ראשי ערים, רשויות מקומיות ומועצות אזוריות

הבחירות לראשות הערים, הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות ממש "מעבר לפינה".

אנו מזכירים לראשי הרשויות המכהנים כי בתקופה זו ובמהלך תקופת הבחירות, בנוסף להוראות החוק החלות על המתמודדים החדשים, חלים על ראשי רשויות כללים נוספים מתוקף תפקידם וכהונתם.

על ראשי הרשויות חלה בתקופת הבחירות החובה לפעול באיפוק וריסון בכל הקשור להפעלת הסמכות השלטונית. נדרש איזון עדין בין החובה לפעול במקום שיש צורך חיוני בכך, לבין חובת השמירה על איפוק וריסון בהפעלת סמכויות שלטוניות.

מניסיוני, לא תמיד ראשי הרשויות מודעים להנחיות ולאיסורים החלים עליהם בתקופה הקודמת לבחירות כגון:

  • ישנו איסור לעשות שימוש במשאבי הרשות המקומית לצורך הבחירות;
  • יש להקפיד כי הפרסומים אודות פועלו של ראש הרשות מתבצעים שלא על חשבון הרשות ותקציב הציבור;
  • ראש הרשות צריך לוודא כי אינו מבצע תעמולת בחירות אסורה בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה ;
  • ראוי להכיר את החריגים השונים לאיסור שחל על פעילות פוליטית בנכסי הרשות. למשל, כאשר השימוש במשאב הציבורי הוא שוויוני ומתאפשר לכלל המתמודדים או כאשר השימוש לא נעשה תוך ניצול לרעה של מעמד מיוחד של המתמודד.

מומלץ להתייעץ ביועץ משפטי חיצוני בתקופה זו.

יעל לוטן, עו"ד ונוטריון – בעלת ניסיון בליווי של ראשי רשויות ומועמדים.

מאמרים נוספים