מפרקים את "הפצצה המתקתקת" של ימי החופש הצבורים

בארגונים רבים הפכו ימי החופש הצבורים ל"פצצה מתקתקת" ומהווים למעשה חוב נסתר של הארגון אשר אינו מופיע בספרים ועלול לעלות לו מאות אלפי ₪.

נזכיר – על אף שימי החופשה נועדו כדי לתת לעובדים מנוחה ואינם מהווים "בונוס" או תשלום עודף, החוק מאפשר לעובד/ת לצבור ימי חופשה של שלוש שנים בתוספת השנה השוטפת ואף למעלה מזה, במידה והצבירה הרשומה בתלוש גבוהה מכך. בנוסף, אוסר החוק על המעסיק למחוק ימי חופשה של עובד/ת, אלא בתנאים מסוימים מאוד.

נוסיף על זה את העובדה כי עם סיום העסקה של עובד/ת פידיון ימי החופשה משולם לפי שכרה/ו האחרון ובאופן מיידי, ואני מקבלים חוב עתידי גדול של הארגון לעובדיו.

אז מה עושים? משרדנו מלווה ארגונים רבים בהליך הקטנת יתרת צבירת החופשה של העובדים והגבלתה בעתיד, הכל תוך שמירה על זכויות העובדים. נשמח ללוות ולייעץ גם לכם.

מאמרים נוספים