ייצוג בתביעה ע"י משרדנו…

הוטלו עיקולים זמניים על נכסי המשיבות בגובה סכום התביעה ע"ס 4.5 מיליון ₪

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4563941,00.html#.VAWnLWh26WI.facebook

מאמרים נוספים