נדחתה תביעה של בעל צרכים מיוחדים כנגד קיבוצו לתשלום מיליון שקל ולקבלו לחברות

הישג משפטי נוסף למשרדנו בתחום ייצוג הקיבוצים!

עוזר הרשמת דחה בהחלטה מפורטת ומנומקת את בקשתו של בעל צרכים מיוחדים הנסמך על הוריו, להכיר בו כחבר הקיבוץ ודחה את תביעתו הכספית לקבל סכום של מיליון ₪.

בהחלטה מיום 27.4.2023, דחה סגן הרשמת את בקשת הנסמך, וקיבל את טענות הקיבוץ במלואן.

בין היתר נקבע כי הדרישה התיישנה וכי לא קיימת עילה בהתאם לחוק ההתיישנות אשר יש בה כדי לעכב את מניין תקופות ההתיישנות.

סגן הרשמת קיבל את עמדת הקיבוץ כי ההסכם עליו חתמה אימו של הנסמך, בהיותה אפוטרופסית עליו, הינו הסכם חוקי, התואם את תקנון הקיבוץ והמיטיב עם הנסמך ומשפחתו. נקבע כי הסכם זה מחייב את הצדדים החתומים עליו, וכי לא ניתן לבוא כ- 20 שנה לאחר החתימה עליו ולדרוש לבטלו.

עוד קבע סגן הרשמת כי הקיבוץ מילא וממלא את כל חובותיו ואף למעלה מכך, עת נשא בתשלומי הנסמך בהיותו במסגרת משקמת מחוץ לתחומי הקיבוץ, דואג לכל מחסורו, מספק לו מדור בתחומי הקיבוץ כאשר הוא מגיע לעיתים, משלם לו קצבה להשלמת צרכיו המיוחדים ועוד, והכל בהיותו נסמך על חברי הקיבוץ ולא בשל ציפיית הצדדים כי יש לראות בו כחבר!

סגן הרשמת אף קיבל את טענת הקיבוץ כי הבקשה להכיר בנסמך כחבר הקיבוץ הינה בקשה הנגועה בחוסר תום לב ובאי הכרת תודה לקיבוץ על כך שבמשך קרוב  לחמישים שנה, דואג הקיבוץ לכל מחסורו של הנסמך, וזאת ללא כל השתתפות של המשפחה.

סגן הרשמת אף קיבל את עמדת הקיבוץ מדוע יש לאבחן מקרה זה מהתקדימים שנקבעו בעניינם  של הקיבוצים רבדים ורמת דוד.

את הקיבוץ ייצגה עו"ד יעל לוטן ממשרדנו.

 

מאמרים נוספים