יתרונותיו של ייפוי כוח מתמשך לעומת מינוי אפוטרופוס

היתרון המובהק של עריכת ייפוי כח מתמשך לעומת מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט הנו שהממנה הוא זה שקובע מבעוד מועד מי ינהל את כל ענייניו ובאיזה אופן תוך כדי מתן הנחיות ספציפיות ותנאים אותם קבע בעודו צלול וכשיר לקבל החלטות. מנגד, כאשר אין ייפוי כוח מתמשך, תהליך מינוי אפוטרופוס נעשה רק לאחר שהממנה נכנס למצב אי כשירות, כאשר הוא אינו יכול לנהל את ענייניו בעצמו ולרוב ללא כל התייחסות לרצונותיו האישיים. עוד יש לדעת כי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף באופן מידי עם התגבשות התנאים לכך, בעוד הליך מינוי האפוטרופוס עשוי לקחת זמן טרם תתקבל החלטה ואישור בית המשפט מה שעשוי לגרום לאי נוחות לפונים להליך זה. לפיכך, מומלץ לערוך ייפוי כוח מתמשך ולדאוג לעניינכם כל עוד אתם מסוגלים לכך.

מאמרים נוספים