נגיף הקורונה – הוראות הגבלת פעילות וחבישת מסיכות

נכון ליום 19/4/20

פורסם צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית הוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 14) התש"ף 2020.

להלן עיקרי התיקון:

  1. תפילות: ניתן לקיים תפילה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.
  2. חתונות: ניתן לקיים חתונה במקום פתוח בלבד, בהשתתפות של עשרה אנשים לכל היותר ובשמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם.

חובת חבישת מסכה:

  1. לא ישהה אדם במקום כמפורט להלן בלא חבישת מסיכה: (1) מבנה שאינו מקום מגוריו של האדם או מקום שהייה קבוע אחר שלו; (2) אוטובוס, רכבת נוסעים או כלי רכב אחר המשמש למתן שירותי הסעה לנוסעים המיועדים לשירות הציבור; (3) בהתקהלות במקום פתוח.

החובה האמורה לעיל לא תחול במקרים הבאים:

  • א. קטין מתחת לגיל 6.
  • ב. אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה באופן משמעותי או שנמנעת ממנו עקב מוגבלותו האמורה, לכסות את הפה ואת האף.
  • ג. אדם השוהה במקום סגור או מופרד (אדם השוהה בכלי רכב, במבנה, בחדר במבנה, בחלק ממבנה הכולל מחיצה בגובה של שני מטרים לפחות אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים הנמצאים באותו מבנה, או בתא עבודה בחלל פתוח, אם גובה המחיצה אשר מפרידה בין האדם לבין אנשים אחרים באותו חלל הוא מטר ושמונים סנטימטרים לפחות), בלא אדם נוסף, או אדם השוהה במקום כאמור עם אנשים הגרים באותו מקום אתו (בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד).
  • ד. אדם המבצע פעילות ספורט לבדו או עם אדם קבוע אחד או אנשים הגרים באותו מקום המבצעים יחד פעילות ספורט.

חובת נשיאת מסכה: אדם לא ישהה ללא מסכה במקום שאינו מקום מגוריו, בלי שהוא נושא עמו מסכה.

 

חובות מעסיק:

  • א. מחזיק או מפעיל של מקום הפתוח לציבור, אשר פועל במבנה שחלה לגבי השוהים בו חובת חבישת מסיכה, לא יכניס למבנה אדם שאינו חובש מסיכה (אלא אם הוא פטור מחובת חבישת מסיכה).
  • ב. לא ייתן שירות לאדם שאינו חובש מסיכה כאמור (אלא אם כן הוא פטור מחובת חבישת מסכה).
  • ג. יתלה במקומות בולטים לעין במקום, לרבות בכניסה אליו, מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה במקום (אם יש במקום מערכת כריזה – יודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה לפחות, על חובת חבישת המסכה).

 

רצ"ב נוסח מלא ומחייב של תיקון הצו. (להורדה לחצו כאן)

מאמרים נוספים