עדכון פסיקה – קיום יחסי מעסיק עובד דין חברת שליחויות לשליחיה

ביום 03.08.22 אישר בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ניהול תביעה ייצוגית שבבסיסה הטענה לקיום יחסי מעסיק-עובד בין חברת השליחות "וולט" לבין שליחיה. התביעה הוגשה על ידי שליח אשר עבד בחברה כ"קבלן עצמאי" בחשבונית ותבע לאחר סיום עבודתו הכרה כעובד ותשלום הזכויות הסוציאליות הנובעות מכך.

בהחלטתו בחן בית הדין את מהות יחסי העבודה בין וולט לשליחיה בהתאם להגדרות הפסיקה: ראשית, "מבחן ההשתלבות מהפן החיובי" הבוחן באיזו מידה השתלב נותן השירות במערך הארגוני של החברה והאם הפעולה המבוצעת מהווה חלק אינטגרלי מהפעילות של העסק או פעילות משלימה. שנית, "מבחן השליטה והפיקוח", אשר תפקידו לבחון מה מידת הפיקוח שיש למזמין על עבודת נותן השירות. שלישית, "מבחן התלות הכלכלית" – מה מידת התלות הכלכלית של נותן השירותים במזמין.

בסופו של יום, ולאחר בחינה של מבחנים נוספים משניים, קבע בית הדין כי ככל הנראה מתקיימים יחסי עובד – מעסיק בין הצדדים. נזכיר כי המדובר בשלב הראשון של ניהול התביעה הייצוגית והיא עדיין נדרשת למתן פסק דין סופי.

לסיכום – לעתים רבות טועים מעסיקים לחשוב כי הגדרת עובד כנותן שירותים יהיה בה בלבד כדי להגדיר את מהות היחסים בין הצדדים ולא כך הוא. אנו ממליצים לבחון כל התקשרות בהסכם למתן שירותים בקפידה ותוך ליווי בייעוץ משפטי בטרם ההתקשרות על מנת להקטין את חשיפת העסק לתביעות מסוג זה.

אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.

מאמרים נוספים