כללים להשמעת מוזיקה בבתי עסק

השמעת מוסיקה בעסקים וחנויות הינה דבר שבשגרה, אולם רבים מבעלי העסקים אינם יודעים על החובה החוקית להחזיק ברישיון תקף להשמעת מוסיקה בבית העסק בהתאם לחוק זכויות יוצרים תשס”ח-2007 הקובע בסעיף 4(א)(1) זכות יוצרים ביצירות מסוג זה. השמעת מוסיקה בפומבי, ללא החזקה ברישיון מתאים, חושפת את בעלי העסקים לקבלת תביעה משפטית בגין פגיעה והפרה של זכויות יוצרים ביצירה מוסיקלית. סעיף 56(א) לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 קובע כי כאשר הופרה זכות יוצרים או זכות מוסרית, רשאי בית המשפט לקבוע פיצויים ללא הוכחת נזק בסכום שלא יעלה על 100,000 שקלים חדשים בשל כל הפרה.

במדינת ישראל קיימים מספר גופים שמעניקים רישיונות להשמעת מוסיקה בפומבי. ביניהם: אקו"ם, עיל"ם, אשכולות והפדרציה הישראלית לתקליטים וקלטות בע"מ. כל גוף כאמור קובע את גובה התעריף אותו ישלם בעל העסק בהתאם לגודל המקום, כמות האנשים המצויים בו, אופן השימוש במוסיקה וכן בהתאם לאופי המקום ומידת ההשפעה של המוסיקה כמרכיב עיקרי בהפעלתו.

בבתי המשפט מתנהלות תביעות רבות שהוגשו על ידי גופים אלו נגד עסקים שנתבעו בגין השמעת מוסיקה בפומבי, ללא החזקה ברישיון מטעמם. יובהר כי התביעות והדרישות לתשלום מגיעות ללא כל התחשבות או הבחנה אם בעל העסק משמיע מוסיקה באמצעות מכשיר סלולרי,  רדיו, Youtube, אתר אינטרנט ואפליקציה כזו או אחרת עליה הוא כבר משלם תמורה בעבור ההאזנה.

על אף האמור לעיל, לא כל השמעת מוסיקה הנה השמעה המחייבת את בעלי העסקים בהסדרת רישיון בתשלום– סעיף 19(א) לחוק זכות יוצרים מפרט מה הוא שימוש הוגן ביצירה מוסיקלית וכן מתי ניתן להשמיע מוסיקה מבלי להיות חשוף לתביעה משפטית. הקריטריונים שנקבעו בפסיקה ובחוק הנם: לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך. לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו בין היתר:

(1) מטרת השימוש ואופיו;

(2) אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

(3) היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;

(4) השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.

(5) תנאים שייקבעו על ידי שר המשפטים שבהתקיימם ייחשב השימוש לשימוש הוגן.

העסקים הקטנים בישראל עומדים בפני קשיים רבים, ביניהם מערכת חוקים סבוכה הכרוכה בבירוקרטיה שרבים מבעלי העסקים לא מודעים לה.

מורכבות תחום זכויות היוצרים בכל הקשור להשמעת מוזיקה מקשה על בעלי העסקים להבין לאיזה מבין הגופים עליהם לפנות על מנת לקבל רישיון להשמעת מוסיקה. בנוסף, לרוב לא ידועות לבעל העסק ההשלכות הכלכליות שעלולות להיגרם כתוצאה מהפרת החוק.

מומלץ לפנות לייעוץ משפטי על מנת להסדיר רישיון השמעת מוסיקה ולהימנע מסנקציות כלכליות מיותרות.

מאמרים נוספים