משרדי האוצר והחקלאות מטעים את הממשלה והכנסת

במסגרת המאבק המשפטי אותו מנהל משרדנו נגד הרפורמה בחקלאות, משרד האוצר נאלץ לחשוף את המסמכים עליהם ביסס את הרפורמה. ניתן היה לצפות שהמסמכים יתמכו ברפורמה שלדברי האוצר אמורה לפתח את החקלאות הישראלית, אלא שהמסמכים הללו אומרים את ההיפך הגמור. הרפורמה תהרוס את החקלאות.

הרפורמה מבקשת להעתיק מודל אירופאי להפחתת מכסים ותמיכה ישירה. אלא מה, בשעה שבמשרד האוצר מבקשים להחל בהפחתת מכסים ותמיכה ישירה באופן מיידי, מתברר שהמסמכים באוצר מראים שבאירופה הוחלו הרפורמות בהדרגה במשך עשרים שנה.

באחד המסמכים מתוארת הפעלת הרפורמה באירופה כך: "שילוב הדרגתי של ענפי חקלאות שונים בתוכנית התשלומים הישירים: בשלב הראשון שולבו בתוכנית בעיקר ענפי הצומח, ובהדרגה גם ענפי החי (בקר – עדרי הבשר, בקר – עדרי החלב, צאן וכיו"ב). בתוך ענפי הצומח, שולבו באופן הדרגתי גידולים שונים אל תוך הרפורמה. בראש ובראשונה, טופלו ענפי הצומח המשמשים לייצור שמנים, דגנים, וגידולים עתירי חלבון, אשר עמדו במוקד הרפורמה של שנת 1992. רק מאוחר יותר ניתנו התמיכות גם לגידולים נוספים כגון כותנה, טבק, שמן זית וכשות (2004), סוכר (2005), ופירות וירקות (2007)." אם באוצר מתעקשים כל כך להיצמד למודל האירופאי, שיצמדו לעובדות שמונחות להם על השולחן, הפחתת מכסים ותמיכה בענפי הגידול האינטנסיביים (למשל ירקות ופירות), החלה באירופה בשלב האחרון של הרפורמה, שנים רבות אחרי גידולי הצומח לדגנים ושמנים בשטחים הפתוחים. האירופאים ידעו את מה שבאוצר מסרבים להבין, אסור לסכן את ענפי הפירות והירקות כבר בתחילת הרפורמות משום שתוצאותיהן כלל לא ברורות בהתחלה. חמור מכך, משרדי האוצר והחקלאות יודעים שהמסמכים המונחים בפניהם אינם תומכים ברפורמה אותה הם מציעים, חרף זאת הם גוררים את מדינת ישראל תוך עצימת עיניים לרפורמה שתפגע אנושות בחקלאות.

מאמרים נוספים