תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה)

נכון ליום 22/3/20

היום 22.3.20 פורסמו תקנות המגבילות את מספר העובדים הרשאים להימצא במקום עבודה באותו הזמן. הכלל הגורף הוא כי במקום עבודה לא ישהו בו–זמנית יותר מ– 10 עובדים או 30 אחוזים ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם, אולם מכלל זה הוחרגו מספר מקומות עבודה כפי שנפרט בהמשך.

האחריות לאכיפת התקנות מוטלת על המעסיק, ומעסיק שיאפשר כניסה של עובדים למקום העבודה או שהייה של עובדים במקום העבודה מעל למספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו, דינו מאסר שישה חודשים או קנס.

מלבד חברות וגופים ממשלתיים, אלה הענפים בהם לא תחול התקנה וממשיכים לעבוד בהם כרגיל:

  • מקום עבודה המבצע עבודות בינוי או תשתיות שאינן כוללות התקהלות במקום סגור.
  • מפעל למתן שירותים קיומיים (אספקת מים, מזון, חשמל וכו').
  • מקום עבודה שתחום פעילותו מפורט בתוספת, ובלבד שצמצם, ככל האפשר, את מספר העובדים למספר הדרוש לצורך הבטחת פעילותו החיונית. בתוספת מוחרג אף ענף החקלאות ונותני שירותים לענף (תחזוקה, פינוי פסולת, מיון ואריזת דגים ועוד)

נציין כי אין פירוש הדבר כי על מעסיק לצמצם את כוח האדם שלו בשל התקנות, אלא שניתן להמשיך ולהפעיל את העסק בהתאם להגבלות – למשל על ידי חלוקה למשמרות, על ידי צמצום כוח האדם שאינו נדרש לעבודה בפועל או באמצעות הוצאה לחופשות מדורגות.

אנו ממליצים לכל מנהלי הגופים המורשים לעבוד לצייד את עובדיהם במכתב חתום ובו פרטי העובד, מקום ותיאור עבודתו ושעות הפעילות בהן הוא נדרש לעבוד.

***מצורפות התקנות המלאות והמחייבות.  להורדה לחץ כאן

*** מפעל/גוף המעוניין בהכרה כ"מפעל חיוני" למקרה שהמדינה תרחיב את ההגבלות בעתיד, רשאי לפנות למשרד הכלכלה באמצעות הטופס המצורף.  להורדה לחץ כאן

לשאלות ניתן לפנות לדוא"ל: ol@o-k-law.co.il

מאמרים נוספים