קורונה עדכונים 15.3.2020 (הנחיות למעסיקים)

נכון ליום 15/3/20

בהמשך לעדכוני משרד הבריאות, להלן המלצתינו לתקופה הקרובה:

ההנחיה המשמעותית ביותר היא איסור התכנסות של 10 אנשים ומעלה. פירוש ההנחיה הזו היא סגירת גני ילדים ומרכזי חינוך בלתי פורמאלי בקיבוצים והגבלת פעילות של חברות ומפעלים.

ההגבלות החדשות לא יאפשרו קיום ישיבות רבות משתתפים, עבודה באולמות יצור צפופים וישיבה במשרדים פתוחים(open space) .

לאור האמור אנו ממליצים לאפשר לעובדים לעבוד מהבית, להימנע מקיום ישיבות ולצמצם ככל האפשר פגישות עם לקוחות ובכל מקרה לשמור על הפרדה של 2 מטר בין עובד לעובד.

מקומות עבודה הזקוקים לתקופת התארגנות יכולים להוציא את עובדיהם לחופשה עד למיצוי ימי החופשה השנתית, ולאחר מכן, במידה ולא יימצא פתרון, לחופשה ללא תשלום.

נדגיש כי החלופה של חל"ת מוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, ובהתאם להנחיותיו התשלום לעובד אשר יימצא בחל"ת של 30 יום ומעלה יעשה החל מהיום הראשון – אף אם העובד לא ניצל את מלוא ימי החופשה שלו.

נדגיש – החל"ת יוכר לצרכי דמי אבטלה רק אם הוא ארוך מ – 30 ימים ולפיכך יש לצייד את העובדים במכתבים מתאימים אותם יציגו למוסד. בנוסף, יש להודיע לחברת הביטוח של העובד על הפסקת ההפקדות הפנסיוניות במידה ומחליטים לעשות כן.

חשוב לציין – קיימים עובדים אותם לא ניתן להוציא לחל"ת ללא הליך מתאים, כמו עובדות בהריון, עובדים עם מוגבלויות וכו'. אנו ממליצים להתייעץ עם משרדנו בטרם נקיטת הליכים כאמור.

 

*** רצ"ב הודעת חל"ת לדוגמא.

 

 

שאלות ותשובות:

  1. מה החובות שלי כלפי העובד במקרה של חל"ת?

בהתאם לחוק, בחופשה ללא תשלום ימשיך המעסיק לשלם את דמי הביטוח הלאומי בחודשיים הראשונים.

  1. האם אפשר להודיע על כך באופן מיידי?

כן. חל"ת בשל השבתה יכול להיות מיושם באופן מיידי. יש לקחת בחשבון שבניגוד לחל"ת בהסכמה, במקרה הזה הדבר יכול להיחשב כהרעת תנאים ולזכות את העובד בזכות להתפטר בדין מפוטר.

  1. מה לגבי עובדים שמסרבים להגיע לעבודה?

ניתן להתייחס לעובד המסרב להגיע לעבודה כאל מי שנמצא בחופשה ולהוריד את ימי ההיעדרות מימי החופשה הצבורים שלו. נדגיש כי מדובר בהפרת משמעת היכולה להוות עילה לפיטורים מיידיים.

  1. מה בנוגע לעובדים הנמצאים בחופשת מחלה?

עובדים הנמצאים בבית עקב מחלה יסיימו קודם כל את ימי המחלה בהתאם לאישור הרפואי ורק לאחר מכן יצאו לחל"ת.

  1. עובדת בהריון או שצריכה לחזור מחופשת לידה ניתן להוציא לחל"ת?

לא! חל"ת ביזמת המעסיק מהווה הרעת תנאים ויש לבקש לכך את אישור הממונה לפי חוק עבודת נשים.
שתהיה לכולנו תקופה שקטה ובריאה, בתקווה לחזור לשגרה כמה שיותר מהר.

 

 

 

נוסח הודעה על חל"ת:

לכבוד:

המוסד לביטוח לאומי

כמעסיקו של מר/גב' ______________, ת.ז ________________ (להלן: "העובד/ת"), הריני להודיעכם כדלקמן:

  1. לאור מצב החירום במשק וסגירת הפעילות במקום העבודה, הודענו לעובד/ת על יציאתו/ה לחופשה ללא תשלום החל מיום _____________.
  2. בשלב זה תימשך החל"ת למשך 30 ימים ותוארך במידת הצורך.

מאמרים נוספים