ענף החלב בהסכמים הקואליציוניים

המשבר בענף החלב הולך ומעמיק אבל הוא עדיין אינו בלתי הפיך.

הטיפול בענף החלב צריך להתבצע במסגרת ההסכמים הקואליציוניים הבאים באמצעות הסעיפים הבאים:

  1. התחייבות לשמירת ענף החלב כענף מתוכנן.
  2. הגבלת כמויות הייבוא של מוצרי החלב.
  3. הקצאת מענקים להשקעות ברפתות.
  4. העברת סמכות קביעת מחיר המוצרים המפוקחים בחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, מידי השרים לידי ועדת המחירים.
  5. דור ההמשך: תיקון חוק עבודת נוער כך שבני ובנות המשק הקיבוצי יוכלו לעבוד ברפתות.

מאמרים נוספים