נגיף הקורונה – אחריות מעסיק (עדכון תקנות הגבלת פעילות)

ביום 31.3.2020, פורסם תיקון מס' 2 לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), תש"ף-2020. להלן עיקרי התיקון הנוגעים לאחריות המעסיק בהתאם לתק' 3א:

מעסיק במקום העבודה יהיה אחראי לכל אלה:

  1. טרם הגעת עובד למקום העבודה, העובד ימדוד חום וימלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה. העובד יגיע למקום העבודה עם טופס הצהרה מלא לאותו יום. המעביד יאסוף וישמור את הטפסים

    רצ"ב טופס משרד הבריאות להצהרת העובד. (להורדת הטופס לחץ כאן)

  2. שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם. במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
  3. לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי. ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  4. המעסיק ינחה את העובדים על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  5. המעסיק ינחה את העובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

 

*** בהמשך לתיקון תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים), ניתן להעסיק בעסק עד 15% ממצבת כח האדם, או עד 10 עובדים (הגבוה מביניהם). יש להמנע אף משהותם של עובדי מעטפת בעסק.

רצ"ב קישור לצורך הגשת בקשה/דיווח להגדלת כמות העובדים בעסק (עד 30% ממצבת כח האדם) או העסקת עובדי מעטפת: https://govforms.gov.il/mw/forms/limited-hiring@moital.gov.il

מאמרים נוספים