חיסול ענף השום הוא תמרור אזהרה לממשלה

"הרפורמה בחקלאות" הייתה רשלנית ויש לפעול ולהיאבק כדי לתקן את הנזקים שהיא יצרה כאן משום שההשלכות שלה הן קריטיות למדינה.

הביטוי החמור ביותר לחוסר ההבנה של שרי האוצר והחקלאות הקודמים בכל הקשור לרפורמה הוא העיתוי בו נחתם צו ביטול המכס על ייבוא השום לישראל. מי שמכיר את ענף השום יודע כי השום ננעץ באדמה בחודשים ספטמבר – אוקטובר והאיסוף מתבצע בחודשים אפריל – מאי. משמעות ביטול המכס בחודש מרץ רגע לפני איסוף השום הייתה גזר דין מוות מיותר למגדלי השום. ייבוא "באפס מכס" רגע לפני איסוף תוצרת חקלאית טרייה מהאדמה עליה עמלו החקלאים כל העונה, הוא צעד אכזרי וחסר תכלית. אם כבר הולכים על ביטול מכס, צריך היה לתת לחקלאים להתארגן, לאסוף את השום הישראלי ולאפשר להם למכור אותו בכבוד. ניתן היה לדחות את הייבוא והיצף השוק בחודשיים שלושה, כפי שיוסבר בכל מקרה הצרכנים לא הרוויחו דבר מהמהלך.

בניגוד לגרסת משרד האוצר החתימה על הצו לביטול המכס לא הייתה דחופה. בהתאם לנתוני הלמ"ס – סל צריכה חודשי ממוצע לבית – אב עומד על סך 15,990 ₪. הוצאה חודשית ממוצעת של בית אב על פירות וירקות עומדת על סך של כ 550 ₪. כלומר מדובר על 2.78% מההוצאה החודשית של בית אב בישראל!!! לכן ברור כי "הטיפול" לו זכו החקלאים במסגרת הרפורמה מראש לא יכול היה לסייע להתמודדות עם יוקר המחייה.

מילים אחרות, 97.22% מסל "יוקר המחייה" לא קשור כלל לירקות ופירות טריים ולא לחקלאים! ואת זה צריך להסביר לממשלה ולעם ישראל.

אם זה לא מספיק, הרי שטרם הרפורמה משרד החקלאות קיבל לידיו דוח של חברת TASC לפיו ההוצאה החודשית למשק בית עבור צריכת שום הינה כ- 4 ₪ (לפי הלמ"ס 4.8 ₪) בחודש ופוטנציאל החסכון החודשי בהפחתת המכס על מוצר זה הינו כ- 1.5 ₪ לחודש. לא להאמין, ליברמן ופורר חיסלו ענף חקלאי בשביל חיסכון ב 1.5 ₪ לבית אב בחודש.

מה שקרה לענף השום, יקרה בוודאות בענפים אחרים אם המדינה לא תתעשת. מגדלי תפ"א, העגבניות, המלפפונים, הבצל והגזר כל אלו ואחרים צפויים להיפגע עד כדי חוסר כדאיות כלכלית בתוך שנתיים שלוש. מגדלי הפירות נמצאים באותה הסירה.

אנחנו מדברים על מאות אלפי דונמים של תוצרת חקלאית טרייה שתאבד באופן בלי הפיך. הנזק הוא לא רק של החקלאים, הוא של המדינה משום שהתועלות החיצוניות של החקלאות מהוות ערך עצום בעשרות מיליארדים עבור המדינה. החקלאות קריטית לעניין המשילות. בלי חקלאות אין משילות בשטחים הפתוחים, תהיה פגיעה בביטחון המזון, בתיירות, בתעסוקה בפריפריה ועוד ועוד.  עתה, יש לשבת מיידית עם משרדי האוצר והחקלאות על מנת לפצות ולהחיות את ענף השום על מנת להעמידו על רגליו. כמו כן, יש לספק תמיכות משמעותיות לחקלאים או להשיב מכסים. המצב הנכחי לא יכול להישאר על כנו.

מאמרים נוספים