישבות, משלב המו"מ ועד לחתימת הסכם הקמת יישות משפטית העומדת בתנאי החוק. בנוסף מטפל המשרד בהתראות, תביעות והפרות של החוק מול הרשויות הרלוונטיות והממונה על חוק ההתיישבות.

תכנון ובניה 

המשרד מייצג בהליכי תכנון ובניה בפני כל סוגי הערכאות ומעניק ייעוץ שוטף לגופים פרטיים וציבוריים בתחום זה.  

עמותות

המשרד מעניק ליווי משפטי כולל לעמותות פרטיות ועמותות עירוניות, מטפל בכל נושא של ניהול תקין, ניהול תרומות והתנהלות אל מול רשם העמותות.