מסחר בצאן ובקר במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן

ב- 1 בינואר 2019, עומד להיכנס לתוקף החוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018 ("החוק"). להלן המלצותינו ליישום החוק בכל הנוגע למסחר צאן בקר:

תשלום במזומן
1. בהתאם להגבלות החדשות בחוק, המלצתנו באשר למסחר בתחום הצאן והבקר, הנה לא לבצע עסקה (מכירה או רכישה) של ראש צאן או בקר, בסכום מזומן העולה על 11,000 ₪ (כולל מע"מ).

יש לשים לב כי "מחיר העסקה" הנו התמורה במזומן עליה הסכימו הצדדים בעבור ראש צאן או בקר. במכירת מספר ראשים, לא יראו את המחיר המצטבר של כל הראשים כמחיר של עסקה אחת, אלא אם הוסכם בין הצדדים על מכירתם בעת ובעונה אחת.

לפיכך, במקרה בו צפויה עסקת מזומן של מספר ראשים אשר סה"כ התקבול בעד מכירת כולם יחד עולה על 11,000 ₪, יש להקפיד על פיצול העסקה כך שהמכר לא יתבצע בעונה אחת אלא בפרקי זמן שונים וככל האפשר בהסכמים נפרדים.

תשלום בהמחאות
2. החוק לא מגביל את סכומי העסקאות המבוצעות באמצעות המחאות, אולם הוא קובע כי אין לקבל שיק בלי ששם מקבל התשלום נקוב בשיק כנפרע או כנסב, לפי העניין.

תשלום ע"י תושבי האזור (שטחי יהודה ושומרון)
3. בהתאם לחוק, בתקופה של שלוש שנים מיום תחילתו, לא יחולו הגבלות תשלום במזומן על עסקאות עם תושב האזור או תושב שטחי המועצה הפלסטינית שאינם אזרחים ישראלים. על כן, בתקופה זו ניתן לבצע עסקאות מכר של ראשי צאן ובקר במזומן כתמול שלשום.

4. להבהרות נוספות ניתן ליצור קשר עם משרדנו.

מאמרים נוספים