עובדת שהופלתה לרעה בזמן הריון תקבל פיצוי של 12 משכורות

ייצגה בתיק עו"ד שמרית רלב"ג ממשרדנו.

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4534668,00.html

מאמרים נוספים