יש לעצור את מכונת המזומנים של הפשיעה החקלאית

במדינת ישראל 2017 הפשיעה החקלאית משתלמת לעבריינים. אוזלת היד של המדינה על כל זרועותיה, משמשת קרקע פורייה להשתלטות על קרקעות והפיכת הפשע למכונת מזומנים על חשבון החקלאים. "המערב הפרוע" זה כאן. אזורים שלמים בארץ הפכו לשטחי הפקר בהם "כל דאלים גבר". לתעוזה והחוצפה של עברייני הפשיעה החקלאית אין גבול. בלילה חותכים גדרות בקר, פולשים לשדות, גונבים, שורפים … וביום פונים  לבתי המשפט על מנת להגן על זכויותיהם. יד אחת מכה את שלטון החוק יד שניה משתמשת במערכת החוק.

על הרשויות להחמיר עם העבריינים ולא לאפשר להם זכויות הניתנות לפי חוק כל עוד הם דורסים ברגל גסה את זכויות החקלאים.

במסגרת זו, על המדינה "להתנות שרות בשרות" ולדרוש מעבריינים בעלי עדרים פולשים לעמוד בכל תנאי החוק וזאת כתנאי לזכות בשטחי מרעה. במסגרת זו, יש לדרוש אישור ניהול ספרים כחוק, יש להחמיר ולבטל היתרי מרעה לעבריינים בשל כל סטייה או עבירה, היעדר סימון בקר כחוק, ליקויים ויטרינריים בהחזקת הבקר, ליקויים בהובלת הבקר, עבירות על חוקי עזר, עבירות פלישה וכניסה לשטחי רט"ג וקק"ל או לשטחים פרטיים, כל אלו צריכים להוביל להליכי אכיפה מנהליים ונטילת היתרי רעיה. מדובר במדיניות בעלת תכלית ראויה שעניינה שמירה על שלטון החוק ועל הקצאה חוקית ונכונה של משאבי המדינה.

מאמרים נוספים