נגיף הקורונה – תקנות שעת חירום (הגבלת פעילות)

נכון ליום 22/3/20

היום 22.3.2020, פורסמו בחתימת ראש הממשלה תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020, (להלן: "תקנות הגבלת פעילות").

להלן תמצית התקנות (נוסח התקנות המלא והמחייב רצ"ב):

 1. צמצום יציאה למרחב הציבורי: אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהייה קבוע אחר למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות האלה:
  • א. הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו;
  • ב. הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;
  • ג. קבלת שירות רפואי;
  • ד. תרומת דם;
  • ה. הפגנה;
  • ו. הליך משפטי;
  • ז. הגעה לכנסת;
  • ח. לצורך טיפול במסגרת רווחה;
  • ט. פעילות ספורט של עד שני אנשים, ככל האפשר קבועים, או אנשים הגרים באותו מקום;
  • י. יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים;
  • יא. יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או להלוויה וכן יציאה לתפילה ויציאה לטבילה במקווה;
  • יב. יציאה לצורך סיוע לאדם אחר שיש לו בעיה רפואית או קושי אחר הדורש תמיכה;
 1. השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים האלה:
  • א. שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
  • ב. בנסיעה ברכב פרטי יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב, למעט אנשים הגרים באותו מקום; (סעיף זה לא יחול על נסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו ולא תחול כאשר יש צורך חיוני בנסיעה של מעל 2 נוסעים באותו הרכב).
 1. שירות משלוחים: תקנות הגבלת פעילות אינן גורעות ומבטלות שירותי הובלה ומשלוח של מוצרים. משלוח לבית מגורים יונח בסמוך לפתח בית המגורים מחוצה לו.
 1. הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי: בהתאם לתקנות לא יופעלו העסקים הבאים:
  • א. קניון למעט מקום למכירת מזון ובכלל זה בית אוכל (בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל), בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצויים בקניון.

 

הפעלת מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה תבוצע תוך הקפדה על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור. כמו כן, מפעיל המקום ימנע צפיפות אנשים במקום ויווסת את כניסת המבקרים.

 • ב. דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק לטיפול לא–רפואי בגוף האדם, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת, ומקום שיש בו אטרקציה תיירותית; לעניין זה, "גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ; 4 ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.
 • ג. שוק קמעונאי הפתוח לציבור הרחב, וכן דוכן בשוק כאמור ובכלל זה דוכן למכירת מזון, ולמעט שוק סיטונאי.
 1. הפעלת חנות שאינה מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או שעיקר עיסוקה במכירת מוצרי היגיינה, תהיה בכפוף לתנאים הבאים:
  • א. בכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ–4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה;
  • ב. המפעיל של החנות יקפיד, ככל האפשר, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין האנשים ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;
  • ג. המפעיל של החנות ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים.

 

רצ"ב: נוסח תקנות הגבלת פעילות המלא והמחייב.

מאמרים נוספים