נגיף הקורונה – עידכונים ממשרדי הממשלה

נכון ליום 16/3/20

רשות המיסים

  1. הארכת תוקף אישורים על תיאומי מס משנת 2019: כחלק משיפור השירות של רשות המסים בנושא תאומי המס ובהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להעניק ארכה גורפת לאישורים על תאומי מס שתוקפם פג בתום שנת המס 2019, עד לתאריך תשלום המשכורת לחודש מאי 2020 ולא יאוחר מיום 13.6.2020. לפיכך, אישורי תאום מס שהונפקו בשנת 2019 יהיו תקפים עד לתשלום משכורת מאי 2020.

         מידע נוסף יש לקבל ברשות המיסים או אצל רוה"ח.

  1. בהתאם לפרסום רשות המיסים, שר האוצר משה כחלון ומנהל רשות המסים, ערן יעקב סיכמו על דחייה בעשרה ימים של המועד לדווח ותשלום למע"מ, עד ל – 26 למרץ. ההחלטה על הדחיה התקבלה במטרה להקל על המגזר העסקי המתמודד עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות נגיף הקורונה בארץ ובעולם. (יובהר כי לא חל שינוי במועדים לדווח ותשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה). פרטים ומידע ניתן לקבל ברשויות המס.

 

משרד האוצר – אגף החשב הכללי

  1. מסלול יעודי למימון הון חוזר להתמודדות עם השפעת התפרצות נגיף הקורונה: על רקע התפרצות נגיף הקורונה, החליטה המדינה על הקמת מסלול הלוואות ייעודי שעיקרו סיוע לעסקים קטנים ובינוניים שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. המסלול מוצע במסגרת פעילותה של קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה. תמצית תנאי ההלואה:

         תנאי זכאות: המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שיציגו קשר בין הקשיים התזרימיים וצרכי ההון החוזר של העסק לבין התפרצות הנגיף. כל בקשה המוגשת במסגרת מסלול זה תוגש בצירוף שני מסמכים נוספים: הצהרה חתומה בפני עו"ד, המפרטת את הקשר התוצאתי בין צרכי התזרים שהוצגו להתפרצות הנגיף תחזית חודשית של רווח והפסד לשנת הפעילות הקרובה.

         סכום הלוואה מקסימלי: עד 500,000 ₪ או עד 8% מהמחזור השנתי האחרון – הגבוה מבניהם

         בטוחות: העמדת בטוחה בשיעור של 10% מגובה ההלוואה המאושרת.

          תקופת הלוואה: הלוואה לתקופה של עד 5 שנים.

זמני טיפול בבדיקת הבקשה לקבלת הלוואה במסלול זה יקוצרו לעד 9 ימי עבודה בבנק הנבחר.

         פרטים ומידע מסודר באתר החשב הכללי:

https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Pages/corona-virus-loan.aspx

 

משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

  1. סיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה: ניתן לקבל סיוע מיוחד לעסקים בהתמודדות עם השפעות של נגיף הקורונה בייעוץ, הכוונה וליווי מקצועי לקבלת הלוואה בערבות מדינה בהליך מזורז ובשיעור מוגדל של ערבות מדינה.

פרטים ומידע מסודר באתר משרד הכלכלה והתעשייה:

https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr56.aspx

מאמרים נוספים