עדכון מעסיקים – חרבות ברזל

בעקבות המצב הביטחוני והכרזת שר הבטחון, ביום 7.10.23, על מצב מיוחד בעורף בטווח של 80 ק"מ מרצועת עזה, אנו מבקשים להביא בפניכם את עיקרי ההוראות הנוגעות לזכויות וחובות העובדים והמעסיקים בתקופה זו.

 1. עבודה ושכר
  1. ככלל, באזורים בהם לא הוכרזו הגבלות על מקומות העבודה, העובדים נדרשים להגיע לעבודה. עובדים שיבחרו שלא להגיע לא יהיו זכאים לשכר.
  2. עובדים המבקשים לעבוד מהבית נדרשים לקבל את הסכמת המעסיק. ניתנה הסכמה, יהיו העובדים זכאים לשכר רגיל. במידה ותנאי העבודה מאפשרים עבודה מהבית אנו ממליצים לאפשר לעובדים לעבוד מהבית.
  3. במידה והנחיות פיקוד העורף מאפשרות לעובד לעבוד במקום העבודה והעובד לא הגיע לעבודה כיוון שחושש מהמצב הבטחוני, העובד לא יהיה זכאי לשכר.
  4. קביעת השכר לו זכאים עובדים שנעדרו מעבודתם בשל הנחיות פיקוד העורף נקבע בדיעבד בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. לרוב, צווי ההרחבה חייבו את המעסיקים לשלם את שכרם הרגיל של עובדים שנעדרו מעבודתם בשל הוראות פיקוד העורף (כך נקבע בשומר חומות, צוק איתן ועמוד ענן). המעסיקים עשויים להיות זכאים לפיצוי בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) נזק מלחמה ונזק עקיף(הוראת שעה) התשס"ט 2009.
  5. מקום עבודה שהוכרז מפעל חיוני – העובדים חייבים להגיע לעבודה. אי התייצבות עשויה להיות עבירה פלילית והועבד לא יהיה זכאי לשכר.
  6. מעסיק שבחר לסגור את מקום העבודה
   1. במידה והמעסיק מעוניין להוציא את העובדים לחופשה עליו לנהוג בתום לב ובהתאם להוראות חוק חופשה שנתית. המעסיק יכול להוציא את העובדים לחופשה של עד 7 ימים (קלנדרים). מומלץ להודיע לעובדים על כך לפחות ערב מראש. עובד שאין לו ימי חופשה צבורים, לא ניתן להוציא לחופשה. הוצאת העובדים לחופשה ארוכה יותר אינה אפשרית שכן המעסיק נדרש להודיע על כך לעובד 14 ימים מראש לפחות.
   2. חופשה ללא תשלום – ניתן להוציא עובד לחל"ת רק בהסכמה בכתב של העובד. הוצאת עובד לחל"ת ללא הסכמת העובד חושפת את המעסיק לטענות של פיטורים שלא כדין ואנו ממליצים להימנע מכך. 
 2. איסור על פיטורים:
  1. עובד שנשאר בביתו על מנת לשמור על ילד עד גיל 14 או ילד עם מוגבלות עד גיל 21 – אין לפטרו. בשלב זה טרם נקבע האם העובדים יהיו זכאים לשכר. בעבר נחתמו בדיעבד הסדרים בעניין חובת תשלום שכר לעובדים שנאלצו להיעדר מעבודתם על מנת לשמור על ילדיהם. ההגנה חלה רק על אחד מההורים כאשר ההורה השני נדרש לעבוד.
  2.  עובדים שנעדרו מעבודתם כיוון שהוראות פירוד העורף אוסרות עליהם להגיע לעבודה (למשל כיוון שבמקום העבודה אין חדר מוגן והוא נמצא בטווח של 80 ק"מ), מוגנים מפיטורים.
  3. כמובן שעובדים שגויסו למילואים בצו 8 מוגנים מפיטורים הן בתקופת המילואים והן 30 יום לאחריה.
 3. היתר להעסקת שומרים עד 14 שעות עבודה ביום:
  1. שר העבודה חתם (ביום 7.10.23) על היתר המאפשר הארכה של יום העבודה עד ל-14 שעות עבודה ביום, כולל שעות נוספות.
  2. העסקה מעל 12 שעות דורשת את הסכמת העובד.
  3. מכסת השעות הנוספות השבועיות נותרה ללא שינוי – 37 שעות נוספות בשבוע.
  4. עובד המועסק מעל 12 שעות ביום יקבל 30 דקות הפסקה נוספות. אין להעסיק את העובד יותר משישה ימים בשבוע. 
  5. תוקף ההיתר עד לתפוגת הוראות פיקוד העורף על מצב מיוחד בעורף.
  6. ההיתר ניתן כדי לתת מענה לצרכי המשק בענף השמירה והאבטחה בתקופה הנוכחית, לביקושים הגוברים לשירותי אבטחה וכן, על מנת לתת מענה לאתגרים הביטחוניים בתקופה זו. כמו כן, עובדים רבים נקראו למילואים, דבר היוצר מחסור בכח אדם בשירותים חיוניים אלו.
 4. חוזרנו זו הוא לידיעה כללית בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. 

מאמרים נוספים