חג הקציר….

בין חג הקציר לחלוקת רווחים במקורותינו מושרשת מצוות "המעשר" לכהן ללוי ולעני. הפרשת תרומה ויבול השדה כחלק ממצווה,   דאגה ושמירה של בעל הקניין על זולתו. ומה באשר ל"קציר הרווחים" בתאגיד ? האם כל רווחי התאגיד כולם יועברו לכיסו הפרטי של בעל המניות ? ומה עם זולתו ?…

להמשך הכתבה באתר "מפה לאוזן"

מאמרים נוספים