נגיף הקורונה – השב"כ מצטרף למאבק בנגיף

נכון ליום 17/3/20

היום פרסמה הממשלה בחתימת רוה"מ את תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

המטרה: שימוש בכלים הדיגיטליים הנמצאים ברשות מערכת הביטחון כדי להילחם במגפת הקורונה. בהתאם לדברי הממשלה, המגפה מתפשטת בקצב מהיר על כן הממשלה נדרשת לעשות שימוש בכלים הללו.

להלן תמצית תקנות החירום:

  1. לצורך סיוע למשרד הבריאות בביצוע חקירה אפידמיולוגית לצמצום ולמניעת התפשטות נגיף הקורונה, יוסמך השב"כ לקבל, לאסוף ולעבד מידע טכנולוגי לשם ביצוע בדיקה, בנוגע לתקופה של 14 הימים שלפני אבחונו של חולה, שמטרתה זיהוי נתוני מיקום ונתיב תנועת החולה, וזיהוי אנשים שבאו במגע קרוב עמו (להלן: "פעולות הסיוע").
  1. השב"כ מוסמך להעביר את המידע למשרד הבריאות. (המידע אינו כולל מוסמך להעביר תוכן שיחה).
  1. השב"כ יעשה שימוש במידע ובתוצריו רק לתכלית האמורה בתקנות החירום, ועם פקיעתן המידע יימחק.
  1. פעולות הסיוע יתבצעו על פי פנייה מטעם נציג משרד הבריאות לראש אגף בשב"כ (הפנייה תכלול את שם החולה, תעודת הזהות שלו, מספר הטלפון שלו או חלק ממידע זה).

תוקפן של תקנות אלה למשך 14 יום.

 

להורדת המסמך המלא לחצו כאן

מאמרים נוספים