יד שמאל סוגרת לחקלאי את המים, יד ימין רושמת קנס על עקירת פרדס.

חלם זה כאן!

במהלך שנת 2016 לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ושר האוצר, החליט שר החקלאות לצאת למלחמה במפחמות של עמק דותן. המפחמות מזהמות והמשרד התקין תקנות שתכליתן "לייבש" אותן מחומרי הגלם (עץ ישראלי ממטעי אבוקדו ופרדסים).

ב"נוהל קרב" חפוז התקנות יוצאות במתכונת של הוראת שעה. מעתה ואילך לא ניתן לעקור, לכרות או להוביל גדמי עץ ללא רישיון. יחד עם זאת, נראה שמישהו במשרד החקלאות הבין שמדובר בגזירה שהחקלאים יתקשו לעמוד בה, לכן נאמר באותה נשימה, כי המשרד יקדם פטור לעצי מטע שתכליתם הנה תוצרת מזון טרייה.

המשמעות – חקלאים בעלי מטעי אבוקדו ופרדסים לא יצטרכו רישיונות כריתה ולא יהיו חשופים לקנסות מהמדינה.

ואולם כוונות לחוד ומעשים לחוד והתקנות ללא הפטור המיוחל יצאו לדרך ואיתן גם הקנסות לחקלאים. על כן, חקלאים דעו וזיכרו:

  1. בקשה לרישיון כריתה של עץ מסוג הדר או אבוקדו שגדל במטע חקלאי פטורה מתשלום אגרה.
  2. בהעדר פטור לחקלאים, כל עקירה וכריתה של מטע או פרדס מצריכה רישיון!
  3. הובלתו של עץ בוגר מסוג הדר או אבוקדו והובלת גזעים וגדמים טעונה רישיון!

 

ומילה למשרד החקלאות:

  1. פקודת היערות אשר מכוחה התקין השר את התקנות שמכבידות עתה על החקלאים, נועדה להגן על היערות ולא על מטעי החקלאים, על כל המשתמע והכרוך בכך!
  2. טוב יעשה השר אם יתקן את העוול שייצר ויקדם במהירות את הפטור שהובטח לחקלאים מקנסות. לקנוס חקלאים שעוקרים מטעים מפסידים זה אבסורד.
  3. יש להחריג את החקלאים מפקודת היערות כך שלא ניתן יהיה להפעיל כנגדם סנקציות מנהליות ופליליות עקב החלטתם "לעקור נטוע".
  4. טוב יעשה שר החקלאות אם לעת הזו ינחה את פקידי משרדו לרבות את פקיד היערות לרדת מגב החקלאים בכל הקשור למתן קנסות מסוג זה. כשחקלאי נאלץ לעקור מטע זה כואב לו מספיק, הוא כבר הפסיד וכבר שילם מספיק. הניחו לו.

מאמרים נוספים