ניתן להעביר מכסות ביצים גם באיו"ש

הכנסת אישרה: ניתן להעביר מכסות ביצים – גם באיו"ש

הכנסת אמרה את דברה: חקלאים מאיו"ש ומבקעת הירדן, יוכלו לסחור במכסות ביצים עם חקלאים הנמצאים בתוך הקו הירוק.

ביום 11.6.2018, אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את התיקון לחוק המועצה לענף הלול אשר עד כה הפלה לרעה אזרחים ישראלים מאיו"ש ובקעת הירדן. טרם התיקון, טענה המדינה בפני חקלאים מאיו"ש כי הם אינם יכולים לסחור במכסות ביצים עם עמיתיהם המתגוררים בתוך שטחי הקו הירוק, זאת בניגוד למסחר הרגיל אשר אינו ניצב בפני כל הגבלה.

במהלך שנת 2017 החליט חקלאי מאיו"ש לנסות ולשים סוף להפליה הזו. באמצעות משרד עוה"ד עוז כוחן בטשא לוטן עינב ושות', הגיש החקלאי עתירה כנגד משרד החקלאות, היועץ המשפטי לממשלה ואח', אשר תקפה עמדה מפלה זו של המדינה ושל משרד החקלאות.

לאחר  הגשת העתירה הפיצה המדינה תזכיר הצעת חוק אשר אמור היה לבטל את ההפליה ואולם, עד מהרה התברר כי היקף המכסה אותו מתכוונת המדינה לאפשר להעביר יוגבל  ל 500 אלף ביצים בלבד.

בתגובה לתזכיר המוצע, פנה עו"ד גיל עוז, למשרד החקלאות בדברים הבאים: "אנו סבורים כי מדובר בהוראה מגבילה המפלה את המגדלים באיו"ש לסחור במכסותיהם. אנו סבורים כי מאחר ומשק הביצים הנו משק סגור המוגבל במכסות אין כל בשורה של "איזון" בתזכיר ונכון ליום זה אין מקום להבחנות בין מגדלים בעלי מכסות באיו"ש למגדלים בישראל. לטעמנו התיקון (ככל שיש בו צורך) צריך לאפשר ניוד והעברת מכסות חופשית וללא הגבלה".

לאור זאת, תיקנה המדינה את נוסח ההצעה כך שהחוק לא יכיל הגבלות על מסחר כאמור. התיקון אושר בועדת הכלכלה, עבר בקריאה ראשונה וביום 11.6.2018 הגיע לקריאה שניה ושלישית, אז אישרה הכנסת את הצעת החוק.

מאמרים נוספים