נגיף הקורונה – רשות התאגידים

נכון ליום 18/3/20

דחיית נקיטת הליכים כנגד חברות מפרות

בעקבות שורת הצעדים וההגבלות שהוטלו על אזרחי המדינה, החליטה רשות התאגידים להקפיא עד לתאריך 26.04.2020 הליכי הכרזה על חברות כחברות מפרות חוק והעברת חובות החברות המפרות למרכז לגביית קנסות.

למען הסר ספק יובהר, כי אין בהודעה זו כדי לייתר את חובתן של החברות לתקן את ההפרות וכי נכון למועד זה, יינקטו ביום 26.04.2020 הסנקציות כלפי חברות שלא יפעלו לתיקון ההפרות מבלי שתישלח על כך הודעה נוספת.

 

פעולות ברשם החברות בהתאם להודעת רשות התאגידים

מאחר ומרבית השירותים של הרשות ניתנים בצורה מקוונת או שלא נדרשת מסירתם פרונטלית לעובדי הרשות, החל מיום א'  15.3.2020 ועד להודעה חדשה, לא ניתן יהיה לקבל שירות פרונטלי בכל לשכות הרשות. אין לזמן תורים ללשכות.

הרשות ממליצה להעביר בקשות לרישום חברה באופן מקוון. בשלב זה, בקשות לרישום חברה שיועברו באופן ידני לתיבות ההפקדה בלשכות, יטופלו אולם תיתכן חריגה מזמני הטיפול.

לנוחיותכם, ניתן להפקיד מסמכים בתיבות ההפקדה המצויות בכל לשכה, בין השעות 08:00-16:00. עובדי הרשות ידאגו לרוקן את התיבות מספר פעמים ביום ולטפל בבקשות במהירות האפשרית בכפוף לאילוצים הידועים לציבור.

מי שיצרף לבקשתו כתובת דוא"ל הרשות תדאג לשלוח אישור או התייחסות לבקשה בדרך זו.

מאמרים נוספים