נוהל ביצוע רכש

רצ"ב המלצת רשם האגודות לנוהל רכש. יודגש כי מדובר בהמלצה בלבד ולא בהנחיה.

לצפייה במסמך לחץ כאן

מאמרים נוספים