נגיף הקורונה – הוצאת נשים בהריון לחל"ת

נכון ליום 19/4/20

כפי שפרסמנו בעבר – לאור מצב החירום ניתן היתר גורף להוציא לחל"ת נשים בהריון בתקופה המוגנת לפי חוק עבודת נשים, עבור מעסיקים העומדים בתנאים מסוימים.

ביום 17.4.20 בוטלו תקנות שעת החירום בנושא זה. פירוש הדבר הוא שההגבלות על הוצאת נשים בהריון בתקופות המוגנות מפיטורים חזרו לחול בהתאם לחוק, ועל מעסיק לקבל היתר מיוחד מהממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה בטרם הוצאה לחל"ת של אישה בהריון או בתקופה המוגנת.

מעסיקים אשר כבר הוציאו עובדות לחל"ת בתקופת תחולת התקנות, אינם נדרשים לקבל היתר כאמור.

 

רצ"ב התקנה המורה על ביטול התקנות הקודמות. (להורדה לחצו כאן)

מאמרים נוספים