הרחבת ההגנות על משרתי מילואים ובני זוגם

ביום 30.5.2024 פורסם תיקון לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949 (להלן: "החוק"), אשר הרחיב את ההגנות על משרתי מילואים ובני זוגם. אנו נפרט להלן את עיקרי ההוראות הרלוונטיות.

 1. איסור על פגיעה בהיקף משרה או הכנסה של משרתי מילואים:
  1. החוק קובע כי בתקופה המוגנת מפיטורים (שירות המילואים + 30 יום לאחריו) חל איסור לפגוע בהיקף המשרה או בכנסה של משרת המילואים. 
  2. האיסור אינו חל אם הפגיעה בשכר נגרמה מכוח דין או הסכם קיבוצי או מירידה בתפוקת העבודה, שלא נגרמה מסיבות התלויות במעסיק .
  3. איסור הפגיעה בהיקף המשרה וההכנסה חל גם על עובדי קבלן כ"א.
 2. הגנה מפיטורים על בני זוגם של משרתי מילואים (לרבות מי שאינם בני זוג אך להם יש ילדים משותפים):
  1. חל איסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים של בן זוגו בשל קריאתו לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירות שירות המילואים או משכו, ואם פיטרו – בטלים הפיטורים.
  2. בנוסף, החוק המטיל מגבלות על פיטורים או הוצאה לחל"ת של בני זוג של משרתי מילואים פעילים  (להלן שניהם: "העובד"), גם אם הפיטורים אינם בקשר לשירות המילואים, במקרים הבאים:
 1. לעובד ילד עד גיל 14 או ילד עם צרכים מיוחדים עד גיל 21 (לרבות באומנה).
 2. שירות המילואים של בן הזוג הוא בנסיבות חירום (צו 8) או שמשך שירות המילואים הוא לפחות 21 ימים רצופים. 
 3. העובד הודיע למעסיק בכתב לגבי שירות המילואים לא יאוחר מ-3 ימי עבודה מהמועד שבו המעסיק הודיע לו על כוונה לפטרו או להוציאו לחל"ת. 
 4. בשנת 2024 המגבלה קיימת בתקופת שירות המילואים של בן הזוג וכן 14 יום לאחר תום שירות המילואים. בשנת 2025 המגבלה היא בתקופת שירות המילואים של בן הזוג בלבד.

"חל"ת": חופשה ללא תשלום ללא הגבלת זמן או לתקופה של 30 ימים רצופים או 30 ימים לא רצופים בתקופה של חודשיים.

מעסיק המבקש לפטר עובד, נדרש לקבל היתר מוועדת התעסוקה

על המעסיק להוכיח שהפיטורים אינם בקשר לשירות המילואים של בן הזוג של העובד לרבות היעדרויות העובד עקב כך. במקרה של הוצאה לחל"ת, על העובד להסכים להוצאה לחל"ת.

 1. עובד שהוצא לחל"ת לפני כניסת התיקון לתוקף (30.5.24): אם העובד מסר הודעה למעסיק שבן זוגו נמצא בשירות מילואים ומתקיימים התנאים בסעיף 2.2 לעיל ותקופת החל"ת תמשך עד ליום 30.06 (או יותר), המעסיק נדרש לפנות לוועדת התעסוקה בתוך 7 ימי עבודה ממועד הודעת העובד, לשם קבלת היתר.
 2. מענק לעובד שיצא לחל"ת ואינו זכאי לדמי אבטלה או דמי לידה – בן זוג של משרת מילואים, עשוי להיות זכאי למענק בשיעור של 70% מהכנסתו, בתקופת החל"ת.
 3. אין לחפוף בין תקופת ההודעה המוקדמת לתקופת שירות המילואים של בן הזוג.
 4. רציפות בעבודה – היעדרות של עובד מהעבודה בתקופה בה בן זוגו משרת בשירות מילואים לא תיראה כהפסקה ברציפות העבודה ולא תפגע בזכויות התלויות בוותק.
 1. חוזר זה הוא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. החוק כולל נושאים נוספים אשר לא נכללו במסגרת חוזר זה. 
 2. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה נוספת.  

מאמרים נוספים