התיקונים בחוק המזון יגרמו להעלאת מחירים ויגבירו את הלחץ על החקלאות הישראלית

נתחיל דווקא מהסוף. התיקונים האחרונים המוצעים בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון מס' 5 והוראות שעה) (הרחבת אימוץ הדין האירופי וייעולו והסרת חסמים ביבוא מזון במסלול האירופי), התשפ"ד – 2024 המזון לא יועילו, לא מספקים "את הסחורה" ולא יביאו…

עדכון בנושא משרתי מילואים

ביום 06.03.2024 פורסם צו הרחבה לכלל המשק הנוגע למשרתי המילואים ובני זוגם. אלה הן ההוראות הרלוונטיות בו, התקפות עד לסוף שנת 2024: ניצול ימי ההיעדרות יעשה רק בתקופה שבן/בת הזוג במילואים ובנסיבות המפורטות בצו: מחלת ילד, השגחה על ילד, טיפול…

זכויות עובדים ביום בחירות

יום הבחירות לרשויות המקומיות נדחה ליום שלישי, 27 בפברואר 2024, יח' אדר א' ה'תשפ"ד.  בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 ובחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), תשנ"ד- 1994, נקבע כי ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות אשר בתחומן נערכות בחירות כלליות, יום הבחירות…

פריצת דרך בשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות לתאגידים במגזר הפרטי, בתחום האנרגיה 

לראשונה, משרד הפנים יאשר לרשות מקומית או לתאגיד עירוני לקיים שותפות עיסקית עם גופים מהמגזר הפרטי, במטרה לקיים ולנהל מיזמים בתחום האנרגיה.  הצורך של המדינה לעמוד ביעדים שקבעה למעבר למשק אנרגיה מקיים והפחתת גזי חממה, הביא אותה לשחרר – חלקית…

חשיפה משפטית בתשלום רכיבי שכר ללא הפרשות פנסיוניות

ביה"ד חייב מעסיק לשלם 430,000 ₪ בגין אי ביצוע הפרשות פנסיוניות על כל רכיבי השכר הקובע.  מעסיקים רבים אינם מודעים להשלכות שעלולות להיות לתשלום רכיבי שכר לעובדים שאינם מהווים חלק מ"השכר הקובע" לפיצויים ולפנסיה.  כך אנו נתקלים בתלושי השכר ברכיבים…

התקשרויות עם קבלנים בתחומי ניקיון, שמירה והסעדה

ללקוחותינו המקיימים התקשרויות עם קבלנים בתחומים אלה – שימו לב, עדכון חשוב! ביום 1.1.24 נכנסו לתקפן תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (רכיבי השכר המרכיבים את ערך שעת עבודה וערך שעת עבודה לעובד קבלן), תשפ"ג-2023, המסדירות תנאים שחובה לכלול בהסכמי…

הקלות במתווה החל"ת ותשלום דמי אבטלה

ביום 9.11.23 נחקק חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה- חרבות ברזל), התשפ"ד-2023, אשר קובע את מתווה הפיצוי לעסקים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, הכולל מתן מענקים לעסקים קטנים ובינוניים וכן הוראות בדבר הקלות בקבלת דמי אבטלה לעובדים שהוצאו לחל"ת בעקבות המצב…

עדכון מעסיקים – חרבות ברזל

בעקבות המצב הביטחוני והכרזת שר הבטחון, ביום 7.10.23, על מצב מיוחד בעורף בטווח של 80 ק"מ מרצועת עזה, אנו מבקשים להביא בפניכם את עיקרי ההוראות הנוגעות לזכויות וחובות העובדים והמעסיקים בתקופה זו.

התקנת מכשירי איכון ברכבי עבודה 

נתונים אודות מיקומו של אדם הוכרו בפסיקה ובחקיקה כנתונים בעלי רגישות רבה הואיל וניתן ללמוד מהם רבות על אורחות חייו של האדם, קשריו האישיים והחברתיים, מצבו הכלכלי, מצבו הרפואי וכד'.  פרטי המידע, אותם ניתן ללמוד על אדם עקב איכון מיקומו,…