עידכון מחירים לחיסוני בעלי חיים

משרד החקלאות מתכוון לתקן את תקנות מחלות בעלי-חיים (חיסון בפני מחלות שונות) ולעדכן את סכומי האגרה לחיסונים הניתנים לבעלי החיים השונים.

לגישת משרד החקלאות, בתקופה שחלפה ממועד העדכון האחרון של התקנות חלה התייקרות בעלויות התרכיבים המשמשים לביצוע החיסונים מה שמצריך את עדכון האגרה. על כן, מבוקש לשנות את סכום האגרות שנקבעו לחיסונים שונים לבקר ולצאן. בנוסף, מוצע לקבוע שיעור אגרה שונה לבקר ולצאן, נוכח ההבדל במינון הנדרש לחיסון בעלי החיים השונים.

להלן העדכון המוצע:

המחלה האגרה בשקלים חדשים למנה
"ברוצלוזיס לבקר 16.50
גמרת, לכל ראש בקר, כבש או עז 3.90
גמרת, לכל בהמה אחרת 4.90
קדחת השקע האפריקאי – לכל ראש צאן 2.60
קדחת השקע האפריקאי – לכל ראש בקר 3.50"
יבוא:
המחלה האגרה בשקלים חדשים למנה
"ברוצלוזיס לבקר 67.93
גמרת לכל ראש בקר או בהמה אחרת 17.12
גמרת לצאן 9.81
קדחת השקע האפריקאי – לכל ראש צאן 4.92
קדחת השקע האפריקאי – לכל ראש בקר 7.34"

 

מאמרים נוספים