צעדי מנע מפני אכיפה מנהלית כנגד נושאי משרה

 1. בשנים האחרונות קיימת מגמה ברורה לאכיפת יחסי העבודה לא רק באמצעות תביעות של עובדים כנגד מעסיקיהם, אלא יותר ויותר באמצעות מנגנוני פיקוח ואכיפה אקטיביים של רשויות המדינה בכל הנוגע לזכויות עובדים.
 2. מסלולי האכיפה שונים זה מזה במהותם ובחומרתם ונאכפים על ידי גופים שונים, אולם לכולם מכנה משותף אחד – הטלת אחריות אישית על נושאי המשרה ומנהלי התאגיד. האחריות האישית עלולה להתבטא בנקיטת הליכים פליליים כנגד התאגיד ונושאי משרה רלוונטיים בו (מנכ"ל, דירקטורים, סמנכ"ל מש"א וכו') ולהביא במקרים של הרשעה לפגיעה מקצועית עתידית בנושא המשרה, אם בהתמודדות במכרזים ממשלתיים ואם בגיליון רישום פלילי "מוכתם" אשר יפגע בסיכוייו בשוק העבודה.
 3. לאור האמור, המלצתנו לנושאי המשרה (כמו תמיד בתחום דיני העבודה) היא לא לחכות לגורמי האכיפה אלא להקדים תרופה למכה ולבצע מספר צעדי מנע אשר על פי חוק עשויים להוות הגנה מפני אכיפה מנהלית ו/או פלילית כנגד נושא המשרה :
  • א. ייזום ישיבות בנושא העסקת עובדים – אנו ממליצים לפחות פעמיים בשנה לכנס ישיבה עם הגורמים הרלוונטיים אשר במסגרתה יידון נושא העסקת העובדים בתאגיד והנחייה לגורמי המקצוע לפעול להעסקה לפי חוק.
  • ב. הזמנת דו"חות ביקורת – הזמנת בדיקה של יישום דיני העבודה בארגון על ידי גורמים בתוך הארגון (מבקר פנים, מש"א, יועמ"ש) או גורמים מחוץ לארגון (בודק שכר, עו"ד חיצוני). לשים לב שדו"חות גורמי חוץ לא תמיד נשארים חסויים ולכן מומלץ לוודא חיסיון הממצאים טרם הזמנת הבדיקה.
  • ג. הנחיות תקופתיות – עדכון נהלים הנוגעים להעסקת העובדים (העסקה בשעות נוספות ובימי מנוחה, החתמת כרטיסי נוכחות, הפרשות לגמל וכו') והעברתם מטה בשרשרת הארגונית באמצעות מנהל משאבי האנוש ומנהלי המחלקות.
  • ד. פיקוח על קבלנים – החוק להגברת האכיפה בדיני עבודה עלול לגרור חיובים של מזמין העבודה על הפרות שמבצע הקבלן בהעסקת עובדיו. לפיכך תאגיד המתקשר עם מעסיקים בתנאים בהם חל החוק מחויב לנקיטה בצעדי בקרה ופיקוח על הקבלן על מנת שלא ייגרר לחיובו האישי. אנו ממליצים לעגן את חובות הקבלן לשמירה על זכויות עובדיו ולשקיפות המסמכים הנוגעים להעסקת עובדיו אצל המזמין כבר עם ההתקשרות הראשונית עם הקבלן על מנת למנוע אי הבנות וסכסוכים בעתיד.
 4. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי שכן כל מקרה תלוי בנסיבותיו. אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

מאמרים נוספים