חובה לקבל אישור משטרה לפני העסקת עובדים במוסדות חינוך לגיל הרך וחסרי ישע

ביום 02.08.2024 ייכנס לתוקפו החוק למניעת העסקה במוסדות מסוימים של מי שהורשע באלימות כלפי ילדים וחסרי ישע, תשפ"ג-2023 (להלן: "החוק"), אשר קובע בין היתר כי חל איסור על העסקת אדם שהורשע בעבירות אלימות, במוסדות חינוך ומוסדות לטיפול בחסרי ישע, כפי שיפורט להלן:

 1. איסור העסקת אדם שהורשע בעבירת אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע:
   1. חובה לקבל אישור משטרה לפני קבלת אדם (מעל 18) לעבודה כי המועמד לא הורשע בעבירות אלימות או התעללות בילד או בחסר ישע (אלא אם ועדת מומחים התירה את העסקתו).  
   2. המוסדות בהן חל האיסור: מעונות יום, גני ילדים, קייטנות, פנימיות, צהרונים (לילדים עד גיל 6), מוסדות המטפלים בחסרי ישע, בתי חולים פסיכיאטריים, דיור מוגן מתוגבר וכדומה. 
   3. האיסור שבחוק חל הן ביחס לעובדים חדשים והן ביחס לעובדים שכבר מועסקים. לגבי עובדים קיימים, על האישור להתקבל עד ליום 02.11.2024.
   4. האיסור חל גם על מתנדבים, עובדי קבלן ונותני שירותים (מעבירים חוגים).
   5. חובת פרסום: חודש לפני כניסת החוק לתוקף (2.7.2024) על המעסיק להודיע לעובדים המועסקים אצלו, באמצעות מסירת הודעה בכתב והצבת שלט בולט במקום העבודה, על הוראות החוק, לרבות לעניין מועד תחילתם של האיסורים לפי החוק על מועסקים קיימים, הקמת ועדת המומחים ודרכי הפנייה אליה.
 2. הזכות לקבלת מידע בהתאם לחוק:
  1. הורה או אחראי על ילד או חסר ישע, רשאים לבקש מהמוסד שבו שוהה ילדם או האדם שהם אחראים לו, להציג בפניהם את האישור שניתן מהמשטרה לפי חוק זה לגבי כל בגיר שמועסק באותו מוסד.
  2. מי שקיבל מידע לפי חוק זה אסור לו להעבירו לאחר או לעשות בו שימוש.
 3. החוק קובע אחריות פלילית על הפרת הוראותיו.
 4. חוזר זה הוא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. החוק כולל נושאים נוספים אשר לא נכללו במסגרת חוזר זה. 
 5. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה נוספת.  

מאמרים נוספים