יישוב סכסוכים אלטרנטיבי בין מעסיקים לעובדים

בבית הדין לעבודה מתנהלות לא פעם תביעות בסכומים נמוכים יחסית (עשרות אלפי שקלים). הליכים אלו אמורים היו להתברר באופן מהיר ולספק פתרון זול לעובדים לעמוד על זכויותיהם. אולם, בפועל, הניסיון מלמד שהצדדים עדיין נאלצים לשכור שירותי ייצוג של עו"ד בעלות של אלפי שקלים, וההליך בבית הדין לעבודה נמשך בדרך כלל למעלה משנה.

במצב זה, התובע מקבל את הזכויות המגיעות לו לאחר זמן ארוך ולאחר ששילם שכ"ט עו"ד, ואילו הנתבע נאלץ לשלם שכ"ט לעו"ד ששכָרו במקרים רבים עולה על הסכום המגיע לעובד.

על מנת לפתור את חוסר הכדאיות הכלכלי לשני הצדדים בניהול תביעות כאמור לעיל, אנו מציעים מנגנון אלטרנטיבי לפתרון הסכסוך ללא צורך בפניה לבית המשפט.

בהתאם להליך אותו אנו מציעים, מגיעים הצדדים לפגישה בנפרד, ללא ייצוג משפטי, במסגרתה הם פורסים את טענותיהם ומציגים את כלל המסמכים שבידיהם. ההליך חסוי לחלוטין וכל צד אינו חשוף למסמכים שהוצגו על ידי הצד השני, כך שסיכויי התביעה או ההגנה שלו לא ייפגעו במידה ובסופו של יום לא יסתיים ההליך בהסכמה.

לאחר הפגישה הנפרדת, מתקיימת פגישה משותפת בה מנהל ההליך מציג לכל צד את הסיכונים והסיכויים שלו בבית המשפט ומגיש לצדדים הצעה לסיום הסכסוך בהתבסס על החומר המשפטי ועל חוקי העבודה. במידה והצדדים מסכימים, נחתם הסכם גישור ומוגש לבית הדין לעבודה לצורך קבלת תוקף של פסק דין.

ההליך עצמו קצר ויעיל (כשעתיים בלבד) ובעלות נמוכה, ללא צורך בתשלום אגרת משפט ושכר טרחה לעו"ד מייצג. בדרך זו, חוסכים הצדדים תשלום אגרה, פסיקת הוצאות משפט, שכ"ט עורכי דין וזמן יקר.

במידה ואין הסכמה, הצדדים חופשיים להמשיך בהליכים המשפטיים מבלי שנגרע מהם דבר ומבלי שנאלצו לחשוף פרטים חסויים או אסטרטגיה משפטית אשר תפגע בהם בהמשך ההליך.

מאמרים נוספים