נגיף הקורונה – עדכון תקנות שעת חירום (הגבלת מספר עובדים) מיום 31.3.20

נכון ליום 31/3/20

להלן השינויים בתקנות כפי שפורסמו והיום:

  1. תיקון מספר העובדים המותר – מעסיקים נדרשים לצמצם את מצבת העובדים המועסקים על ידם בו זמנית ל – 15% במקום 30% כפי שהיה עד כה. יודגש כי מפעלים בהם שמירה על 30% ממצבת העובדים הינה חיונית לפעילות השוטפת של המפעל, יהיו רשאים לשמור על 30% ממצב כוח האדם, אולם עליהם להגיש בקשה למשרד הכלכלה בה יפורטו שמות העובדים החיוניים עבורם, תפקידם ונימוק מדוע העובד חיוני.
  2. נוספה הגדרה של "עובד מעטפת" – זהו עובד אשר אינו עוסק בליבת הפעילות של מקום העבודה, למעט עובד ניקיון, אבטחה או מחשוב. עבודתם של עובדים אלה תתאפשר רק אם עבודתו חיונית וניתן לה אישור ממשרד הכלכלה. עובדי מעטפת אף אינם רשאים להמשיך ולעבוד בגופים המספקים שירותים קיומיים או בגופים המפורטים בתוספת לתקנות (חקלאות למשל), ללא קבלת אישור לגבי אותו עובד.
  3. ביטול קבלת קהל – מעסיק לא יאפשר קבלת קהל במקום העבודה, אלא אם כן הדבר דרוש לצורך אספקת מוצר חיוני או שירות חיוני, ובלבד שצמצם ככל האפשר את מספר העובדים העוסקים בקבלת קהל.
  4. עבודה במשמרות – במקום עבודה שבו מועסקים בדרך כלל עובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.

להורדת הקובץ לחצו כאן

מאמרים נוספים