נגיף הקורונה – הגבלת מספר העובדים בזמן החג

נכון ליום 8/4/20

פורסם תיקון מס' 2 לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020.

להלן עיקרי ההחמרות וההגבלות:

מיום רביעי 8.4.2020, בשעה 15:00 עד ליום שישי, 10.4.2020 בשעה 06:00, (להלן: "תקופת החמרת ההגבלות"), יחולו ההוראות הבאות:

עסקים במגזר הפרטי ביישובים שרוב תושביהם יהודיים לא יאפשרו שהייה של עובדים במקום העבודה במהלך "תקופת החמרת ההגבלה", מלבד במקרים ייחודיים בהם נדרשים עובדים לביצוע עבודה חיונית או דחופה ובלבד שמספרם לא עולה על 15% מכלל העובדים (או עד ל 30% אם נתן המעסיק הודעה בעניין למשרד הכלכלה והתעשייה).

עוד נקבע כי התיקון האמור לא יחול על מקומות עבודה הפועלים במתן שירותים קיומיים, מקומות העוסקים בעבודות תשתית ובעבודות בינוי, ומפעלים שהוגדרו כחיוניים למשק הישראלי. באשר למפעלים שלהם היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, הרי שההגבלה שתחול היא זו שקבועה בהיתר שניתן להם.

בתום "תקופת החמרת ההגבלות", יחזרו לתוקף ההוראות שנקבעו בתקנות העיקריות.

להורדת הקובץ המלא לחץ כאן

מאמרים נוספים