בניגוד לעמדת הפרקליטות, בית המשפט החזיר את הנשקים לחקלאי בצפון!

לאחר מאבק משפטי חסר פשרות, ביהמ"ש קבע כי המדינה תחזיר לאלתר נשקים שהוחרמו מחקלאי בעל שטח מרעה בצפון!

על אף התנגדותה הנחרצת של הפרקליטות, בעתירה שהוגשה ע"י משרדנו לבית המשפט המחוזי בחיפה, פסק בית המשפט כי שלושה נשקים אשר הוחרמו ע"י המשטרה מבעל עדר בקר בצפון, יוחזרו לחקלאי לאלתר! את החקלאי ייצג עוה"ד גיל עוז ממשרדנו.

הפרקליטות טענה בתקיפות כי החקלאי מסוכן לציבור בשל עשרות תלונות שהוגשו כנגדו. עוד נטען כי בית המשפט לא צריך להתערב בשיקול הדעת המקצועי של הרשות בכל הקשור לקביעה בדבר מסוכנות החקלאי לציבור.

בית המשפט דחה את עמדת הפרקליטות, אימץ את טענות החקלאי וקבע: "יש להבין את הרקע שבו מתנהל העותר, המחזיק קרקעות מרעה ובקר, וסובל מהתנכלויות חוזרות ונשנות, שאינן מוכחשות".

ובהמשך: "אני ערה לכך כי התערבות בית המשפט לעניינים מנהליים בשיקול דעתה של הרשות הציבורית, תעשה באופן מצומצם. אך במקרה זה על נסיבותיו, לא קיימת הצדקה סבירה לביטול רישיונות הנשק של העותר".

ביהמ"ש התרשם כי החקלאי נאלץ להתמודד עם מציאות בלתי נסבלת של פגיעות ברכוש, גניבות, איומים ואלימות וקבע כי הוא זקוק לכלי הנשק כדי להגן על עצמו בשטח ולצורך "הבטחת עבודתו כחקלאי במקום".

פסק הדין הוא מהחשובים שניתנו בתחום. בשעה שבה הטרור החקלאי מאיים על החקלאים, לראשונה בית משפט בישראל מכיר בחשיבות של החזקת נשק ע"י החקלאים במטרה להגן על עצמם ולא פחות חשוב מכך על מנת להבטיח את המשך עיסוקם בחקלאות בשטחים הפתוחים.

עו"ד גילי עוז: "הטרוריסטים אשר פוגעים בחקלאים בכל רחבי מדינת ישראל, עובדים במספר מישורים. בשטח הם פוגעים ועושים כל שניתן על מנת שהחקלאי ינטוש את השטח. ואולם לא פחות חמור מכך, הוא השימוש ברשויות המדינה. בלילה חותכים גדרות, ביום מגישים תביעות על נזקים של בקר הפולש לשטחם. בלילה שורפים ומנסים לפגוע, ביום מגישים תלונות במשטרה נגד החקלאי על תקיפה ואיומים. ומה עושה המשטרה לאור ריבוי התלונות? מחרימה לחקלאי את הנשק שבלעדיו הוא חשוף ופגיע עוד יותר.

ככה אנחנו מוצאים עצמנו עם חקלאים שהפרקליטות מגדירה אותם (בשל תלונות רבות המוגשות כנגדם) כ"מסוכנים לציבור" על מנת להגן על ההחלטה לשלול להם את רישיונות הנשק. פסק הדין מכיר בכך שכאשר המדינה באה לשלול רישיון נשק מהחקלאים, היא צריכה לשקול גם את משמעות המהלך על המשך יכולת האחיזה בקרקע של החקלאי במציאות של טרור חקלאי. לא בנקל ניתן יהיה לשלול מהחקלאי את הזכות לשאת נשק על מנת להגן על עצמו ולהמשיך להחזיק באדמה במציאות הנוכחית".

מאמרים נוספים