פריצת דרך בשיתוף פעולה בין רשויות מקומיות לתאגידים במגזר הפרטי, בתחום האנרגיה 

לראשונה, משרד הפנים יאשר לרשות מקומית או לתאגיד עירוני לקיים שותפות עיסקית עם גופים מהמגזר הפרטי, במטרה לקיים ולנהל מיזמים בתחום האנרגיה. 

הצורך של המדינה לעמוד ביעדים שקבעה למעבר למשק אנרגיה מקיים והפחתת גזי חממה, הביא אותה לשחרר – חלקית בלבד – את המגבלות של קיום שותפות עם גופים מהמגזר הפרטי. המהלך, כך מייחלים מי שבתחום, יביא מצד הרשויות המקומיות ליצירת עוגנים כלכליים עבור תושביהם ועבור גופים מהמגזר הפרטי – יעמיק את יכולתם לרתום "נכסים" שבתחום הרשויות לשם קידום מטרותיהם.

שיתוף הפעולה בין הרשות המקומית לתאגידים מהמגזר הפרטי יכול להתקיים באמצעות הקמת תאגיד חדש משותף או הכנסת תאגיד מהמגזר הפרטי אל תאגיד עירוני קיים ("תאגיד אנרגיה"), כאשר התנאי הוא שהרשות המקומית/התאגיד העירוני מטעמה יהיה בעל השליטה בתאגיד האנרגיה (יובטח לה הרוב בדירקטרויון ובאסיפה הכללית). 

בין המיזמים המשותפים שניתן לקיים בתאגיד האנרגיה, ניתן למנות הקמת מיתקנים לייצור אנרגיה על גבי נכסי הרשות המקומית, לצורך אספקת חשמל למתקנים ולנכסים של הרשות המקומית, או לצורך מכירת החשמל שנוצר ממתקנים אלו לרשת החשמל, אנרגיה מתחדשת (בדו-שימוש ובשטחים קרקעיים), אגירת אנרגיה, מתקני קו-גנרציה, טריגנרציה (על בסיס גז טבעי), מערכות בקרה וניהול אנרגיה במתקנים ונכסים כאמור לעיל, קידום פרויקטים להתייעלות באנרגיה בנכסי הרשות או תאגיד האנרגיה (להלן – נכסי הרשות) (כגון פרויקטים של החלפת מזגנים, שדרוג מערכות תאורה וכד'), הקמת תשתיות טעינה ציבורית לרכבים חשמליים בדרכים ובשטחים ציבוריים ועוד.


הקמת תאגיד אנרגיה מחייב אישור של שר הפנים, ושורה של רגולציות אצל הרשות המקומית, ובראשון – הכנת תכנית אסטרטגית לתאגיד האנרגיה, אשר תקבע, בין היתר, את אופן השתלבות תאגיד האנרגיה בתוכניות הרשות המקומית ונכסיה, המצב הקיים טרם הגשת הבקשה, חלופות להקמת תאגיד אנרגיה ומצבן ביחס לכינונו של תאגיד אנרגיה, מצבת כ"א צפוייה בתאגיד וכיוצ"ב.

תאגיד האנרגיה, שיכלול בעל מניות מהמגזר הפרטי, עדיין יהא מחוייב בכל החובות החלות על תאגיד עירוני – כגון – התקשרויות על פי דיני המכרזים, קבלת אישור משרד הפנים להלוואות, איתור עובדים ושכירתם, ועוד.

עוד חשוב לציין כי בחירת השותף מהמגזר הפרטי, חייבת להתבצע באמצאות מכרז פומבי ובהתאם   לכללי המכרזים החלים על הרשות המקומית. 

משרדנו מתמחה בתחום רשויות מקומיות, תאגידים עירוניים, מכרזים פומביים והתקשרויות בתחום האנרגיה המתחדשת, על כל גווניה, נשמח לייעץ ולעמוד לרשותכם.

מאמרים נוספים