נגיף הקורונה – הוראות הגבלת פעילות

נכון ליום 19/4/20

פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות) (תיקון מס' 5), התש"ף – 2020.

להלן עיקרי התיקון:

 1. ספורט: ניתן לצאת לפעילות ספורטיבית עד 500 מטר ממקום המגורים, ביחד עם אדם נוסף אחד בלבד באופן קבוע או יותר אם המדובר באנשים הגרים באותו מקום.
 2. יציאה למקוואות (לגברים ולנשים): מותרת יציאה ובלבד שבמקווה לא ישהו יותר מ – 3 אנשים באותו הזמן.
 3. תפילה: מותרת יציאה לתפילה במרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים או ממקום העבודה, במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עד 19 אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 1. חתונות ובריתות : ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד ובריתות, בהשתתפות של 19 אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 2. גני חיות, גנים לאומיים, ספארי: מותר להפעיל אך ורק לשם קיום פעילות לאדם עם מוגבלות המאורגנת ע"י משרד הרווחה או מחלקות שירותי הרווחה ברשויות המקומיות או ארגונים העוסקים בקידום אנשים עם מוגבלויות.
 3. חנויות: הורחבו סוגי החנויות שמותר לפתוח אותם (ראה רשימה מצורפת), ובלבד שהם ברחוב או במקום פתוח (לא בקניונים סגורים) בתנאים הבאים:
 • א. לא ניתן להכניס בחנות עד 100 מטר, יותר משני אנשים לכל קופה רושמת פעילה, ובחנות של למעלה מ- 100 מטר 4 אנשים לכל קופה רושמת פעילה.
 • ב. על הבעלים של החנות או העסק למסור הצהרה לרשות המקומית כי הוא עומד בדרישות התקנות ומינה עובד האחראי על ענייני הקורונה.
 • ג. הקפדה על היגיינה של העובדים וחיטוי משטחים פנימיים ומשטחי העבודה בעסק באופן תדיר.
 • ד. קיימת בקופת התשלום מחיצה בין המוכר לקונה.
 • ה. יש לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור, ולהציב במקום בולט לעין, שילוט לעניין שמירה על מרחק כאמור.
 • ו. יש להמנע ככל האפשר מצפיפות של אנשים במקום אחד, ולצורך כך יש לווסת את כניסת המבקרים כך שבכל עת לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ– 2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה; בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של יותר מ– 4 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

 

רשימת החנויות המותרות בפתיחה כאמור לעיל

 1. ציוד מידע ותקשורת;
 2. ציוד אודיו ווידאו;
 3. מחשבים, ציוד היקפי, תוכנה וציוד תקשורת;
 4. טקסטיל לבית;
 5. כלים ממתכת, צבעים וזכוכית;
 6. שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה;
 7. רהיטים;
 8. מוצרי חשמל וגז ביתיים;
 9. כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית, למעט צעצועים ומשחקים;
 10. חפצי תרבות ופנאי;
 11. ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה;
 12. ציוד ספורט ואופניים;
 13. כלי נגינה;
 14. מוזיקה וסרטים על גבי מדיה;
 15. אבזרים רפואיים;
 16. מכבסה;
 17. מתפרה;
 18. סנדלרייה.

תיקון טעות

המדינה תקנה עתה טעות בצו בריאות העם(נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 14),  התש"ף 2020, שפורסם היום. בהתאם לתיקון, ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של "תשעה עשר אנשים" ולא של עשרה אנשים כפי שפורסם מוקדם יותר.

 

רצ"ב נוסח מלא ומחייב של תיקון התקנות. (להורדה לחצו כאן)

מאמרים נוספים