שוקלים מועמדות לרשות המקומית או למועצה האזורית?

כדאי לקרוא היטב את הדברים הבאים:

ביום שלישי, ה- 30/10/2018, כא בחשוון התשע"ט, ייערכו לראשונה במקביל בחירות לרשויות המקומיות ולמועצות האזוריות.

חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) , תשנ"ג – 1993, קובע כללים להתנהלות הבחירות ברשויות המקומיות ובמועצות האזוריות.

בנוסף קיימות הנחיות של משרד הפנים ושל משרד מבקר המדינה.

סבך ההוראות, הדורש התמחות מיוחדת בתחום, מביא מועמדים רבים לעבור על החוק, וזאת מבלי משים וללא כל כוונה לעשות כן.

כך לדוגמא, מועמדים אינם מודעים תמיד לתקרת ההוצאות המותרת. תקרה זו משתנה ממועצה אזורית אחת לשנייה ומרשות מקומית אחת למשנהה. לפיכך, וכבר בשלב הראשון, יש לבדוק את תקרת ההוצאות המותרת ברשות או המועצה אליה אתם מעוניינים להתמודד.

עוד לדוגמא, מפגישות אותם ערכנו עולה כי מועמדים רבים אינם מודעים לכך שהחוק קובע כי גם התחייבות להוצאה נחשבת כ"הוצאת בחירות" אף אם הכסף כלל לא הוצא בפועל!!. כך קורה שמועמדים חותמים על הסכמים עם ספקים כאלו ואחרים (לדוגמא יועצי בחירות ואנשי פרסום), וזאת עוד בטרם החלו בהליך הרשמי של הבחירות ובטרם יצרו קשר עם משרד מבקר המדינה.

כן מתברר כי חלק מהמועמדים אינם מודעים להתנהלות הנדרשת בנושא קבלת תרומות, אופן התשלומים, דרך ההתקשרות עם ספקים ואינם מודעים להנחיות הקיימות בנושא זה.

התנהלות שלא על פי הדין עלולה לחשוף את המועמד להידרש להשיב סכומים גבוהים לקופת המדינה.

לשם כך רצוי ומומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע המתמחים בתחום, וזאת כבר בשלבים הראשונים למועמדות.

 

מאמרים נוספים