"הזווית המשפטית" – עבודות הרכבת בשבת

סמוך לפני כניסת השבת ניתנה הוראה על ידי ראש הממשלה לרכבת ישראל להפסיק את עבודות התשתית המתוכננות לסוף השבוע.

אלא מה, ראש הממשלה ידע את מה שידע גם היועץ המשפטי לממשלה: ההוראה ניתנת בחוסר סמכות והיא לא תעמוד במבחן בג"צ.
העיקרון המשפטי של חוקיות המנהל קובע כי אין לבצע כל פעולה מנהלית ללא הסמכה מפורשת בחוק או עפ"י סמכות מוקנית בחוק. מאחר והסמכות לעסוק בענייני הרכבת והעבודות בשבת נמצאת אצל שר העבודה והרווחה ושר התחבורה, ראש הממשלה אינו מוסך לתת לרכבת הוראות.

ראש הממשלה ידע ובכל זאת בלב שלם ובאופן מושכל נתן את ההוראה. מדוע? כי הוא יודע שאולי הכל שפיט אבל לא הכל משפט. זה לא עניין משפטי אלא עניין פוליטי. ראש הממשלה היה צריך שקט בקואליציה, שלום בית עם ש"ס וזהו. אז הוא נתן הוראה להפסיק עבודות בשבת כשהוא יודע שהדבר לא יעמוד בבג"צ, אבל יחזיק את הקואליציה שלו שלמה.

מהעתירה אותה הגישה חברת הכנסת זהבה גלאון לבג"צ עולות במפורש עובדות המחזקות את המסקנה שמדובר במהלך פוליטי מובהק וכי רוה"מ ידע שמבחינה משפטית הוא חסר תוקף ולראיה, לתגובת רוה"מ לעתירה לא צורפה ההוראה לעצור את העבודות משום שזו אם בכלל ניתנה, ניתנה בעל פה!!!

בתגובת רוה"מ לעתירה נאמר כי ההיתר לעבודות הוא חודשי לכל ספטמבר, וביכולתה של הרכבת להחליט באלו שבתות לנצלו וכיצד. עוד נאמר שם כי ההיתר לא בוטל, אלא להיפך הוא בתוקף, ומשכך רשאית הרכבת לעשות בו שימוש. כלומר משרד ראש הממשלה אומר למעשה "יש היתרים תעבדו כרגיל ותתנו בבקשה גם לי לעבוד".

מאמרים נוספים