תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) (תיקון), התשע"ח – 2017

לאחר פניית משרדנו למשרדי החקלאות והבריאות, פורסמו היום תקנות בריאות הציבור (מזון) (שאריות חומרי הדברה) (תיקון), התשע"ח – 2017

לתשומת לב החקלאים, תחילתן של התקנות 30 יום מיום פרסומן.

להורדת קובץ התקנות לחצו כאן

מאמרים נוספים