משרד הבריאות בצעד נוסף להקלה בבידוק המזון הרגיש המיובא לארץ.

האחריות לבריאות הצרכנים עוברת לציבור

בימים אלו פרסם משרד הבריאות לתגובת הציבור את טיוטת תקנות הגנה על בריאות הציבור (מזון) (בדיקת משלוח של מזון רגיש), התש"ף – 2019, (להלן: "טיוטת התקנות").

מטרת התקנות החדשות הנה להקל על משרד הבריאות ופקחיו במלאכת בדיקות המזון המיובא ודגימתו בנמלי ישראל ובתחנות ההסגר.

כך, אם עד היום משרד הבריאות היה מחוייב לדגום את המזון המיובא כל שלושה חודשים, עם כניסת התקנות לתוקף, יפחית משרד הבריאות את הבדיקות ויבצען אחת לחצי שנה.

דברי ההסבר לתקנות אינם מפרטים כל נימוק להפחתת הבדיקות, מלבד הרצון להקל על היבואנים ועל פקחי משרד הבריאות אשר אינם עומדים בקצב הבדיקות בשל העליה הדרמטית בכמות המזון המיובא לארץ.

ניתן היה לצפות כי עם הגדלת כמויות המזון המיובא לישראל, יורחב מערך כוח האדם והפיקוח של משרד הבריאות, במציאות ההפך הוא הנכון!

הפחתת הדגימות בנמלים, מתבצעת על רקע מציאות בה משרד הבריאות מתקשה כבר עתה לפקח על המזון הנכנס לארץ. יוזכר כי המדובר על ייבוא של מאות אלפי טונות מזון ותוצרת חקלאית ממאות ואלפי מגדלים אשר חלקם הגדול מגיע ממדינות מתפתחות אשר תנאי הגידול התברואתיים בהן ירודים וזאת בלשון המעטה.

נצרף לכך את העובדה שמשרד הבריאות עדיין עמל על פיתוח מערכת ממוחשבת שאמורה לדבריו לתמוך בתהליכי הפיקוח על היבוא. נכון להיום המעקב אחרי הבדיקות ותוצאותיהן מתבצע על גבי ניירת והמשרד כלל אינו מסוגל להביא בפני הציבור, וחמור מכך בפני עצמו לצורך בחינה ופיקוח, תוצאות של בדיקות מזון שנפסלות (כאשר מדובר בייבוא דגים למשל). בעניין זה התברר בעבר כי לא זו בלבד שתוצאות הבדיקות אינן בידיו, אלא שאין ביכולתו כלל לשים את ידו עליהן שכן מדובר באלפי תיקי נייר.

חוסר היכולת של משרד הבריאות לעקוב ולבצע פיקוח נאות על מזון רגיש מיובא נכון למועד כתיבת שורות אלו אף בשל העדר מערכת ממוחשבת, אמור להדאיג את הציבור בישראל, ועתה נשאלת השאלה מה עושים.

התשובה פשוטה – קונים תוצרת ישראל! כפי שהצרכן בודק מה מחיר התוצרת כך עליו לבדוק מהיכן המזון שהוא קונה. תוצרת חקלאית כחול לבן נבדקת בצורה פרטנית והדוקה יותר, היא טריה יותר ולאור הדברים האמורים לעיל, ברור שהצרכן ומשפחתו בטוחים עתה יותר.

קנו כחול לבן!

מאמרים נוספים