כוחות ניהול מצומצמים דורשים התאמות במבנה התאגידי

הפרדת המשק מהקהילה (הליך התיאגוד בקיבוצים), יצרה מצב בו קיבוצים רבים להם פעילות עסקית מגוונת, מצאו עצמם עם אגודת אחזקות אשר תחתיה לא מעט אגודות בנות. למציאות "רב תאגידית" חדשה זו, צריך היה לצקת תוכן ואנשים שיכהנו בועדים/דירקטוריונים רבים יחסית שנוצרו בין לילה.

כמשרד המלווה קיבוצים ותאגידים בבעלותם, אנו רואים יותר ויותר את הקושי בשטח. קיבוצים בעלי תאגידים רבים מתקשים לאייש את הדירקטוריונים שלהם בשל כוחות ניהוליים מצומצמים. המצב הזה יוצר בפועל מציאות בה במגזר הקיבוצי העסקי ישנם לא פעם דירקטוריונים חלשים שאינם מתפקדים כראוי.

מובן כי הפתרון הראשוני הוא חיזוק הדירקטוריונים אם באמצעות הכשרה נכונה ואם ע"י דירקטורים חיצוניים בעלי מומחיות מתחומים שונים.

בנוסף במקרים אלו מומלץ לאמץ פרקטיקה לפיה דירקטוריון תאגיד האם (בדרך כלל בשם "הנהלה עסקית" או ועד/דירקטוריון תאגיד האחזקות), יגביר את ההבנה שלו ויעמיק את מינון המעורבות, הידע, השליטה והפיקוח בכל הקשור לתאגיד המשנה, אגודת הבת במקרה זה. הדבר יכול להתבצע באופנים שונים ועליו להיעשות בפיקוחו של  היו"ר העסקי.

מודל זה אינו חף מבעיות שכן ככל שמעורבות דירקטוריון תאגיד האחזקות בתאגידי המשנה גדולה יותר, כך מיטשטשת ההפרדה בין התאגידים אותה ביקשנו ליצור מראש, אולם לעיתים, באין אופציות טובות יותר זה הדבר הנכון לעשותו.

לעתים קיבוצים בוחרים באפשרויות אחרות:

  1. בשל כוחות ניהול מצומצמים בקיבוצים, מבטלים הלכה למעשה את דירקטוריון אגודת הבת. המדובר באקט המנוגד לפקודת האגודות השיתופיות ולתקנות  משום שועד ההנהלה/דירקטוריון הנו אורגן הקבוע בדין והוא מהווה אחת משלוש הרשויות של האגודה.
  2. יצירת "זהות ועדים" בין ועד אגודת האחזקות לבין ועד אגודת הבת, כך שאותם אנשים יכהנו בשני הועדים הללו. הבעיה כאן היא כמובן שלוועדים אלו יש חובות אמון וחובות זהירות כל אחד כלפי התאגיד בו הוא מכהן וחובות אלו עשויות להגיע לכדי ניגוד עניינים ביומיום. הדבר עלול ליצור בעיה גם מבחינת "פיקוח העל" של ועד הנהלת תאגיד אחזקות, שבמצב כזה יפקח על עצמו.

אמנם בעידן המשפטי בו אנו נמצאים, במקרים כאלו של ערבוב בין התאגידים יש נטייה הולכת וגוברת להרים את מסך ההתאגדות ולסכן את הליך התיאגוד, אבל בנסיבות המתוארות לעיל האופציה שהצגנו היא הרע במיעוטו. .

בנושא אחריות דירקטוריון חברה/אגודה אם לנעשה בחברה/אגודת הבת אין פסיקה רבה.

ואולם, דבר אחד ניתן לומר בבהירות: אגודת הבת הנה נכס של אגודת האם ובמצב זה ברור כי לדירקטוריון אגודת האם, הזכות ולעיתים החובה לדעת מה קורה עם הנכס שלו.

חשוב לציין כי היקף חובת הזהירות של דירקטוריון אגודת האחזקות למעשים של אגודת הבת, משתנה בהתאם לפרמטרים שונים, ובין היתר: שיעור האחזקות באגודת הבת, מידת השליטה וההשפעה באגודת הבת, היותה של אגודת הבת נכס עיקרי של אגודת האם, זיקות הגומלין בין התאגידים, ערבויות והתחייבויות, מצבי משבר וכיו"ב. במילים אחרות, נשאלת השאלה האם קיימת ביניהם הפרדה אמיתית או שהמדובר בהפרדה "על הנייר" בלבד.

מאמרים נוספים