"תקנות הבקעה" – הפרוייקט תם ונשלם!

משרדנו מבקש להודות בשם כל חקלאי ישראל לשרת המשפטים חברת הכנסת איילת שקד ולראש המועצה האיזורית בקעת הירדן מר דוד אלחייני, על דבקותם ונחישותם בהובלת תיקון תקנה 116א לתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), תשנ"ב-1991 הידועה כ"תקנת הבקעה".

במהלך שנת 2015 נדרש משרדנו להוביל פרוייקט חקיקה חשוב במיוחד עבור החקלאים בישראל. נדרשנו לפעול יחד עם הכנסת והממשלה בהליך חקיקתי אשר מטרתו היתה לצמצם את מבול תביעות הסרק של העובדים הפלסטינים כלפי מעסיקיהם החקלאים , בעיקר בשטחי הבקעה.

ביום 2.8.2016 לאחר עבודה מאומצת של שרת המשפטים ולשכתה, פורסם תיקון תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין) (תיקון), התשע"ו-2016, בדמות תקנה 116א שכותרתה 'ערובה לתשלום הוצאות".

תמצית התיקון – על תובע שאינו תושב ישראל, להפקיד ערובה לתשלום הוצאותיו של הנתבע (לבקשת הנתבע), זולת אם הראה התובע ראשית ראיה להוכחת תביעתו. לא הופקדה ערובה בתוך המועד שנקבע, תימחק התובענה.

התכלית – צמצום תביעות הסרק שהוגשו חדשות לבקרים נגד מעסיקים חקלאים ישראלים, וזאת מבלי שיהיה ולו בדל ראיה לכך שהתובע אכן עבד אצל אותו חקלאי, ואשר הטילו על החקלאים נטל כבד של הוצאות.

כנגד התיקון הגישו ארגון "עדאללה – המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל" וארגונים נוספים עתירה לבג"צ על מנת לפסול את תקנה 116א (בגץ 7016/16).

ביום 17.9.2018, דחה בג"צ את העתירה ובכך תם ונשלם המאבק בסוגייה זו למען החקלאים. להתקנות, אשר זכו ע"י העותרים לכינוי "תקנות הבקעה", ניתן באופן סופי ומוחלט מעמד של קבע בדין הישראלי. בג"צ דחה אחת לאחת את הטענות שהעלו העותרים כנגד התנהלות שרת המשפטים חה"כ איילת שקד, וקבע כי הליך התקנת התקנות שהובילה היה חוקי, שקול, מבוסס ובוצע לאחר התייעצות עם הגורמים הרלוונטיים.

כב' השופט גרוסקופף הוסיף וציין:

"התקנות בהן עסקינן הן חלק מחקיקת משנה שתכליתה יצירת הרתעה מהגשת הליכי סרק, וזאת על רקע העומס העצום המוטל על מערכת בתי המשפט, והחשש מפני ניצול לרעה של מציאות זו. על חקיקת משנה זו ראוי לברך, כל עוד היא נעשית מכוח הסמכה בחקיקה הראשית, ותוך שמירה על מערכת איזונים המצויה במתחם הסבירות".

 

בברכת שנה טובה לכל חקלאי ישראל!

מאמרים נוספים