מי אנחנו שנשבור להם את המילה?

הכלכלן הראשי אומר על הרפורמה בחקלאות: "לשאלה אם הפחתות מכסים מתגלגלות לצרכן אין תשובה חד משמעית", ומוסיף "מבדיקת השלכות הפחתות המכסים בשנים 2012 – 2013 לא ניכרת השפעה משמעותית על יוקר המחייה".

השירותים להגנת הצומח אומרים על הרפורמה בחקלאות שהיא מהווה סכנה אדירה לא רק לחקלאות אלא לטבע במדינת ישראל. השירותים להגנת הצומח מוסיפים כך: "אגף תקציבים חותר לאימוץ עקרונות החקיקה האירופית להגנת הצומח באופן גורף. אנו מביעים בזאת את עמדתנו המקצועית המתנגדת לכך".  

שהחטיבה האסטרטגית במשרד החקלאות אומרת על תורכיה ומצרים כי "עלויות הייצוא במדינות אלה נמוכות, גם התייעלות ככל הנראה לא תהפוך את הייצור הישראלי לבר תחרות מולן". החטיבה מוסיפה כי חקלאי ישראל לא יצליחו להתחרות עם טורקיה ללא הגנה וכי "צפוי שגם בירקות ופירות אחרים הייצור המקומי לא יצליח להתחרות עם עלויות הייצור נמוכות בטורקיה ומצרים".

אם כל גורמי המקצוע אומרים שהרפורמה של פורר בחקלאות היא אסון לאומי מי אנחנו שנשבור להם את המילה. הרפורמה של פורר וליברמן מסוכנת למדינת ישראל !!!

מאמרים נוספים