נגיף הקורונה – הנחיות למשלוחי מזון מבתי אוכל

נכון ליום 17/3/20

בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020, נסגרו בתי האוכל (מסעדות ועסקי מזון שונים) למעט האפשרות להספקת מזון שלא לצריכה במקום.  

בעלי עסקי מזון המעוניינים להמשיך לספק מזון במסגרת הצו, להלן תמצית מתוך ההנחיות החדשות של משרד הבריאות:

 1. בעל העסק אחראי לוודא שעובדיו בריאים ואין להם תסמינים של חום, שיעול, שלשולים וכו', והם אינם מקבוצת האנשים הצריכים להיות בבידוד.
 2. לעובד בבית האוכל אסור להגיע לעבודה כשהוא חולה ועד להחלמה מלאה או סיום תקופת הבידוד, במידה ונדרש לכך.
 3. מסירה אישית של המזון ללקוח: כאשר מדובר באדם הנמצא בבידוד, לאחר תיאום יש להשאיר את משלוח המזון ארוז לייד דלת הצרכן.
 4. הרכב ואריזה של משלוחי המזון יבוצעו באזור מוגדר לטיפול במזון מוכן לאכילה או באזור הגשת מזון. בסמוך יהיה כיור לרחיצת ידיים ומומלץ מתקן לחיטוי ידיים.
 5. אזור הכנת המשלוח ימוקם בצורה שמונעת כניסת מובילים לתוך שטח המטבח או אזור הרכבת המשלוח.
 6. כלי קיבול מבודד (כלי המיועד לשמירת טמפ' המזון) יהיה בעל סגירה המונעת חדירת זיהום מכל סוג שהוא.
 7. טיפול ואריזת מזון מוכן יהיה באמצעות כפפות חד פעמיות ותוך הקפדה על החלפתן בתדירות גבוה ושטיפת ידיים במים וסבון לפני ואחרי ההחלפה.
 8. יש לוודא התאמת אריזות לת"י 5113.
 9. כלי הרכב השולח את המזון צריך להיות נקי ואין להוביל בו דבר מה נוסף העלול לזהם את המזון.
 10. בעל העסק ידאג לכך שבעסק ישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ולא יותר מ 10 אנשים במרחב אחד.
 11. עקיבות: עבור כל משלוח תונפק מדבקה עם התיעוד הבא: (1) תאריך ושעת יציאת משלוח המזון לצרכן (2) שם וכתובת העסק ממנו סופק המשלוח (3) מדבקות הזיהוי יודבקו על כל אריזה.

 

*** רצ"ב מסמך ההנחייה המלא למשלוח המזון. תוקף ההנחיה הוא עד לסיום תקופת החירום או עד עדכון מסמך זה, המוקדם מבין השניים.

להורדת המסמך לחצו כאן

מאמרים נוספים