נגיף הקורונה – שומרים על הוותיקים

נכון ליום 19/3/20

עלינו לשמור מכל משמר על האזרחים הוותיקים הנמצאים בסיכון גבוה בשל נגיף הקורונה. להלן תמצית הוראות חוזר מנכ"ל משרד העבודה והרווחה באשר להתנהלות בבתי אבות:

  1. אין לאפשר כניסת אורחים כלשהם למסגרות. לעניין זה, אורח יחשב מי שאינו דייר קבוע במסגרת, אינו עובד בה, אינו עובד זר המתגורר בדיור המוגן ביחד עם דייר, אינו מפקח על המסגרת מטעם משרד העבודה ואינו נותן שירותים סדירים ומתוכננים למסגרת. (ככל שבשטח המסגרת פועלים שירותים הניתנים גם לציבור הרחב כגון בריכות שחיה וחדרי כושר, תחול ההנחיה גם ביחס אליהם).
  1. ככניסת נותני שירותים למסגרת תתאפשר רק לאחר שמנהל המסגרת או מי מטעמו וידא שאיש מבין נותני השירותים או בן משפחתו שגר עמו איננו חולה או חייב בבידוד.
  1. אזרח ותיק או עובד אשר הוא או מי מבני משפחתו שגר עמו חייבים בבידוד לא יורשה להיכנס למסגרת.
  1. מנהלי המסגרות יפעלו לכך שאזרח ותיק הגר בהם החייב בבידוד, ימצא בבידוד במקום מיוחד שיוקצה למטרה זו במסגרת ולא יבוא במגע כלשהו עם אזרחים ותיקים אחרים הגרים במסגרת. (הטיפול באדם זה ייעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות הנוגעות לאנשים בבידוד).
  1. ספקים: ההנחיות קובעות כי הנהלת בתי האבות צריכה לוודא שספקים ייכנסו רק לאחר שנבדק כי איש מהם או מבני משפחתם אינו חייב בבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות.
  1. עובדים זרים בסיעוד: אנו מזכירים כי הנחיות משרד הבריאות קובעות כי אין לצאת מהבית אלא במקרים המחייבים זאת (קניית תרופות, מזון ושירותים). המשמעות הנה כי מאחר שמקום מגוריו של העובד הזר הוא ביתו של המטופל, על העובד להישאר בבית המטופל.

 

רצ"ב:

מאמרים נוספים