נגיף הקורונה – הפחתת עלויות העסקה עם היציאה מהמשבר

המעסיקים חייבים עתה להתאים את הסכמי ההעסקה של עובדיהם ואת מקום העבודה עצמו למציאות החדשה בה מצוי המשק, תוך שמירה על מצב בו הן המעסיק והן העובד נשארים מרוצים. להערכתנו יש לבצע בחינה משפטית מחודשת של חלק גדול מהסכמי ההעסקה בסוגיות הבאות:

  • מודל ביצועים – העובד יתוגמל בהתאם לעמידתו בביצועים שייקבעו על ידי ההנהלה ולא בהתאם למספר השעות שעבד. יש להיזהר שסעיף זה לא יהפוך ל"שוט" בידי המנהלים להצבת דרישות גבוהות ופגיעה בתגמול העובד ולדעתנו יש לקבוע מספר יעדים, שעמידה בכולם תביא את העובד אף לשכר גבוהה מהשכר השעתי או החודשי אשר היה משולם לו ברגיל.
  • חוקי המגן – כמובן שכל עוד לא ישונו חוקי המגן על המעסיק למלא אחריהם כלשונם על מנת להימנע מחשיפה לתביעות עתידיות. על חוזה העבודה להגן על המעסיק כך שבסיס התגמול לעובד לא ייפול מהמינימום הנקוב בחוקי המגן. בהיבט של שכר העבודה למשל, לא ייתכן מצב בו העובד מקבל פחות משכר המינימום השעתי או החודשי, אף אם ביצועיו באותו החודש היו גרועים.
  • פרטיות – סוגיית הפרטיות ביחסי עבודה כיום היא אחת הסוגיות הבוערות, אשר החקיקה, למרבה הצער, לא מסוגלת לתת לה מענה והפסיקה ממלאת את הריק שנוצר. על מנת לבצע פיקוח הדוק על עבודת העובד שלא במקום העבודה הרגיל, ברור שעל המעסיק להפעיל כלים המהווים חדירה לפרטיותו של העובד. בפני המעסיק עומדות אפשרויות לפיקוח אחר העובדים, החל ממעקב אחר הדוא"ל בו משתמש העובד, דרך בחינה בזמן אמת של התוצרים שהוא מפיק ועד לקבלת צילומי מסך מהמחשב עליו הוא עובד. מערכות אלה כבר קיימות, אולם לא ניתן לעשות בהן שימוש ללא הסכמת העובד מראש ומבלי שהוא מבין בדיוק מה היקף החדירה של המעסיק לפרטיותו.
  • סוגיות נוספות – סוגיות נוספות עליהן יש לתת מענה במסגרת הסכם ההעסקה הינן, לדוגמא, שעות עבודה קשיחות לעומת שעות משתנות לבחירת העובד או ימי עבודה בהם הוא נדרש כן להתייצב במקום העבודה, שווי רכב על שימוש חלקי בהגעה לעבודה וממנה (סוגיה שצריכה לקבל מענה ברמה החקיקתית), הגנה על מידע סודי וקניין רוחני של המעסיק, ציוד המושאל לעובד על ידי המעסיק, שימוש במשאבים אישיים של העובד לצרכי עבודה ועוד ועוד.

על המעסיקים לבחון ולבצע שינויים והתאמות בהסכמי העסקה עכשיו, מה שעשוי לחסוך להם סכומים ניכרים בהוצאות העסקה ותקורות. רק על קצה המזלג – תשלומי דמי נסיעה, הפחתת עלויות אחזקת צי רכב, הפחתת עלויות של שכירות, חשמל ועוד ועוד.

ליצירת תכנית הפחתת עלויות העסקה, פנו למשרדנו לדוא"ל  ol@o-k-law.co.il השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם.

מאמרים נוספים